SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer

Twórz profesjonalną dokumentację użytkową na bazie wizualizacji modelu 3D. Wykorzystaj go w dziale konstrukcyjnym, na produkcji, w sprzedaży, a nawet w marketingu!

 

SOLIDWORKS Composer ułatwia maksymalnie wykorzystać dane CAD 3D w procesie tworzenia dynamicznych treści graficznych nawet najbardziej skomplikowanych produktów.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

O programie

SOLIDWORKS COMPOSER

Co go wyróżnia?

SOLIDWORKS Composer umożliwia przygotowanie kompletnej dokumentacji, obejmującą komplet materiałów technicznych płaskich składający się z rysunków wykonawczych i złożeniowych oraz instrukcje obsługi, montaży, katalogi, książki serwisowe, karty produktu, a także podręczniki użytkowania. Dodatkowo pozwala na opracowanie danych strony internetowej już na etapie projektowania CAD, co znacząco oszczędza czas.

SOLIDWORKS COMPOSER

Jakość dostarczanej dokumentacji odgrywa kluczową rolę. Composer udostępnia szereg odpowiednich narzędzi wpływających na jej wysoki poziom. Bez względu na rodzaj grafiki: rastrowa lub wektorowa, pozwala uzyskać czytelne ilustracje lub wizualizacje 3D produktu czy złożenia.

SOLIDWORKS COMPOSER

W programie SOLIDWORKS CAD 3D skomplikowane złożenia potrafią zabsorbować duże ilości pamięci RAM, ponieważ zawierają informacje o wszystkich szkicach czy wiązaniach. Natomiast Composer pozwala na pracę poprzez specjalnie odciążoną geometrię, dzięki czemu proces ten jest wielokrotne przyśpieszony oraz efektywniejszy. Można otwierać projekty o dużych rozmiarach na zwykłym sprzęcie, a wprowadzone zmiany w modelu CAD można przenieść do swojej instrukcji w Composer.

Korzyści

Poznaj usprawnienia projektowania produktów i dokumentacji, które wpływają na wydajność pracy:

Funkcjonalności

SOLIDWORKS COMPOSER

Równoległa komunikacja produktowa

Często dokumentacja produktu zaczyna się pod koniec procesu rozwoju, ponieważ wydawcy techniczni zmuszeni są czekać na ostateczny zrzut ekranu CAD dla rzeczywistego produktu do fotografii cyfrowej. W SOLIDWORKS Composer proces generowania materiałów może rozpocząć się na początku fazy opracowywania modelu, gwarantując automatyczne odzwierciedlenie aktualizacji.

SOLIDWORKS COMPOSER

Ilustracja techniczna

Masz możliwość bezpośrednio z modelu CAD 3D tworzyć wysokiej jakości grafikę 2D. Obraz techniczny zawsze wyświetla prawidłową wersję modelu, dzięki automatycznym aktualizacjom wprowadzonych zmian w projekcie. Dodatkowo użytkownicy mogą zmienić przeznaczenie treści CAD w celu uzyskania wysokiej jakości obrazów oraz wyeliminowania potrzebę inżynierii do generowania zrzutów ekranu, widoku rozstrzelonego czy innych ilustracji technicznych.

SOLIDWORKS COMPOSER

Publikowanie 2D i 3D

Tworzenie dwuwymiarowych, jak i technicznych ilustracji technicznych z dokładnym poziomem szczegółowości zapewnia przejrzystość odbieranych treści. Dzięki wydajnemu narzędziu do publikowania 2D, 3D i przeglądarkom SOLIDWORKS Composer nawet niedoświadczeni użytkownicy mogą sprawnie generować czytelną i skuteczną komunikację.

SOLIDWORKS COMPOSER

Interaktywna komunikacja 3D

Wizualna komunikacja to przede wszystkim generowanie atrakcyjnych – interaktywnych lub animowanych instrukcji montażu lub demontażu, które są tak szczegółowe, że nie wymagają żadnego tekstu. Istnieje możliwość automatycznego tworzenia bieżących list materiałów w celu dołączenia ich do ofert czy instrukcji montażu.

SOLIDWORKS COMPOSER

Komunikacja techniczna produktu

Komunikacja techniczna jest procesem sporządzania instrukcji obsługi, montażu, diagramów i innych danych technicznych, które dotyczą produktu. Dzięki SOLIDWORKS Composer można uzyskać poprawę jakości, ilości i skuteczności tych materiałów, a także wpłynąć na ich atrakcyjność.

Pakiety

SOLIDWORKS COMPOSER

SOLIDWORKS Composer

Pozwala na sprawne tworzenie treści graficznych 2D i 3D w celu wyjaśnienia oraz zaprezentowania produktu lub procesu. Dołączone narzędzia umożliwiają pracę bezpośrednio z danych 3D CAD, aby generować wysokiej jakości ilustracje oraz importować dane projektowe.

