Co nowego w SOLIDWORKS Composer 2020

SOLIDWORKS Composer 2020 może teraz importować wszystkie rozstrzelone widoki i ich kroki z modelu CAD SOLIDWORKS. Widoki te można ponownie wykorzystać do różnych celów, w tym do animacji. Animacje można teraz zapisywać jako MKV, MP4 i FLV oprócz AVI. Na koniec można szybko opublikować serię obrazów rastrowych i wektorowych przy użyciu nowej funkcji przechwytywania 360 stopni.