Co nowego w SOLIDWORKS Manage 2020 - Integracja z Outlook i PDM

Agregowanie danych i informacji z różnych źródeł jest łatwiejsze dzięki SOLIDWORKS Manage 2020 poprzez wprowadzenie integracji z Microsoft Outlook i rozszerzonej integracji z SOLIDWORKS PDM. E-maile można teraz zapisywać bezpośrednio w SOLIDWORKS Manage, aby można było do nich odwoływać się w przyszłości bez wyszukiwania. Podczas pracy w SOLIDWORKS PDM wiadomości e-mail i wszystkie inne informacje przechwycone w SOLIDWORKS Manage są teraz dostępne na karcie Zarządzaj w widoku przechowalni Eksploratora plików.