SOLIDWORKS 2021 - Części

Części - w SOLIDWORKS 2021 można teraz tworzyć odgięcia krawędzi konstrukcji blachowej wzdłuż nieliniowych krawędzi. Dostępny jest nowy próbnik kolorów, który pomaga precyzyjnie zdefiniować wyglądy. Rozszerzona obsługa kolorów i wyglądów dla eksportu i importu 3MF. Równania można teraz oceniać we właściwościach niestandardowych, konstrukcji spawanej i właściwościach listy elementów ciętych konstrukcji blachowej. Nowe przycięcia dla konstrukcji spawanych i nowy manipulator do wybierania punktów przebicia w systemach struktur.