Co nowego w SOLIDWORKS Electrical 2020 - Prawa użytkownika

SOLIDWORKS Electrical 2020 wprowadza konfigurowalne profile praw użytkownika. Prawa użytkownika określają, co każdy użytkownik może przeglądać i modyfikować w SOLIDWORKS Electrical. Każdy profil ma włączoną określoną funkcjonalność, a każdy użytkownik jest przypisany do profilu. Oprócz pięciu profili podstawowych możliwe jest teraz tworzenie profili niestandardowych, w których każdy element funkcjonalności można włączyć indywidualnie. Te nowe opcje w 2020 r. Oferują bardziej szczegółową kontrolę uprawnień dla administratorów.