SOLIDWORKS Composer 2023

SOLIDWORKS Composer 2023 jest programem, który od wielu lat w sposób łatwy i intuicyjny wspomaga tworzenie dokumentacji technicznych. A także rysunków wykonawczych oraz złożeniowych, kart produktowych oraz instrukcji stanowiskowych, montażowych czy katalogów. Jakość dostarczanej dokumentacji jest nieocenioną pomocą w publikowaniu treści 2D i 3D.

Nowa wersja oprogramowania SW Composer 2023 wprowadza usprawnienia w tworzeniu zawartości graficznych dwu- i trzywymiarowych. Głównie na potrzeby komunikacji między produktami oraz udoskonala tworzenie ilustracji technicznych.

Uzyskiwanie dostępu do pomocy online dla produktów SOLIDWORKS Composer 2023

Uzyskiwanie dostępu do pomocy online dla produktów SOLIDWORKS Composer 2023
Uzyskiwanie dostępu do pomocy online

W celu ułatwienia pracy mniej zaawansowanym użytkownikom oraz pomocy przy wyszukiwaniu i obsłudze bardziej skomplikowanych funkcjonalności programu, została dodana opcja dostępu do pomocy online dla wszystkich produktów SOLIDWORKS Composer. Aby z niej skorzystać wystarczy po naciśnięciu ikony pomocy wybrać Skorzystaj z pomocy w Internecie

Tworzenie kolekcji widoków

Dla usprawnienia pracy w sytuacji, w której nasza dokumentacja zawiera bardzo dużo widoków, została dodana funkcjonalność grupowania ich w kolekcji. Możemy zarządzać widokami i organizować je w oknie Widoki poprzez przeciągnie widoków do kolekcji, rozwijać bądź zwijać kolekcje, zmieniać nazwy poszczególnych kolekcji, aktywować, dezaktywować lub usuwać kolekcje. Aby uzyskać do nich dostęp wystarczy w oknie Widoki kliknąć opcję Utwórz kolekcję widoków bądź kliknąć prawym klawiszem myszy na wybranym widoku i wybrać opcję Dodaj kolekcję.

Tworzenie kolekcji widoków
Tworzenie kolekcji widoków

Obsługiwane formaty importu

W SOLIDWORKS Composer 2023 zaktualizowano niektóre formaty importu do wyższych wersji. W celu zapewnienia kompatybilności z najnowszymi wersjami oprogramowania używanego w na rynku:

  • ACIS do R2022 1.0
  • Pro/E Creo do 8.0
  • SOLIDWORKS do 2023

Obsługa meta-właściwości z plików Pro/E Creo i formacie STEP

Meta-właściwości to dane i atrybuty zdefiniowane przez użytkowania i dopisane do konkretnej części, złożenia bądź dokumentacji. Mogą to być np. numery katalogowe, oznaczenia wersji, komentarze bądź dane konstruktora.

W nowej odsłonie SOLIDWORKS Composer otrzymujemy możliwość importu tych właściwości z plików utworzonych w programie Pro/E Creo (*.prt, *.asm), oraz zapisanych w formacie STEP (*.stp, *.step).

Inne udoskonalenia programu SOLIDWORKS Composer 2023

Do SOLIDWORKS Composer 2023 dodano również kilka niewielkich usprawnień zwiększających z pracą na formatach SVG. W warsztacie ilustracji technicznych nie można już wybierać SVGZ jako formatu do zapisywania obrazów wektorowych. Format SVG jest jednak nadal dostępny. Jeśli plik SVG jest za duży, można go przekonwertować na skompresowany format SVGZ przy użyciu standardowego narzędzia do kompresji plików.

Na zakładce „Opublikuj” nie można już wybrać opcji SVGZ jako formatu wyjściowego dla obrazów wektorowych. Jeśli plik SVG jest za duży, można go przekonwertować na skompresowany format SVGZ przy użyciu standardowego narzędzia do kompresji plików.

Dużą nowością w SOLIDWORKS Composer 2023 jest tworzenie kolekcji widoków dla dokumentacji posiadającej wiele widoków, co pozwala podnieść wydajność naszej pracy. Pojawiły się również nowe formaty importu, które zapewniają kompatybilność z najnowszymi wersjami oprogramowania. Użytkownicy zauważą również czystszy, nowocześniejszy interfejs użytkownika podczas pracy w SOLIDWORKS Composer 2023.

Dowiedz się więcej o SOLIDWORKS Composer 2023