SOLIDWORKS Electrical

SOLIDWORKS Electrical

Poznaj rozwiązanie upraszczające  i przyspieszające projektowanie wewnętrznej architektury obwodów elektrycznych o dwukierunkowej integracji z CAD 3D.

Pracuj wydajniej, zwiększ zgodność oraz standaryzacje projektów, przy tym obniżając koszty produkcji i przyspieszając wprowadzenie produktu na rynek.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

O programie

solidworks electrical cwsystems

Jakie ma możliwości?

Oprogramowanie SOLIDWORKS Electrical pozwala na integrację schematów elektrycznych z modelami SOLIDWORKS 3D CAD, a także na jednoczesne tworzenie układów elektromechanicznych. Główna zaleta to sprawne rysowanie, projektowanie schematycznych instalacji czy układów elektrycznych, które są przygotowane do wdrożenia w CAD 3D.

solidworks electrical cwsystems

Electrical zapewnia generowanie projektów instalacji, wiązek elektrycznych przy użyciu narzędzi sprawnego wyznaczania trasy i spłaszczania oraz automatycznego opracowywania dokumentacji. Funkcja synchronizacji schematu elektrycznego z modelem CAD w czasie rzeczywistym, umożliwia ujednolicenie listy materiałów układu elektrycznego oraz mechanicznego, przez co ryzyko wystąpienia błędów spowodowanych wprowadzeniem zmian w projekcie jest znikome.

solidworks electrical cwsystems

Istnieje możliwość sprawdzenia czy wszystkie elementy są ze sobą spójne i nie kolidują ze sobą, obliczenia długości, zaplanowania oszczędnego wykorzystania materiału lub redukcji ilości odpadów. Aby zapewnić prawidłową rejestrację numerów części, cen, informacji o dostawcach, czasu realizacji itp. baza danych komponentów została połączona z systemami MRP/ERP. Uaktualniana dokumentacja wraz ze zmieniającym się projektem jest spójniejsza i dokładniejsza, a ponadto zawiera mniej błędów.

solidworks electrical cwsystems

Dodatkowo narzędzie Electrical umożliwia udostępnianie skomplikowanych schematów, dzięki strukturze uwzględniającej korzystanie z oprogramowania przez wielu użytkowników w czasie rzeczywistym. Możliwe jest ponowne wykorzystanie istniejących projektów czy konwertowanie schemów jednokreskowych na szczegółowe wielokreskowe schematy zasilania, sterowania oraz sterowników PLC. Zawiera również funkcje do zarządzania listwami zaciskowymi.

Korzyści

Poznaj usprawnienia projektowania architektury elektrycznej, które wspierają efektywność pracy:

Pakiety

solidworks-electrical-schematic-standard

SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard

Narzędzie do projektowania  i rysowania schematów elektrycznych umożliwiające sprawne opracowanie wbudowanych układów elektrycznych dla urządzeń. W licencji Standard znajdują się następujące opcje:

 • Rozbudowana biblioteka komponentów elektrycznych i symboli
 • Schematy jednokreskowe i wielokreskowe
 • Projektowanie szaf 2D oraz generowanie dwuwymiarowych wizualizacji z zarysami komponentów 2D na podstawie schematu elektrycznego
 • Zintegrowane narzędzia do inteligentnego wycinania i wklejania oraz prosty w obsłudze wybór „ulubionych” komponentów i elementów projektowych układów
 • Automatyczne generowanie rysunków listw zaciskowych jest zsynchronizowane z projektowaniem w czasie rzeczywistym
 • Automatyczne tworzenie raportów na podstawie zapytań do bazy danych projektu przesyłanych w czasie rzeczywistym
 • Referencje krzyżowe dla zestyków są automatycznie synchronizowane w czasie rzeczywistym
PORÓWNAJ PAKIET
solidworks-electrical-schematic-professional

SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional

Obejmuje funkcje zawarte w wersji Standard rozszerzone o dodatkowe narzędzia zaawansowanej automatyzacji m.in. integrację PCB oraz funkcjonalność projektowania wiązek elektrycznych.

 • Narzędzia do zarządzania sterownikami PLC, które automatyzują wiele zadań z zakresu okablowania sterowników PLC, w tym możliwość importowania ich danych oraz etykiet
 • Integracja z SOLIDWORKS PDM Professional, umożliwia automatyczne publikowanie schematów, rysunków i raportów do celów archiwizacji i kontroli. Funkcje te poprawiają szybkość i precyzję projektowania układów elektrycznych
 • Użytkownicy mogą tworzyć i modyfikować konfiguracje rysunków sterowników PLC, szablony raportów i reguły projektu
 • Importowanie konfiguracji danych i informacji z programu Excel, jak również pracę w czasie rzeczywistym z zsynchronizowanymi i zunifikowanymi listami materiałów (LM)
PORÓWNAJ PAKIET

Porównaj pakiety

SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard

SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional

SOLIDWORKS Electrical 3D

SOLIDWORKS Electrical Professional

OGÓLNE

Nielimitowana ilość schematów i diagramów na projekt

Kopia zapasowa/ przywracanie środowiska (archiwum)