PORÓWNAJ PAKIET
SOLIDWORKS COMPOSER

SOLIDWORKS Composer Player Professional

Umożliwia interakcje z zawartością 3D, badanie modelu, regulację kąta widzenia, a także obracanie / przesuwanie / powiększanie w czasie rzeczywistym. Co więcej, można wykorzystać niestandardowe interfejsy API, aby dostosować odtwarzacz.

PORÓWNAJ PAKIET
SOLIDWORKS COMPOSER

SOLIDWORKS Composer Sync

Composer Sync tworzy proces konwersji wsadowej z 3D CAD oraz innych formatów 3D do formatu Composer. Modyfikacje w danych produktu lub informacjach produkcyjnych są automatycznie aktualizowane do produktów Composer. Dodatkowo, możesz zapisać ustawienia zadań wsadowych w formacie XLM do wykorzystania w przyszłości.

PORÓWNAJ PAKIET
SOLIDWORKS COMPOSER

SOLIDWORKS Composer Enterprise Sync

Jest to korporacyjna wersja Composer Sync wraz z dopełniającymi funkcjami aktualizacji informacji w celu utrzymania szczegółowej komunikacji technicznej produktu. Zmiany w danych o modelu lub produkcji można również uaktualnić w przypadku elementów dostarczanych Composer.

PORÓWNAJ PAKIET
SOLIDWORKS COMPOSER

SOLIDWORKS Composer Check

Composer Check udostępnia możliwość znalezienia kosztownych błędów projektowych, badając odstępy i planując ścieżki produkcyjne zanim produkty trafią na halę produkcyjną. Zapewnia przy tym natychmiastową weryfikację procedur montażowych po modyfikacjach projektu.

PORÓWNAJ PAKIET

Porównaj pakiety

SOLIDWORKS

Composer

SOLIDWORKS

Composer Sync

SOLIDWORKS

Composer Enterprise Sync

Obsługa formatu CAD

SOLIDWORKS Composer obsługuje szeroką gamę formatów 3D CAD, w tym SOLIDWORKS, Pro / ENGINEER / Creo® i Autodesk® Inventor, a także neutralne formaty plików, takie jak STEP, IGES i inne.

Zaktualizuj zawartość wizualną

Zaktualizuj zawartość o najnowsze zmiany projektowe (geometria, drzewo zestawienia komponentów (BOM), metadane i inne).

Szybsze tworzenie treści

Pracuj bezpośrednio z danych 3D CAD i twórz treści graficzne 2D i 3D w wielu formatach, takich jak obrazy rastrowe (JPG, BMP, TIF, PNG); obrazy wektorowe (SVG, EPS, SVGZ, CGM); filmy (AVI); i interaktywne animacje 3D (3D PDF, HTML, SMG); pakiet wykonywalny (formant ActiveX). Dodaj adnotacje (automatyczne odnośniki, tabelę zestawienia komponentów, strzałki i widoki szczegółów). Zmień wygląd (ukryj / pokaż, przezroczystość i kolory).

Procesy dokumentów

Twórz procedury krok po kroku pokazujące przyrostowe komponenty.

Twórz animacje

Twórz interaktywne storyboardy, dodając linki do odpowiednich widoków. Animuj wyglądy i właściwości niestandardowe. Twórz animacje klatek kluczowych, przeciągając i upuszczając widoki na osi czasu. Twórz interaktywne animacje ze znacznikami i klawiszami filtrującymi na osi czasu, aby uzyskać lepszą kontrolę.

Dostosuj zestawienia komponentów

Utwórz produkcyjną BOM niezależną od inżynierskiej BOM. Dostosuj listy części i właściwości dla każdego widoku.

Automatyzacja procesów

Zautomatyzuj importowanie plików 3D i publikowanie treści w trybie wsadowym. Zautomatyzuj tworzenie dokumentów w istniejących systemach przepływu pracy. Zautomatyzuj tłumaczenie dokumentów za pomocą niestandardowego programowania XML.

Aktualizuj informacje o produkcie

Utrzymuj aktualność wszystkich treści graficznych i materiałów dostarczanych w ramach komunikacji technicznej.

Automatycznie aktualizuj informacje o produkcie

Zminimalizuj czas potrzebny na aktualizację zasobów graficznych i krytycznych informacji projektowych. Automatycznie aktualizuj metadane, geometrię, BOM i inne informacje produkcyjne.

Dostępność interfejsu wiersza poleceń

Użyj interfejsu Sync i interfejsu wiersza poleceń, aby umożliwić integrację z aplikacjami PLM w całej organizacji.

SOLIDWORKS

Composer Player Professional

SOLIDWORKS Composer Check

Przeglądanie dostosowywania

Wyświetlaj interaktywne instrukcje krok po kroku bez dodatkowego interfejsu użytkownika. Obracanie, powiększanie, animowanie, mierzenie, przeglądanie zestawienia komponentów, sekcja (kontrolowane przez autora). Twórz niestandardowe aplikacje do dystrybucji wewnętrznej lub za pośrednictwem witryny internetowej.

