Co nowego w SOLIDWORKS Manage 2020 - Szablony zadań

Tworzenie i delegowanie zadań jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki SOLIDWORKS Manage 2020. Można teraz tworzyć szablony zadań, aby wstępnie zdefiniować temat, priorytet, przydzielony czas, cesjonariusza, szczegóły zadania i notatki dotyczące powtarzalnych działań. Użyj szablonów zadań, aby szybko utworzyć i przypisać następne zadanie.