Legalizacja SOLIDWORKS

Legalizacja SOLIDWORKS

Sprawdź czy wszystkie licencje SOLIDWORKS w Twojej firmie pochodzą z legalnego źródła lub zalegalizuj te, które posiadasz.

Skontaktuj się z nami – zweryfikujemy je.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

O legalizacji

SZKOLENIE SOLIDWORKS cad zaawansowany

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego oraz Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, zabronione jest uzyskiwanie, posiadanie, korzystanie lub kopiowanie programów komputerowych bez wyrażonej w licencji zgody producenta. W przypadku wykrycia nielegalnego oprogramowania w zasobach informatycznych przedsiębiorstwa, odpowiedzialne za to osoby mogą spotkać się z karą grzywny, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności na okres nawet do lat 5.

Szkolenie CAD Podstawowy

Za każde nielegalne oprogramowanie zainstalowane na komputerze firmowym odpowiada przedsiębiorca. Nawet jeżeli pracodawca nie wiedział o pobraniu i zainstalowaniu takich programów przez pracownika. Przepisy wskazują, że niezależnie od wiedzy, bądź niewiedzy pracodawcy nie jest on zwolniony z odpowiedzialności. Zgodnie z art. 120 Kodeksu pracy, w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, do jej naprawienia zobowiązany jest wyłącznie pracodawca.

Korzyści

Dowiedz się dlaczego warto korzystać z legalnego oprogramowania SOLIDWORKS.

legalizacja-solidworks-cwsystems

Legalizacja SOLIDWORKS

Polubownym sposobem rozwiązania kwestii nielegalnego oprogramowania w firmie jest zakup legalnej licencji. Skontaktuj się z nami, jeżeli w Twoim przedsiębiorstwie zarejestrowano wspomniany przypadek. Przeprowadzimy Cię przez całą procedurę legalizacji. Jako Autoryzowany Dystrybutor SOLIDWORKS oraz 3DEXPERIENCE gwarantujemy bezpieczeństwo, legalność, a także profesjonalizm.

postepowanie-legalizacja-solidworks-cwsystems

Postępowanie wyjaśniające

Firma Compilance and Enforcement Team CJCH Solicitors we współpracy z producentem oprogramowania Dassault Systemes SOLIDWORKS Corporation prowadzi wszystkie sprawy związane z bezprawnym wykorzystaniem licencji SOLIDWORKS. Jeżeli taki przypadek zostanie potwierdzony w danym przedsiębiorstwie, otrzymuje ono pisemne informacje dotyczące szczegółów dalszych kroków w związku z zaistniałą sytuacją. Po jej otrzymaniu należy postępować zgodnie z instrukcją.

konsekwencje-legalizacja-solidworks-cwsystems

Konsekwencje

Jeżeli zostanie znalezione nielegalne oprogramowanie w zasobach informatycznych firmy, osoby za to odpowiedzialne zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, poprzez karę grzywny, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Firma może również utracić serwery czy komputery, na których było zainstalowana bezprawna licencja. Co więcej, producent ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości podwójnej wartości opłaty za licencję, jaką firma zapłaciłaby za legalny produkt – niezawinione naruszenie, jednak podczas zawinionego naruszenia – zapłaty potrójnej wartości tejże opłaty.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znaleźć umowę licencyjną oraz umowę na świadczenia usługi subskrypcji Dassault Systèmes SolidWorks Corporation

ROZWIŃ

Treść umowy licencyjnej (EULA) znajduje się tutaj.

Jak sprawdzić legalność wersji oprogramowania SOLIDWORKS?

ROZWIŃ

Skontaktuj się z nami celem weryfikacji posiadanego klucza licencji wprowadzanego podczas instalacja. Możesz również zalogować się do Serwisu Użytkownika za pomocą danych wprowadzonych podczas rejestracji i aktywacji produktu i zweryfikować status posiadanego oprogramowania.

Czy posiadanie nielegalnej wersji podlega karze? Co w przypadku braku świadomości posiadania nielegalnej kopii?

ROZWIŃ

Niewiedza nie zwalnia przedsiębiorców z odpowiedzialności za właściwe zarządzanie sprzętem komputerowym i zainstalowanym oprogramowaniem. Zakres kroków jakie mogą być podjęte w związku z naruszeniem praw autorskich wynika z mocy art. 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późń. zm.)

Co zrobić w przypadku otrzymania korespondencji od Compliance and Enforcement Team CJCH Solicitors z informacją o wykryciu w mojej organizacji użycia oprogramowania SOLIDWORKS bez koniecznych licencji?

ROZWIŃ

C.JCH Solicitors działa we współpracy i dla Dassault Systemes SolidWorks Corporation w zakresie rozwiązywania przypadków nielegalnego użycia oprogramowania SOLIDWORKS. W przypadku otrzymania pisma o wykryciu użycia oprogramowania SOLIDWORKS bez koniecznej licencji, należy postępować zgodnie z zaleceniami z korespondencji i skontaktować się niezwłocznie z CJCH Solicitors

czat
×

Cześć!

Chcesz porozmawiać z naszym specjalistą?
KLIKNIJ
czat

Zostaw do siebie kontakt, zadzwonimy tak szybko jak to możliwe.