Wiele formatów wyjściowych

Zapewnij wiele formatów dla wyjścia 2D (np. BMP, PNG, EPS) i animacji (np. AVI).

Sprawdź błędy projektowe 

Identyfikuj błędy, zanim produkty trafią do hali produkcyjnej, dając natychmiastową weryfikację procedur montażowych po zmianie projektu.

Wykrywanie kolizji

Interaktywne statyczne i dynamiczne wykrywanie kolizji w celu kwalifikacji usług i procedur montażu oraz planowania ścieżek.

Funkcje

Interfejs

Broszury SOLIDWORKS Composer

Z roku na rok, SOLIDWORKS udostępnia coraz to nowe, ulepszone funkcje. Pośród nich znajdują się takie, które zaspokajają potrzeby użytkowników programu. Dowiedz się jakie jeszcze możliwości oferuje oprogramowanie.

SOLIDWORKS COMPOSER

FAQ

Czy SOLIDWORKS Composer wymaga dodatkowej licencji?

ROZWIŃ

Program Composer jest niezależny, może zostać zainstalowany na oddzielnym stanowisku bez dodatkowej licencji SOLIDWORKS. Wraz z nim dołączony jest SOLIDWORKS Translator, wykorzystywany do importu geometrii.

Jak wykorzystać SOLIDWORKS Composer Player?

ROZWIŃ

Jest to darmowe narzędzie do podglądu plików SMG nie wymagające instalowania pełnej wersji programu. Pozwala zobaczyć cały projekt i wykorzystać go do prezentacji.

Do czego służy Assembly Mode?

ROZWIŃ

Dzięki tej opcji możliwe jest zaznaczenie całego złożenia jednym kliknięciem. Dodatkowo poprawia proces generowania animacji, aby przesunąć całe złożenie tworzy jeden klucz operacji zamiast kilku do każdego aktora wchodzącego z skład złożenia.

Jak działa rozstrzelenie liniowe?

ROZWIŃ

Najdalej odsunięty aktor kierunku, po którym będziemy rozstrzelać zostaje w pozycji początkowej – reszta aktorów względem niego zostaje rozstrzelona.

W jaki sposób skrócić lub dodać obszar między kluczami na osi czasu?

ROZWIŃ

Zaznaczamy klucze, a następnie za pomocą czarnego paska na dole Timeline chwytając za jeden z jego końców można dodać lub skrócić obszar między kluczami.

Czy jest możliwość obracania aktora po dowolnej krawędzi lub osi?

ROZWIŃ

Tak, za pomocą wciśniętego klawisza ALT należy wybrać krawędź lub oś.

Czy można ustawić stałą odległość pomiędzy kamerą, a obiektem?

ROZWIŃ

Tak, służą do tego zmienne CAMERA HEIGHT, bądź CAMERA FOV (jeżeli jesteśmy w trybie CAMERA PERSPECTIV MODE).

Jak odsunąć dany obiekt na zadaną odległość odsunięcia?

ROZWIŃ

W tym celu należy przejść do zakładki TRANSFORM->MOVE->TRANSLATE wybrać danego aktora i kliknąć oś po którym chcemy odsunąć aktora – po czym w zakładce PROPERTIES pojawi się nam zmienna LENGTH w której wpisujemy odległość odsunięcia.

Licencjonowanie

Korzystanie z rozwiązań SOLIDWORKS oferowane jest w dwóch wariantach tj. jako licencje stanowiskowe Stan-Alone lub licencje sieciowe oparte na mechanizmie FlexLM. Zdecyduj, która lepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.

Subskrypcja

Aktualna licencja umożliwia posługiwanie się oprogramowaniem SOLIDWORKS w sposób legalny oraz nieograniczony, czyli w zakresie dostępnych funkcji w momencie zakupu. Poprzez subskrypcję, oprócz aktualnego środowiska pracy, otrzymasz:

Polecane szkolenia

SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer

Przybliża funkcjonalności oprogramowania z zakresu m.in. tworzenia dokumentacji 2D i 3D w postaci instrukcji stanowiskowych.

POZNAJ OFERTĘ
Szkolenie CAD Refresher

CAD Refresher

Poszerza znajomość  i określa możliwości oprogramowania SOLIDWORKS dla osób, którzy nie odbyli kursu CAD Podstawowy, ale pracują na programie.

POZNAJ OFERTĘ
instalacje-elektryczne

Routing - Instalacje elektryczne

Przekazuje możliwości narzędzi dedykowanych do prowadzenia ścieżek rurowych i kablowych dla aplikacji tego potrzebujących.

POZNAJ OFERTĘ

Dowiedz się więcej o szkoleniach CADWORKS Systems

SZKOLENIA
WSZYSTKIE
czat
×

Cześć!

Chcesz porozmawiać z naszym specjalistą?
KLIKNIJ
czat

Zostaw do siebie kontakt, zadzwonimy tak szybko jak to możliwe.