Game Changer dla biznesu i innowacji

platforma-3dexperience

3DEXPERIENCE® Platform - nieograniczone możliwości

3DEXPERIENCE (3DX) to nowoczesna platforma biznesowa (cloud-based platform), która zapewnia organizacjom holistyczną wizję ich działalności biznesowej, a także ekosystemu w czasie rzeczywistym. Ta innowacyjna platforma dostarcza narzędzi do integracji ludzi, pomysłów, danych, a także rozwiązań w jednym środowisku. Stymulując rozwój firm o różnej skali – od początkujących startupów po duże korporacje, a następnie poprzez rewolucyjne podejście do innowacji, produkcji i handlu. Wymagania dla platformy 3DEXPERIENCE – poznasz tutaj.

platforma-3dexperience

Kompleksowa oferta 3DEXPERIENCE

Produkt firmy Dassault Systemes, czyli platforma, działa jako centralne źródło danych. Zakotwicza procesy oparte na wynikach i rejestruje wszystkie działania w jednym miejscu. W bezpieczny sposób łączy osoby, zespoły, działy, a także zewnętrznych współpracowników (data sharing). Wspólnie pracują oni nad przekształcaniem pomysłów w innowacyjne produkty, usługi i doświadczenia (product design). Zakotwicza procesy oparte na wynikach  czy też rejestruje wszystkie działania w jednym miejscu (simulation tools).

latwe-zarzadzanie-licencjami

Licencje 3DEXPERIENCE

Wiele dostępnych wariantów licencji 3DEXPERIENCE pozwala na dopasowanie do własnych potrzeb. Wybierz optymalne rozwiązanie oferujące wygodne opcje dostępu.

Wymagania 3DEXPERIENCE cadworks systems

Wymagania dla platformy 3DEXPERIENCE

Poznaj wymagania 3DEXPERIENCE – Korzystaj z możliwości platformy 3DEXPERIENCE z dowolnego urządzenia i osiągnij przewagę konkurencyjną. Wystarczy, że posiadasz stabilne łącze internetowe, a takżeprzeglądarkę internetową, preferowaną jest Chrome.

Poznaj cechy portfolio 3DEXPERIENCE Works - produkt Dassault Systemes

3DEXPERIENCE

Unikalne środowisko - A unified environment

Platforma 3DEXPERIENCE, produkt firmy Dassault Systemes, to cloud-based platform. Integruje cały ekosystem organizacji, obejmujący ludzi, pomysły, dane i procesy, za pośrednictwem jednego środowiska. Jako centralne środowisko współpracy (collaboration platform), platforma umożliwia bezpieczną kooperację w czasie rzeczywistym pomiędzy wszystkimi uczestnikami, niezależnie od urządzenia, na którym pracują.

Możliwości platformy 3DEXPERIENCE to również zapewnianie użytkownikom intuicyjnego i szybkiego doświadczenia, podobnego do korzystania z Internetu, bez względu na to, czy są to osoby, zespoły czy działy, nawet jeśli znajdują się w różnych lokalizacjach (social collaboration).

3DEXPERIENCE

Doświadczenie wirtualnego bliźniaka - Virtual Twin Experience

Platforma dostarcza narzędzi do tworzenia oraz wizualizacji wirtualnych bliźniaków produktów, procesów i operacji. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa są w stanie reprezentować skomplikowane systemy, takie jak samochody, miasta czy serca ludzkie (3D modeling), korzystając z zaawansowanego modelowania, symulacji obliczeniowej, uczenia maszynowego i współpracy.

Dzięki doświadczeniu wirtualnego bliźniaka (virtual twin experience), które jest napędzane przez 3DEXPERIENCE® platform, firmy mogą stworzyć zamkniętą pętlę między światem wirtualnym, a rzeczywistym, umożliwiając badanie różnych możliwości i scenariuszy.

3DEXPERIENCE

Zrównoważona innowacja

Platforma zapewnia narzędzia umożliwiające jednostkom kreatywność wizualizacji, projektowania i testowania nowatorskich produktów, materiałów oraz procesów, które są niezbędne w dążeniu do bardziej zrównoważonej gospodarki przyszłości. Poprzez tę platformę, firmy mogą przeobrazić swój sposób tworzenia wartości, przechodząc od prostego produktu do świadczenia pełnego doświadczenia, co pozwala na wprowadzanie radykalnie nowych, zrównoważonych innowacji (product design) i minimalizowanie emisji.

