Structural Designer

Structural Designer

Zwiększ efektywność procesu projektowania produktu poprzez dokładną analizę naprężeń, odkształceń, częstotliwości drgań własnych oraz temperatury w kontrolowanych warunkach środowiskowych.

Poznaj rolę obszaru SIMULIA 3DEXPERIENCE.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

O Structural Designer

Structural Designer

Zapewnij zespołowi dostęp do symulacji w środowisku chmurowym

Rola Structural Designer to intuicyjne rozwiązanie do symulacji dla projektantów poszukujących skutecznej oceny wydajności produktu w liniowych warunkach statycznych, aby poprowadzić proces projektowania. Zapewnia intuicyjne, oparte na symulacjach, wskazówki w trakcie tworzenia produktu, aby umożliwić zdobycie niezbędnej wiedzy technicznej. Co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji projektowych w sposób prosty i zrozumiały.

Structural Designer

Structural Designer został stworzony z myślą o konstruktorach, przeznaczony do obliczeń strukturalnych i oparty na technologii Abaqus. Proces projektowania skupia się na licznych iteracjach oraz eksperymentowaniu z różnymi koncepcjami, aby efektywnie dostarczyć gotowy produkt do produkcji. Dzięki Structural Designer, każdy inżynier może analizować zachowanie produktu w trakcie każdej iteracji projektowej, co pozwala na usprawnienie jego wydajności i skrócenie czasu oraz kosztów związanego z procesem tworzenia produktu.

Structural Designer

Structural Designer oferuje możliwość przeprowadzenia liniowych symulacji statycznych, analizy częstotliwości drgań własnych, wyboczenia oraz symulacji termicznych w warunkach ustalonych, co umożliwia szybkie i efektywne testowanie produktów.

 

Wewnętrzna licencja obliczeniowa zawarta w Structural Designer pozwala na wykonywanie rutynowych obliczeń w jednym równoczesnym zadaniu symulacyjnym na maksymalnie 4 rdzeniach. Te wbudowane obliczenia są ściśle związane z rolą użytkownika. Dostęp do tych wbudowanych obliczeń jest zgodny z modelem licencji, czy to na zasadzie Nazwanego Użytkownika, czy Współdzielonej, z jaką jest powiązany.

Korzyści

Analizuj integralność strukturalną produktów poprzez zaawansowane rozwiązania w dziedzinie analizy MES.

Aplikacje

dostępne wraz z rolą Structural Designer

Możliwości

Structural Designer

  • Szybkie obliczenia oparte na liniowych symulacjach, zapewniające szybki wgląd w potrzeby użytkownika w trakcie procesu projektowania.
  • Symulacje liniowe obejmujące naprężenia, częstotliwości, temperaturę i wyboczenie w stanie ustalonym, stosowane do pełnych części i złożonych brył, umożliwiające elastyczne symulacje projektowe na żądanie.
  • Wspólne połączenia między komponentami, takie jak sworzniowe, sprężynowe, sztywne i klejone, pozwalające na precyzyjne modelowanie.
  • Automatyczne wykrywanie kontaktu, aby szybko i dokładnie konfigurować symulacje.
Structural Designer

  • Elastyczne odkształcalne kontakty między częściami.
  • Automatyczna generacja odpowiednich siatek z możliwością adaptacyjnej optymalizacji i lokalnej kontroli.
  • Zawsze dostępne wbudowane licencje obliczeniowe (do 4 rdzeni), umożliwiające uruchomienie symulacji na komputerze lokalnym w dowolnym momencie.
  • Łatwa skalowalność, pozwalająca uwzględnić nieliniowość w przypadku innych roli projektowych.

Porównaj role

STRUCTURAL
DESIGNER

STRUCTURAL
ENGINEER

STRUCTURAL
PERFORMANCE
ENGINEER

STRUCTURAL
MECHANICS
ENGINEER

Porównanie

Zapisuj dane SOLIDWORKS na opartej na chmurze platformie 3DEXPERIENCE® bezpośrednio z SOLIDWORKS

Włącz wydajne scenariusze „co by było, gdyby” aktualizujące model symulacyjny pod kątem wszelkich zmian wprowadzonych za pomocą aplikacji CAD podłączonej do platformy

Skorzystaj z interaktywnego kreatora, aby skonfigurować, uruchomić i przeglądać wyniki symulacji

Dostosuj Asystenta użytkownika, aby usprawnić konfigurowanie i rozwiązywanie złożonych symulacji

Dostęp do najnowszych informacji o projekcie produktu z jednej, scentralizowanej i bezpiecznej lokalizacji w chmurze

Współpracuj w czasie rzeczywistym, wymieniaj pomysły i zarządzaj zadaniami międzybranżowymi w chmurze

