Co nowego w SOLIDWORKS Manage 2020 - Udoskonalenia zarządzania procesami

Powiązane pliki, takie jak zawiera i gdzie są używane, można łatwo dodać do procesu w SOLIDWORKS Manage. Za pomocą SOLIDWORKS Manage 2020 powiązane rekordy można dodawać jednocześnie, nawet jeśli są przechowywane w różnych obiektach, takich jak biblioteki, zestawienie komponentów, PDM i inne. Do procesu można również dodawać specjalne obiekty, takie jak ryzyko, problemy związane z projektem i wymagania dotyczące produktu, aby zautomatyzować ich rozmieszczenie. SOLIDWORKS Manage 2020 wprowadza procesy potomne, dzięki czemu wybrane rekordy mogą podążać unikalną ścieżką przez ten sam proces. Relacja rodzic-dziecko jest wychwytywana, dzięki czemu można łatwo znaleźć powiązane procesy.