Kompleksowa oferta 3DEXPERIENCE przekształca współpracę (data sharing) oraz relacje między sprzedawcami, nabywcami oraz klientami (social collaboration), mając na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju (collaboration platform).

3DEXPERIENCE

Oparta na chmurze obliczeniowej

Dzięki platformie 3DEXPERIENCE Cloud, firmy mogą uwolnić się od ograniczeń związanych z infrastrukturą IT i zintegrować wszystkie aspekty swojej działalności na jednej, opartej na chmurze platformie. Platforma zapewnia narzędzia tj. aplikacje natywne platformy 3DEXPERIENCE oraz usług online, umożliwiając współpracę z zespołami, klientami i współpracownikami zewnętrznymi.

Dzięki portfolio 3DEXPERIENCE Works firmy, niezależnie od swojej wielkości, mogą szybciej wprowadzać innowacje i doświadczenia na rynek, korzystając z sprawdzonych procesów opartych na wynikach.

3DEXPERIENCE

Aplikacje 3DEXPERIENCE

Platforma 3DEXPERIENCE oferuje aplikacje, które umożliwiają członkom zespołu efektywną współpracę w jednym środowisku, zapewniając jednocześnie dostęp do tych samych danych. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie zmian i udzielanie komentarzy w czasie rzeczywistym.

Aplikacje natywne platformy 3DEXPERIENCE umożliwiają skuteczne zarządzanie konstrukcjami i dokumentami z poziomu środowiska CAD. Ponadto, platforma działa w chmurze, co oznacza, że praktycznie wszystkie aplikacje są dostępne bezpośrednio z przeglądarki internetowej.

3DEXPERIENCE

Marketplace

Platforma 3DEXPERIENCE łączy firmy z ekosystemem dostawców usług przemysłowych. Dzięki 3DEXPERIENCE Marketplace projektanci i inżynierowie znajdują dostępne komponenty 3D oferowane przez wykwalifikowanych dostawców z obszernego katalogu milionów części.

Mogą również przesyłać projekty i uzyskiwać wyceny swoich projektów produkcyjnych, zmniejszając tarcie po drodze lub zatrudniać ekspertów technicznych specjalizujących się w digitalizacji, projektowaniu i certyfikacji produktów.

OFERTA

WYGODNY DOSTĘP I WSPÓŁDZIELENIE 3dexperience draftsight

3DEXPERIENCE DRAFTSIGHT

Twórz rysunki 2D poprzez oprogramowanie do projektowania CAD 2D online umożliwiające zarządzanie danymi i współpracę w chmurze.

POZNAJ OFERTĘ
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

Poznaj połączenie wiodącego w branży rozwiązania SOLIDWORKS® 3D CAD z platformą 3DEXPERIENCE, pojedynczym środowiskiem rozwoju produktu opartym na chmurze.

POZNAJ OFERTĘ
SOLIDWORKS CLOUD

SOLIDWORKS CLOUD

Poznaj wydajne narzędzia do projektowania dostępne w ramach opartej na chmurze platformy 3DEXPERIENCE przeznaczonej do opracowywania produktów.

POZNAJ OFERTĘ
WSZYSTKIE

Projektowanie i inżynieria mechaniczna

3DEXPERIENCE

Czym jest CATIA?

CATIA 3DEXPERIENCE, będąca częścią platformy 3DEXPERIENCE w chmurze, zapewnia firmom różnej wielkości możliwość osiągnięcia doskonałości inżynieryjnej. Za pomocą potężnego zestawu narzędzi społecznościowych i współpracujących do modelowania czy też symulacji 3D. Dzięki niej firmy mogą modelować produkty w dowolnej skali, umożliwiając inżynierom, projektantom i współpracownikom łatwe wyobrażenie sobie, zdefiniowanie, a także kształtowanie produktów w wirtualnym środowisku przed przejściem do etapu tworzenia prototypu.