Przeglądaj i udostępniaj wyniki symulacji w czasie rzeczywistym w chmurze

Rozwiązuj problemy statyczne, takie jak ściskanie uszczelek i wstępnie naprężone śruby

Rozwiązuj problemy quasi-statyczne, takie jak pasowania zatrzaskowe

Rozwiązuj nieliniowe problemy dynamiczne, takie jak próba upuszczenia i uderzenie

Przeprowadź liniowe badania statyczne, termiczne (w stanie ustalonym), częstotliwościowe i wyboczenia liniowego

Przeprowadź modalne badania stanów przejściowych i modeluj badania harmoniczne

Przeprowadź nieliniowe badania statyczne, termiczne (przejściowe) i lepkości/pełzania

Przeprowadź badania dynamiki nieliniowej, wyboczenia nieliniowego, drgań losowych, częstotliwości zespolonej i modelowania podrzędnego

Ustaw automatyczne ładowanie sekwencyjne w jednej symulacji

Automatycznie konfiguruj kontakt komponentowy

Konfiguruj modelowanie wielu komponentów w złożeniu

Automatycznie udoskonalaj siatki, aby w razie potrzeby uzyskać większą dokładność

Twórz wysokiej jakości siatki dla brył, skorup i belek

Ustaw rozmiar i specyfikacje siatki (otwory, zaokrąglenia) w celu automatycznego tworzenia siatki o wysokiej jakości

Automatycznie usuwaj niechcianą geometrię (otwory, zaokrąglenia, logo), wyodrębniaj powierzchnię środkową i geometrię partycji dla siatki sześciokątnej

Poznaj szeroką gamę materiałów o następujących właściwościach: hipersprężystość, odkształcenie plastyczne lub trwałe, odkształcenie pełzające, lepkosprężystość

Użyj danych testowych do kalibracji zachowania modelu

Generuj raporty, wykresy konturowe/wektorowe/izopowierzchniowe

Twórz wykresy XY (pole, historia), wykresy ścieżek, przekroje widoków

Twórz oszałamiające efekty wizualne łącząc renderowanie materiału z wynikami symulacji

Przyspiesz wizualizację wyników nawet w przypadku dużych modeli

Uruchom symulacje na komputerze lokalnym użytkownika

Uruchamiaj symulacje zdalnie w chmurze

Funkcjonalności

Structural Designer

Integracja pomiędzy CAD i PLM

Structural Designer umożliwia użytkownikom generowanie modeli symulacyjnych bezpośrednio na podstawie geometrii projektu.

Dzięki ścisłemu powiązaniu z CATIA i SOLIDWORKS, zapewnia ciągłą synchronizację między procesem symulacji, a projektowaniem CAD, nawet po wprowadzeniu zmian w projekcie. To zapewnia dostęp do zaawansowanej technologii symulacyjnej w ramach jednolitego i intuicyjnego interfejsu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Structural Designer

Zaawansowana kontrola siatki

Interfejs użytkownika w Structural Designer został specjalnie zaprojektowany w celu przyspieszenia wdrażania symulacji w procesie projektowania. Zaawansowane technologie symulacji są wykorzystywane automatycznie, a prezentowane opcje są przejrzyste i intuicyjne, co umożliwia szybką integrację produktu w procesie inżynieryjnym.

Kluczowym elementem jest połączenie automatyzacji z kontrolą. Siatka elementów skończonych jest generowana automatycznie i może być łatwo dostosowywana dzięki lokalnej kontroli siatki na geometrii.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Structural Designer

Komunikacja w zespole

Structural Designer to integralna część harmonijnej współpracy w procesie projektowania, oparta na fundamencie innowacyjnych rozwiązań społecznych platformy 3DEXPERIENCE od firmy Dassault Systèmes.

Wszyscy interesariusze zaangażowani w rozwijanie produktu, od zespołów projektowych po dostawców i klientów, mają możliwość płynnej komunikacji. Niezależnie od swojego położenia, co umożliwia im wspólne analizowanie wyników symulacji w celu podejmowania świadomych decyzji zarówno biznesowych, jak i technicznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Broszury Structural Designer

Połącz swoje zespół, dane i procesy w jednym miejscu w chmurze!

Zapoznaj się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat usprawniania procesu symulacji w dziedzinie projektowania.

Structural Designer

Interfejs

PLATFORMA 3DEXPERIENCE

Zapewnia bezpieczne, społeczne, zaktualizowane i ustrukturyzowane środowisko dla liderów zespołów, kierowników projektów i innych profesjonalistów, którzy chcą zarządzać danymi w chmurze i współpracować bez ograniczeń.

czat
×

Cześć!

Chcesz porozmawiać z naszym specjalistą?
KLIKNIJ
czat

Zostaw do siebie kontakt, zadzwonimy tak szybko jak to możliwe.