Odczyt archiwum z EW/SWE

Odczyt archiwum z DSE

Punkt przywracania projektu tzw. migawki

Współtworzenie projektu przez kilka osób

Silnik MS SQL Server (multi user)

ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKAMI

Edytor klasyfikacji komponentów

Manager arkuszy rysunkowych

Manager części producenta

Manager odniesień kabli

Manager widoków 2D

Manager bibliotek

Manager symboli

Manager makr

Połączenie z bazą danych ERP

NARZĘDZIA I USTAWIENIA OGÓLNE

Zarządzanie interfejsem graficznym

Zmiana języka interfejsu programu

Panel szybkiego dostępu

Narzędzie chatu dla podłączonych użytkowników (projekt współtworzony)

Zarządzanie regułami

Połączenie z PDM

DANE PROJEKTU

Edytor graficzny listew zaciskowych

Rewizje dokumentów/ skoroszytów

Skoroszyt/ folder/ dokument

Manager listew zaciskowych

Lokalizacje/ funkcje

Edytor okablowania

Kable

Wejścia/ wyjścia

Wiązki kablowe

PLC

NAWIGACJA W PROJEKCIE

Wyszukiwanie komponentów w projekcie

Wyszukiwanie danych w projekcie

Przeglądarka komponentów

Przeszukiwanie dokumentu

Przeglądarka dokumentów

KONFIGURACJE PROJEKTÓW

Ustawienia ogólne projektu

Modyfikacja palety

Edytowalne dane użytkownika

Tworzenie i modyfikowanie stylów dla przewodów

Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla listew zaciskowych

Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla odsyłaczy

Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla PLC

Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla złączek

Tworzenie i modyfikowanie szablonów raportów

Tworzenie i modyfikowanie reguł projektowych

Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla importowanych danych

Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla wymienianych danych

Tworzenie i modyfikowanie konfiguracji dla importu/exportu do Excela

DOKUMENTACJA PROJEKTU

Schematy

Diagramy liniowe

Diagramy mieszane

Strona tytułowa

Dodatkowe dokumenty (dowolny rodzaj dokumentu)

Automatyczna generacja raportów (BOM, lista kabli)

Automatyczna generacja reguł projektowania

Automatyczna generacja rysunków listew zaciskowych

SCHEMATY/DIAGRAMY LINIOWE

Wstawianie symboli oraz makr

Paleta symboli oraz makr

Wstawianie zacisków

Początek układu współrzędnych – menedżer położenia

Wskaźnik węzła

Dynamiczne wstawianie PLC

Wstawianie etykiet połączenia

Automatyczne wstawianie strzałek źródło-cel

Dynamiczna tworzenie i wstawianie złączy

Integracja z Circuitworks

PRZETWARZANIE DANYCH

Numeracja kabli

Numeracja komponentów

Numeracja rysunków

Aktualizacja danych projektu z poziomu bibliotek

Zastępowanie danych w projekcie

Layout szafy elektrycznej 2D

Tworzenie złożeń szafy elektrycznej w 3D

Narzędzie translacji projektu

Optymalne zarządzanie okablowaniem

ONBOARD

Etykiety kabli/ potencjału/ lokalizacji

Dane dotyczące kabli/ potencjału

Narzędzie zaawansowanego planowania lokalizacji

Zarządzanie złączami

NARZĘDZIA RYSUNKÓW

Elementy CAD (linie, okręgi, tekst, atrybuty, bloki…)

Komendy CAD (Przesuń, Rozciągnij, Kopiuj, Edytuj…)

Edytor właściwości CAD (warstwy, style linii, wymiary…)

Edycja z poziomu DraftSight

IMPORT/EKSPORT

Import plików DWG/DXF jako symbole

Import plików DWG/DXF jako blok tekstu

Eksport projektu do PDF

Eksport projektu do DWG/ DXF

Import plików DWG/DXF jako rysunek w projekcie

Import danych (Excel, tekst)

Aktualizacja projektu poprzez eksport/import z Excela

DODATEK DO SOLIDWORKS 3D

Layout 3D szafy elektrycznej

Routing elektryczny 3D

Współpraca z wtyczką 3D

Funkcje

synchronizacja-solidworks-electrical-cwsystems

Synchronizacja w czasie rzeczywistym

Dane schematu są uaktualniane dwukierunkowo w czasie rzeczywistym pomiędzy projektem i modelem 3D. Dzięki temu najważniejsze informacje, takie jak lista materiałów i dane projektowe, są spójne dla różnych dziedzin projektowania i wielu użytkowników.

trasy-solidworks-electrical-cwsystems

Automatyczne wyznaczanie trasy

Zaawansowana technologia SOLIDWORKS umożliwia samoczynne wyznaczanie trasy przewodów, kabli i wiązek z poziomu modelu 3D CAD. Szczegółowe informacje o trasie są od razu dostępne dla wszystkich użytkowników projektu.

