Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Połącz oprogramowanie SOLIDWORKS CAD z chmurą 3DEXPERIENCE, aby usprawnić współpracę i przyspieszyć rozwój produktu.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

O Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Obopólne korzyści z połączenia danych w chmurze

Rola Collaborative Designer for SOLIDWORKS® łączy SOLIDWORKS CAD z platformą 3DEXPERIENCE®. Zapewnia prosty dostęp do danych w czasie rzeczywistym wszystkim członkom zespołu projektowego. Łącząc prace projektowe z chmurą, projektanci mogą nadal korzystać z SOLIDWORKS CAD współpracując w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe wykorzystanie wiedzy swojego zespołu, co skutkuje sprawniejszym rozwojem produktu. Dane są zawsze na wyciągnięcie ręki, na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Dostęp z dowolnego miejsca

Umożliwienie zdalnego dostępu do danych projektowych jest koniecznością dla każdej firmy, zwłaszcza w obecnych czasach. Teraz możesz połączyć swoje dane SOLIDWORKS® z chmurą i uzyskać do nich bezpieczny dostęp wraz z dodatkowymi narzędziami do projektowania, symulacji, produkcji i zarządzania z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki. Połączenie aplikacji projektowej z platformą 3DEXPERIENCE jest możliwe, dzięki automatycznej instalacji konektora CAD w aplikacji, co umożliwia szybkie wdrożenie. Użytkownikowi natychmiast przypisywana jest rola platformy i dane logowania.

Korzyści

Aplikacje

dostępne wraz z rolą Collaborative Designer for SOLIDWORKS.

Możliwości

Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Bezpiecznie zapisuj i udostępniaj modele 3D SOLIDWORKS

Ze środowiska SOLIDWORKS możesz łatwo zapisywać swoje części, złożenia i rysunki na platformie 3DEXPERIENCE, co umożliwia:

 • Łatwe zarządzanie, organizowanie i udostępnianie modeli 3D w całym przedsiębiorstwie
 • Wyszukiwanie, wizualizacje i wybór zawartości 3D do załadowania w SOLIDWORKS bezpośrednio z przeglądarki internetowej lub z pulpitu SOLIDWORKS
 • Efektywną współpracę, udostępniając projekty wszystkim interesariuszom i użytkownikom nieobsługującym CAD na każdym etapie procesu projektowania
 • Uzyskiwanie dostępu do informacji i przekazanie pomysłów bądź opinii w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca na dowolnym podłączonym urządzeniu
Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Najlepsze zarządzanie danymi oparte na przeglądarce

Uzyskaj dostęp do mocy platformy 3DEXPERIENCE, w której możesz zarządzać modelami 3D i cyklami życia produktów za pośrednictwem przeglądarki lub środowiska SOLIDWORKS, a także:

 • Wykonywać operacje cyklu życia, pracować nad akcjami zmian, wykorzystywać wspólne zadania i organizować za pomocą zakładek
 • Zarządzać danymi multi-CAD i multidyscyplinarnymi od wczesnego etapu do ostatecznej walidacji, aż po produkcję
 • Wyszukiwać, eksplorować, wybierać odpowiednie konteksty projektowe i wykonywać operacje cyklu życia, w tym poprawianie, zwalnianie i blokowanie/odblokowywanie
 • Zarządzać swoimi danymi bez zakłócania przepływu pracy projektowej
Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Skoncentruj się na projektowaniu

Dzięki Collaborative Designer for SOLIDWORKS możesz kontynuować pracę w SOLIDWORKS, a także uzyskać dostęp do możliwości platformy 3DEXPERIENCE, gdzie możesz:

 • Wyszukiwać, uzyskiwać dostęp, eksplorować, organizować i zarządzać swoimi danymi projektowymi bezpośrednio z SOLIDWORKS
 • Wizualizować i eksplorować struktury produktów z wielu systemów CAD oraz nawigować po strukturach produktów, aby zobaczyć projekty i powiązane zmiany
 • Tworzyć internetowe makiety cyfrowe 3D i przeprowadzać przeglądy projektów
 • Używać danych w innych rolach 3DEXPERIENCE Works oraz w dalszych aplikacjach, takich jak symulacje, produkcja itp.

Funkcjonalności

Uzyskaj bezpieczny dostęp do danych SOLIDWORKS w chmurze i udostępniaj je.

PORÓWNAJ

COLLABORATIVE DESIGNER

3D PRODUCT ARCHITECT

PRODUCT RELEASE ENGINEER

Natywne przepływy pracy związane z zarządzaniem danymi w chmurze

Zarządzanie danymi dla plików projektowych z użytkownikami łączącymi się za pośrednictwem połączenia internetowego

Zarządzanie danymi plików CAD

Możliwość przechowywania i zarządzania wersjami plików SOLIDWORKS

Panel zarządzania danymi w SOLIDWORKS

Uzyskaj dostęp do panelu w aplikacji SOLIDWORKS, aby wykonywać wszystkie zadania związane z zarządzaniem danymi podczas projektowania.

