SOLIDWORKS SIMULATION – Typy siatki elementów skończonych

Czy wiesz, że SOLIDWORKS Simulation oferuje 4 typy siatki elementów skończonych?

Program automatycznie przypisuje odpowiedni typ siatki do obiektów w oparciu o cechy ich geometrii. Dla geometrii bryłowej, “pękatej” tworzona jest siatka bryłowa. Dla modeli cienkościennych, powierzchni i arkuszy blachy dobrze sprawdza się siatka skorupy. Dla członów konstrukcyjnych odpowiednia jest siatka belki. Gdy model zawiera różne geometrie, generowana jest siatka mieszana.