Co nowego w SOLIDWORKS 2020 - 3D Interconnect

3D Interconnect pozwala odwoływać się do neutralnych i rodzimych plików CAD bezpośrednio z innych aplikacji CAD. SOLIDWORKS 2020 wprowadza usprawniony obieg pracy, umożliwiając proste przeciąganie i upuszczanie tych neutralnych i rodzimych plików z Eksploratora Windows do zespołów SOLIDWORKS, jak każdego innego składnika SOLIDWORKS.