Dostęp do Systemu Zarządzania Danymi z poziomu przeglądarki internetowej

Dostęp do zarządzanych danych, w tym podglądów 3D plików CAD, z poziomu przeglądarki internetowej

Proste schematy zmian i przepływy pracy

Dostęp do schematów rewizji najlepszych praktyk i przepływów pracy dotyczących wydań z prostymi opcjami modyfikacji

Modyfikacja struktury produktu

Możliwość modyfikowania i tworzenia struktur produktowych z poziomu systemu zarządzania danymi

Przeglądanie i eksportowanie zestawienia komponentów

Możliwość przeglądania, dostosowywania i eksportowania informacji BOM na podstawie struktury złożenia CAD

Broszury Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Połącz swoje zespół, dane i procesy w jednym miejscu w chmurze!

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu do planowania, realizacji, a także monitorowania projektów dostępne w portfolio 3DEXPERIENCE® Works – opartym na wirtualnym środowisku opracowywania produktów.

Collaborative Designer for SOLIDWORKS

Interfejs

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do czego służy Collaborative Designer for SOLIDWORKS?

ROZWIŃ

Są osoby, które nie mogą przejść na 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS, ale nadal chcą korzystać z mocy platformy 3DEXPERIENCE. Ta rola umożliwia użytkownikom komputerów stacjonarnych SOLIDWORKS łączenie się z platformą. A następnie użytkownicy mogą wykorzystywać aplikacje do zarządzania, opisywania i wizualizacji projektów w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu.

Jak uruchomić SOLIDWORKS, jeśli korzystam z Collaborative Designer dla SOLIDWORKS?

ROZWIŃ

Użytkownicy logują się do 3DEXPERIENCE w swojej przeglądarce i uruchamiają SOLIDWORKS z kompasu. SOLIDWORKS jest nadal instalowany lokalnie, ale jest uruchamiany z platformy 3DEXPERIENCE.

Dlaczego warto połączyć stacjonarny SOLIDWORKS z 3DEXPERIENCE?

ROZWIŃ

Istnieje wiele powodów, ale najważniejsze  z nich to:

 • zarządzanie danymi w chmurze, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do swoich danych z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu,
 • możliwość współpracy z innymi użytkownikami w organizacji,
 • możliwość udostępniania wszystkim w organizacji bezpiecznych danych,
 • łączność z innymi rozwiązaniami CAD dla pojedynczego rozwiązania do zarządzania danymi
 • bezproblemowa integracja z SIMULIA i DELMIA w celu przeprowadzania symulacji i wykonywania czynności produkcyjnych i wiele więcej.

Dla kogo polecany jest Collaborative Designer for SOLIDWORKS?

ROZWIŃ

Collaborative Designer for SOLIDWORKS jest idealny dla małych zespołów projektowych, które chcą współpracować nad tymi samymi projektami lub chcą mieć większą kontrolę nad wersjami produktu. Jest szczególnie atrakcyjny dla firm bez lokalnej infrastruktury serwerowej lub sieciowej, ponieważ nie wymaga lokalnej konfiguracji IT.

Jak Collaborative Designer wypada w porównaniu z SOLIDWORKS PDM?

ROZWIŃ

Zarówno SOLIDWORKS PDM, jak i Collaborative Designer for SOLIDWORKS wykonują tę samą podstawową funkcję — przechowują pliki SOLIDWORKS i zarządzają nimi. Kluczową różnicą między nimi jest infrastruktura. PDM wymaga centralnego serwera i spójnego połączenia sieciowego LAN/WAN dla wszystkich użytkowników, podczas gdy Collaborative Designer for SOLIDWORKS może być używany po prostu przez połączenie z Internetem. Ponadto SOLIDWORKS PDM oferuje bogatszą kontrolę nad schematami poprawek, przepływami pracy i etapami zatwierdzania, podczas gdy schematy najlepszych praktyk są wstępnie wbudowane w Collaborative Designer for SOLIDWORKS.

W jaki sposób licencjonowany jest Collaborative Designer?

ROZWIŃ

Rola Collaborative Designer for SOLIDWORKS, podobnie jak wszystkie role w 3DEXPERIENCE, jest kupowane jako licencja okresowa dla imiennego użytkownika na okresy roczne lub kwartalne. Każdy użytkownik uczestniczący w przepływie pracy zarządzania danymi będzie potrzebować własnej licencji, która będzie powiązana z jego adresem e-mail. Każdemu użytkownikowi można przypisać różne role, w zależności od funkcji, które musi wykonywać, a każdą rolę można ponownie przypisać raz na 30 dni. Tutaj dowiesz się więcej na temat licencjonowania platformy 3DEXPERIENCE.

PLATFORMA 3DEXPERIENCE

Zapewnia bezpieczne, społeczne, zaktualizowane i ustrukturyzowane środowisko dla liderów zespołów, kierowników projektów i innych profesjonalistów, którzy chcą zarządzać danymi w chmurze i współpracować bez ograniczeń.

czat
×

Cześć!

Chcesz porozmawiać z naszym specjalistą?
KLIKNIJ
czat

Zostaw do siebie kontakt, zadzwonimy tak szybko jak to możliwe.