Co nowego w SOLIDWORKS MBD 2020 - Foldery adnotacji

SOLIDWORKS MBD 2020 pomaga firmom definiować i organizować dane produktu i produkcji lub PMI, w tym dane modelu 3D, oraz publikować w formatach plików zgodnych ze standardem Theme. Dowiedz się, jak poszczególne adnotacje są teraz wyświetlane w folderach pod każdym widokiem adnotacji, aby pomóc w wizualizacji związku między adnotacjami a widokiem, do którego zostały przypisane.