Co nowego w SOLIDWORKS 2020 - Komponenty elastyczne

Uczyń dowolną część dynamiczną za pomocą nowego narzędzia Utwórz część elastyczną w SOLIDWORKS 2020. Z łatwością mapuj zewnętrzne odniesienia części bez tworzenia dodatkowych konfiguracji lub plików części. To optymalizuje zarządzanie danymi i wydajność wizualizacji i sprawdzania poprawności zespołów za pomocą ruchu. Zestawienie komponentów rozpoznaje wiele wystąpień części elastycznych jako część wspólną. Odniesienia do rysunków są również zachowywane bez wpływu na geometrię pokazaną na rysunku.