Obsługa części

SOLIDWORKS umożliwia tworzenie odgięcia na nieplanarnych krawędziach stycznych w elementach arkusza blachy, modyfikowanie rozszerzenia 3MF czy dodawanie i ocenianie równania we właściwościach pliku, a także w liście elementów ciętych.