Co nowego w SOLIDWORKS 2020 - Dziesiątkowanie i porównywanie brył

Udoskonalenia siatki w SOLIDWORKS 2020 obejmują możliwość uproszczenia złożonych danych siatki za pomocą nowego narzędzia Decimation siatki, tworzenia dokładnych obiektów bryłowych z płaszczyznami i osią generowanymi za pomocą fasetek siatki, ulepszenia wyboru aspektów za pomocą nowego narzędzia Select Tangency oraz wizualną kontrolę idealnej geometrii względem oryginalnej siatki za pomocą funkcji Porównaj ciało.