Co nowego w SOLIDWORKS 2020 - Obwiednia kopert

Nowość w SOLIDWORKS 2020, Envelope Publisher upraszcza projektowanie odgórne. Koperty, narzędzie do tworzenia komponentów odniesienia, nie są już ograniczone do komponentów w tym samym zespole. Teraz komponenty można wybierać z innych podzespołów i dołączać jako koperty do zespołu docelowego. Współpracuj w dużych złożeniach z nowym wydawcą Envelope.