SOLIDWORKS 2021 - Electrical

SOLIDWORKS 2021 Electrical Schematic Nowy menedżer typów zacisków pozwala nam zdefiniować, które końcówki przewodów mają być używane z określoną listwą zaciskową w celu uzyskania większej kontroli i dokładności projektu. Możliwość bezpośredniego dokumentowania i zarządzania całymi listwami zaciskowymi. Oddzielne zespoły trasowania kabli upraszczają i przyspieszają proces opracowywania, wybierając, co poprowadzić iw jakim czasie.