Change Manager

Change Manager

Zdefiniuj strategiczny proces zarządzania zmianami oparty na współpracy i zamkniętej pętli, dzięki roli ENOVIA, na platformie 3DEXPERIENCE – Change Manager. Umożliwia ona klarowne komunikowanie decyzji dotyczących zmian oraz przypisanie odpowiedzialności wszystkim zainteresowanym obszarom.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

O Change Manager

Change Manager

Rola Change Manager w ENOVII 3DEXPERIENCE stanowi klucz do zwiększenia efektywności operacyjnej w globalnym rozwoju produktów. Ta funkcja integruje organizacje poprzez jednolitą metodologię zmian, celem usprawnienia koordynacji działań od zarządzania produktem po procesy produkcyjne, przy jednoczesnym zachowaniu rygoru kontroli i śledzenia.

 

Change Manager przyspiesza wprowadzanie produktu na różne rynki, wspierając równoległą ocenę i implementację zmian. Dzięki menedżerowi zmian globalne zespoły produktowe mogą wspólnie pracować nad propozycjami zmian oraz ich oceną, a następnie wprowadzać je w produkcie w ramach zautomatyzowanego procesu.

Change Manager

Analiza oddziaływania

Dzięki narzędziu analizy wpływu, zespoły funkcjonalne mogą efektywnie dostarczać szczegółowe informacje dotyczące nakładu pracy, kosztów, ryzyka i innych istotnych parametrów, co umożliwia zrozumienie potencjalnego wpływu proponowanej zmiany. Zbiorcze wyniki są prezentowane, aby użytkownik mógł zobaczyć ogólny wpływ ze wszystkich perspektyw.

Change Manager

Śledzenie efektów

Zespoły biorą pod lupę wpływ i wysiłek dla swojej organizacji. Elementy, na które zmiana może mieć wpływ, są uwzględniane w wniosku o zmianę, aby pomóc zrozumieć, na jakie obszary może wpłynąć zmiana. Dodatkowo, to umożliwia kierownikom swobodne poruszanie się po obszarach dotkniętych problemem, ułatwiając identyfikację ich wpływu na inne funkcje organizacyjne, takie jak produkcja, inżynieria, itp.

Funkcjonalności

Odkryj możliwości Change Managera w chmurze! Efektywnie koordynuje procesy zmiany na różnych poziomach organizacji, wspierając szybkość i elastyczność w zarządzaniu zmianą oraz umożliwiając płynne wprowadzanie innowacji.

Aplikacje

Change Manager

Change Governance

To narzędzie umożliwia rozpoczęcie procesu zmiany, takiego jak wniosek o zmianę (CR) lub zlecenie zmiany (CO), przy jednoczesnym zaangażowaniu zespołów wielozadaniowych. Dzięki temu zapewnione jest, że odpowiednie osoby zostaną zaangażowane w ocenę i realizację procesu zmiany.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Change Manager

Meeting Management

To narzędzie ułatwia planowanie spotkań wewnętrznych oraz śledzenie działań związanych z obiektami zmian. Pozwala na określenie agendy spotkania, zaproszenie uczestników oraz rejestrację podejmowanych decyzji. Funkcja zarządzania spotkaniami jest integralną częścią procesu zarządzania zmianą, zapewniając efektywną komunikację i koordynację działań w organizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Korzyści

Poznaj korzyści roli Change Manager na platformie 3DEXPERIENCE i zrewolucjonizuj sposób, w jaki Twoja firma zarządza zmianami.

Broszury Change Manager

Przeczytaj ulotkę dotyczącą roli ENOVII – Change Manager i odkryj, jak ta rola może przyspieszyć wprowadzanie zmian w Twojej organizacji, zapewniając lepszą koordynację, ścisłą kontrolę i spójność procesów zmiany.

Change Manager

Interfejs

PLATFORMA 3DEXPERIENCE

Zapewnia bezpieczne, społeczne, zaktualizowane i ustrukturyzowane środowisko dla liderów zespołów, kierowników projektów i innych profesjonalistów, którzy chcą zarządzać danymi w chmurze i współpracować bez ograniczeń.

czat
×

Cześć!

Chcesz porozmawiać z naszym specjalistą?
KLIKNIJ
czat

Zostaw do siebie kontakt, zadzwonimy tak szybko jak to możliwe.