Czym jest CATIA? Potężne funkcje 3DEXPERIENCE CATIA w chmurze pozwalają przyspieszyć proces innowacji, szybko wprowadzać produkty, a następnie osiągnąć sukces na konkurencyjnym rynku. Dzięki temu możesz pozbyć się trudności i ryzyka związanego z tworzeniem kopii zapasowych, aktualizacją oprogramowania i kosztowną infrastrukturą IT, skupiając się na tym, co naprawdę ważne dla Twojej działalności.

Projektowanie - SOLIDWORKS

3D CREATOR 3dexperience cwsystems

3D Creator

Projektuj mechanicznie w chmurze, dowiedz się jak działa system CAD oparty na przeglądarce internetowej.

POZNAJ OFERTĘ
3DEXPERIENCE

3D Mold Creator

Poznaj zintegrowane i zautomatyzowane środowisko do projektowania form wtryskowych bezpośrednio z poziomu przeglądarki.

POZNAJ OFERTĘ
3drender-cwsystems

3D Render

Z łatwością twórz i udostępniaj wysokiej jakości, fotorealistyczne renderingi, wykorzystując moc chmury poprzez platformę 3DEXPERIENCE.

POZNAJ OFERTĘ
3D Sculptor 3dexperience cwsystems

3D Sculptor

Projektuj złożone kształty organiczne i powierzchnie w chmurze, dowiedz się jak działa system CAD oparty na przeglądarce internetowej.

POZNAJ OFERTĘ
3D SheetMetal Creator rola 3dexperience

3D SheetMetal Creator

Twórz gotowe do produkcji części z blachy, dzięki systemowi CAD opartemu na chmurze, dostępnemu poprzez przeglądarkę internetową.

POZNAJ OFERTĘ
solidworks-3d-structure-creator-hero

3D Structure Creator

Projektuj konstrukcje spawane przygotowane do produkcji za pomocą wydajnego, intuicyjnego oraz opartego na przeglądarce rozwiązania.

POZNAJ OFERTĘ
3DEXPERIENCE

Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Połącz oprogramowanie SOLIDWORKS CAD z chmurą 3DEXPERIENCE, aby usprawnić współpracę i przyspieszyć rozwój produktu.

POZNAJ OFERTĘ
drafter-3dexperience-cwsytems

Drafter

Sprawnie twórz i uszczegóławiaj rysunki 2D z modeli 3D, przyspieszając proces od projektu do produkcji.

POZNAJ OFERTĘ
solidworks-cloud-offer-cwsystems

Manufacturing Definition Creator

Definiuj i przekazuj specyfikacje projektowe na modelach 3D, łatwo tworząc z nich rysunki 2D bezpośrednio z przeglądarki.

POZNAJ OFERTĘ
WSZYSTKIE

Zarządzanie i współpraca

3DEXPERIENCE

Zarządzaj tworzeniem produktów od wczesnego etapu procesu projektowania, poprzez rozwój, a także ostateczną wersję. W ramach projektowania produktów przyspiesz współpracę między zespołami czy też rozwój produktów w pełni połączonym środowisku online, w którym pojedyncza, wspólna definicja produktu zapewnia zespołom zawsze dostęp do aktualnych informacji i pracę nad nimi.

Zarządzanie - ENOVIA

3DEXPERIENCE

3D Product Architect

Wizualizuj, eksploruj, twórz cyfrowe modele struktur czy też modyfikacje multi-CAD.

POZNAJ OFERTĘ
COLLABORATIVE BUSINESS INNOVATOR CWSystems

3DSwymer - Collaborative Business Innovator

Zapewnij aplikacje i usługi niezbędne do współpracy zespołu procesu projektowego poprzez swobodną komunikację.

POZNAJ OFERTĘ
3DEXPERIENCE

Change Manager

Zdefiniuj strategiczny proces zarządzania zmianami oparty na współpracy i zamkniętej pętli.

POZNAJ OFERTĘ
3DEXPERIENCE

Classification Manager

Udostępniaj własność intelektualną przedsiębiorstwa według klarownej struktury klasyfikacyjnej, umożliwiając tym samym szybsze podejmowanie trafnych decyzji biznesowych i technicznych.

POZNAJ OFERTĘ
COLLABORATIVE INDUSTRY INNOVATOR CWSystems

Collaborative Industry Innovator

Zapewnij swojemu zespołowi pracę w chmurze 3DEXPERIENCE® wraz z dostępnymi narzędziami do zarządzania, projektowania produktów, a także wykonywania analiz inżynierskich.