wiazki-solidworks-electrical-cwsystems

Opracowywanie wiązek

Generowanie schematycznych projektów wiązek w modelu 3D jest możliwe wraz z użyciem funkcji dwukierunkowej integracji w czasie rzeczywistym, wydajnego wyznaczania i spłaszczania tras oraz automatycznego tworzenia dokumentacji.

koszty-solidworks-electrical-cwsystems

Eliminacja ukrytych kosztów

Dwukierunkowa integracja w czasie rzeczywistym trójwymiarowego modelu i schematu elektrycznego pozwala uniknąć błędów i dodatkowych kosztów oraz utworzyć jedną listę materiałów dla elementów elektrycznych i mechanicznych.

szafa-elektryczna-solidworks-electrical-cwsystems

Szafa elektryczna 3D

SOLIDWORKS łączy rozwiązania CAD i Electrical, aby stworzyć spójne środowisko do zaprojektowania szafy elektrycznej 3D bez potrzeby użycia zewnętrznych plików, a przy wykorzystaniu istniejących danych CAD.

model-solidworks-electrical-cwsystems

Mniej wad fabrycznych i odpadów

Po dołączeniu do modelu 3D zaprojektowanego schematu elektrycznego można zweryfikować czy elementy do siebie pasują, nie kolidują ze sobą, a także zaplanować oszczędne wykorzystanie materiału i zredukować odpady.

uklady-solidworks-electrical-cwsystems

Układy elektryczne 2D

Schematy jednokreskowe, wielokreskowe i mieszane. Kopiowanie i wklejanie obwodów. Złącza elektryczne. Import symboli DWG/DXF.

uklady-elektryczne-solidworks-electrical-cwsystems

Układy elektryczne 3D

Schematy jednokreskowe, wielokreskowe i mieszane. Kopiowanie i wklejanie obwodów. Złącza elektryczne. Wiązki kabli i wiele więcej.

dokumenty-solidworks-electrical-cwsystems

Dokumenty

Raporty z testów integralności, obliczeń parametrów elektrycznych. Dokumenty eDrawings. Pliki DWG/DXF, PDF.

Broszura SOLIDWORKS Electrical

Z roku na rok, SOLIDWORKS udostępnia coraz to nowe, ulepszone funkcje. Dowiedz się jakie jeszcze możliwości oferuje oprogramowanie.

broszury-solidworks-electrical-cwsystems

Interfejs

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy użytkowanie SOLIDWORKS Schematic wymaga dedykowanej licencji?

ROZWIŃ

Nie, Electrical Schematic to autonomiczna aplikacja nie wymagająca posiadania licencji SOLIDWORKS.

Czy użytkowanie SOLIDWORKS Electrical 3D jest zależne od licencji?

ROZWIŃ

Tak, Electrical 3D wymaga posiadania licencji, aby móc opracowywać trójwymiarowe projekty wiązek elektrycznych.

Jak wygląda licencjonowanie SOLIDWORKS Electrical Professional?

ROZWIŃ

Jest to pakiet dostarczający w jednym zestawie program SOLIDWORKS Electrical Schematic oraz SOLIDWORKS Electrical 3D. Pełną funkcjonalność pakietu Professional otrzymujemy za pomocą jednego numeru licencji oraz tylko jednej instalacji.

Licencjonowanie

Korzystanie z rozwiązań SOLIDWORKS oferowane jest w dwóch wariantach tj. jako licencje stanowiskowe Stan-Alone lub licencje sieciowe oparte na mechanizmie FlexLM. Zdecyduj, która lepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.

Subskrypcja

Aktualna licencja umożliwia posługiwanie się oprogramowaniem SOLIDWORKS w sposób legalny oraz nieograniczony, czyli w zakresie dostępnych funkcji w momencie zakupu. Poprzez subskrypcję, oprócz aktualnego środowiska pracy, otrzymasz:

Szkolenia

instalacje-elektryczne

Instalacje elektryczne

Przekazuje możliwości narzędzi dedykowanych do prowadzenia ścieżek rurowych i kablowych dla aplikacji tego potrzebujących.

POZNAJ OFERTĘ
Routing - Instalacje rurowe SOLIDWORKS Electrical

Routing - Instalacje rurowe

Prezentuje funkcjonalność oprogramowania do automatyzacji tworzenia systemów rurowych z rur grubościennych i elastycznych oraz bibliotek elementów rurowych.

POZNAJ OFERTĘ
solidworks-electrical-3d

SOLIDWORKS Electrical 3D

Przedstawia funkcjonalności oraz specyfikację pracy w oprogramowaniu SOLIDWORKS Electrical przeznaczone do upraszczania rysowania czy projektowania układów elektrycznych.

POZNAJ OFERTĘ

Dowiedz się więcej o szkoleniach CADWORKS Systems

SZKOLENIA
WSZYSTKIE
czat
×

Cześć!

Chcesz porozmawiać z naszym specjalistą?
KLIKNIJ
czat

Zostaw do siebie kontakt, zadzwonimy tak szybko jak to możliwe.