3D PRODUCT ARCHITECT

3D PRODUCT ARCHITECT

Wizualizuj, eksploruj, twórz cyfrowe modele struktur bądź modyfikacje multi-CAD.

Zwiększ wydajność operacyjną poprzez pełniejsze spojrzenie na projekt i wpływ proponowanych zmian.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

O 3D Product Architect

3D Product Architect

Zbudowany na opartej na chmurze platformie 3DEXPERIENCE®, 3D Product Architect jest rozwiązaniem opartym na przeglądarce, które umożliwia tworzenie, modyfikowanie i eksplorowanie struktur produktów CAD w jednym kontekście, poprawiając zrozumienie projektów i zmian projektowych. Pomaga zredukować iteracje projektowe, udostępniając wszystkim interesariuszom przegląd i cyfrowe makiety projektów, wariantów projektów i proponowanych zmian.

3D Product Architect

Użytkownicy mają możliwość makietowania w formie cyfrowej proponowanych zmian za pośrednictwem sieci co w efekcie finalnym zmniejsza liczbę powtórzeń projektu i udostępnia wgląd  wielu osobom do procesu opracowywania produktu. Dzięki tej roli, zespoły inżynierów przygotowują wstępną architekturę produktów, tworząc wiele konstrukcji CAD. Zastępują i aktualizują elementy konstrukcji, a także pozycjonują je w 3D w celu ich dalszego szczegółowego opracowania w systemach CAD.

3D Product Architect

3D Product Architect pozwala architektom na zastosowanie kryterium skuteczności elementów konstrukcyjnych w celu opracowania ostatecznej konfiguracji konstrukcji produktu. Główne aplikacje w tej roli to: Product Structure Editor i 3D Composer. Dzięki nim użytkownik może cyfrowo tworzyć makiety nowego projektu lub proponować zmiany w istniejącym projekcie przez Internet, co ostatecznie zmniejsza iteracje projektu.

Kluczowe funkcje 3D Product Architect

Twórz, modyfikuj i eksploruj struktury produktów z wielu systemów CAD

Możliwości

3D Product Architect

Zasadniczo użytkownicy tej roli mogą tworzyć zbiór komponentów w strukturę, aby zdefiniować produkt do różnych celów, a następnie wchodzić w interakcje z działem projektowym, aby opracować specyfikacje definiujące różne komponenty. Makieta struktury jest wykonywana z połączenia istniejących i nowych komponentów, ponieważ puste szablony CAD mogą być umieszczane w makiecie, a następnie dopracowywane przez projektanta. Później architekt może zdefiniować strukturę podziału pracy nowego produktu, zanim jakiekolwiek prace projektowe będą miały miejsce.

3D Product Architect

3D Product Architect na platformie 3DEXPERIENCE może nie tylko tworzyć makiety projektu, ale także obserwować, jak one ewoluują, gdy projektanci przekształcają ją w prawdziwy produkt z precyzyjnymi złożeniami różnych elementów. Rola ta umożliwia również wykorzystanie wielu innych aplikacji na platformie. Jednym z potężniejszych jest Configuration Management, w którym można zdefiniować całą linię produktów, które różnią się w oparciu o predefiniowany zestaw opcji i wariantów.

Aplikacje

3D Product Architect

3D Annotation Insight

Zapewnia użytkownikom łatwy dostęp do tolerancji i adnotacji generowanych w natywnej aplikacji 3D Tolerancing & Adnotation.

3D Product Architect

Product Structure Editor

Oferuje narzędzia do definiowania struktury produktu poza systemem CAD.

3D Product Architect

3D Compose

Korzyści 3D Product Architect

3D Product Architect

Łatwa nawigacja

po strukturach produktów w celu wizualizacji projektów i powiązanych z nimi zmian

3D Product Architect

Tworzenie internetowych

makiet 3D i przeprowadzanie recenzji projektów

3D Product Architect

Modyfikowanie struktury

produktów w ramach zarządzania procesem zmian

3D Product Architect

Wdrażanie zmian

projektu zgodnie z konkretnymi konfiguracjami produktów

3D Product Architect

Pomiar i sekcja 3D

dla szybkiej analizy

3D Product Architect

Porównanie wersji i duplikatów

produktów, aby wyróżnić zmienione obszary

Broszury 3D Product Architect

Połącz swoje zespół, dane i procesy w jednym miejscu w chmurze!

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu do planowania, realizacji i monitorowania projektów dostępne w portfolio 3DEXPERIENCE® Works – opartym na wirtualnym środowisku opracowywania produktów.

3D Product Architect

Interfejs

PLATFORMA 3DEXPERIENCE

Zapewnia bezpieczne, społeczne, zaktualizowane i ustrukturyzowane środowisko dla liderów zespołów, kierowników projektów i innych profesjonalistów, którzy chcą zarządzać danymi w chmurze i współpracować bez ograniczeń.

czat
×

Cześć!

Chcesz porozmawiać z naszym specjalistą?
KLIKNIJ
czat

Zostaw do siebie kontakt, zadzwonimy tak szybko jak to możliwe.