POZNAJ OFERTĘ
3DEXPERIENCE

Enterprise Integration Architect

Zapewnij ciągłość procesów w heterogenicznych źródłach danych w ekosystemie przedsiębiorstwa, dzięki platformie 3DEXPERIENCE.

POZNAJ OFERTĘ
3DEXPERIENCE

Product Release Engineer

Zarządzaj razem z zespołem definicją produktu – od wczesnego etapu do końcowej walidacji

POZNAJ OFERTĘ
Project Planner

Project Planner

Zoptymalizuj zarządzanie projektami na jednej platformie, z jednym planem pracy, dostępnym dla Twojego zespołu w dowolnym miejscu i czasie w chmurze.

POZNAJ OFERTĘ
Social Business Analyst

Social Business Analyst

Wykorzystaj wiedzę branżową, aby sprawniej podejmować odpowiednie decyzje.

POZNAJ OFERTĘ
WSZYSTKIE

Symulacja - chmura obliczeniowa

3DEXPERIENCE

Przyspiesz proces oceny wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa materiałów, a także produktów przed przystąpieniem do tworzenia fizycznych prototypów (symulacje obliczeniowe). Zintegruj technologie symulacyjne, w tym struktury, płyny, formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych, akustykę czy też aplikacje strukturalne. Z codziennymi czynnościami związanymi z projektowaniem produktów (simulation tools).

Role symulacyjne na platformie 3DEXPERIENCE - SIMULIA

3DEXPERIENCE

3D Motion Creator

Projektuj i weryfikuj skomplikowane trajektorie ruchów produktów za pomocą zaawansowanego środowiska symulacji kinematycznej i dynamicznej dostępnego w przeglądarce.

POZNAJ OFERTĘ
3DEXPERIENCE

Structural Designer

Powiększ efektywność procesu projektowania produktu poprzez dokładną analizę naprężeń, odkształceń, częstotliwości drgań własnych oraz temperatury w kontrolowanych warunkach środowiskowych.

POZNAJ OFERTĘ
WSZYSTKIE

Klienci o 3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE

Dowiedz się, jak elementy platformy 3DEXPERIENCE rewolucjonizują podejście do współpracy czy też zarządzania danymi w naszym najnowszym Customer Story. Przeniknij do fascynujących opowieści o zespołach, które dzięki temu kompleksowemu rozwiązaniu zyskały nie tylko skuteczność w pracy. A także możliwość dokonywania rzeczywistych zmian i udzielania precyzyjnych komentarzy w czasie rzeczywistym. Odkryj, jak klienci 3DEXPERIENCE przekształcają swoje podejście do współpracy i innowacji, osiągając nowe poziomy efektywności oraz wydajności w zarządzaniu projektami i danymi.

Customer Story

WSZYSTKIE
Transformacja cyfrowa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, dzięki 3DEXPERIENCE

Transformacja cyfrowa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, dzięki 3DEXPERIENCE

22-11-2023 - Zespół CADWORKS Systems

Rozwój technologii cyfrowych otwiera nowe horyzonty nie tylko w przemyśle, lecz także w obszarze edukacji. Wdrożenie 3DEXPERIENCE na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, znanej z doskonałości w dziedzinie nauk […]

CZYTAJ WPIS
Gyrene opracowuje systemy oczyszczania wody za pomocą SOLIDWORKS i 3DEXPERIENCE

Gyrene opracowuje systemy oczyszczania wody za pomocą SOLIDWORKS i 3DEXPERIENCE

27-11-2023 - Zespół CADWORKS Systems

Mangrove Water-Power Harvester firmy Gyrene wytwarza wodę prosto z atmosfery, nawet w skrajnych warunkach klimatycznych. Dodatkowo generuje energię, wspierając zdecentralizowane operacje, wzmacniając odporność i samodzielność w działaniach wojskowych […]

CZYTAJ WPIS
WSZYSTKIE
czat
×

Cześć!

Chcesz porozmawiać z naszym specjalistą?
KLIKNIJ
czat

Zostaw do siebie kontakt, zadzwonimy tak szybko jak to możliwe.