Aktualizacja FD04 3DEXPERIENCE®

Z każdym wydaniem nowej wersji SOLIDWORKS koncentruje się na pomaganiu użytkownikom poprzez inteligentniejszą, szybszą i wspólną pracę. To samo dotyczy ról połączonych z SOLIDWORKS, 3DEXPERIENCE® SOLIDWORKS i Collaborative Designer for SOLIDWORKS, które integrują dane z platformą 3DEXPERIENCE i pozwalają na dostęp do zarządzania danymi oraz możliwości współpracy w chmurze. Dowiedz się co zmieniło się poprzez aktualizację FD04 3DEXPERIENCE.

Podłączenie danych do platformy 3DEXPERIENCE to przejście na zupełnie nowy poziom współpracy. Najnowsza aktualizacja jeszcze bardziej rozwija ten temat. Z 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS i Collaborative Designer for SOLIDWORKS R2022 x FD04, możesz uzyskać dostęp do swojej zawartości szybciej niż kiedykolwiek, niezależnie od tego czy jest ona przechowywana lokalnie czy w chmurze. Dodano również nowe okno dialogowe Otwórz i kilka innych nowych ulepszeń, które przyspieszają współpracę. Nie zwlekając zapoznajmy się z nim już teraz.

Narzędzie do pozyskiwania danych (Data Extraction Utility) – usprawnienie współpracy w zakresie udostępniania danych użytkownikom platformy.

Narzędzie to pozwala skrócić czas współpracy, umożliwiając członkom projektu posiadającym Product Structure Explorer App dostęp do natywnych danych SOLIDWORKS. Dzięki czemu mogą oni w łatwy sposób uzyskać dane z platformy 3DEXPERIENCE i udostępnić je innym interesariuszom/członkom projektu, takim jak sprzedawcy i producenci.

Użytkownicy platformy mogą wykorzystać aplikację Product Structure do wyodrębnienia natywnej zawartości SOLIDWORKS bezpośrednio z platformy 3DEXPERIENCE.

Nowe okno dialogowe otwierania – szybszy dostęp do treści dzięki opcji otwierania treści lokalnie lub z platformy.

Z nowym oknem dialogowym Otwórz, możesz otworzyć zawartość z platformy 3DEXPERIENCE przy użyciu wyszukiwarki 3D Search lub uzyskać dostęp do zawartości lokalnie za pomocą Ten komputer. Obie opcje są w zasięgu ręki w jednej wygodnej lokalizacji, dzięki czemu można szybciej dotrzeć do projektów. Z tego okna dialogowego możesz również uzyskać dostęp do swoich Zakładek.

Szybki dostęp do treści bezpośrednio z platformy lub lokalnie za pomocą nowego okna dialogowego Otwórz.

Dołączanie rysunku do okna dialogowego Zapisz jako nowy – oszczędzaj czas i w prosty sposób twórz duplikaty rysunków

Powielanie rysunku w jednym kroku, dzięki możliwości dołączenia rysunków referencyjnych podczas korzystania z funkcji Zapisz jako nowy dla zespołów lub części.

Dołącz rysunek do okna dialogowego Zapisz jako nowy.

Uwzględnij relacje w strukturze produktu – usprawnij współpracę, pokazując powiązane rysunki w strukturze produktu.

Podczas nawigacji po strukturze zespołu, ta funkcja umożliwi użytkownikowi wyświetlenie/pokazanie rysunków, jeśli takie istnieją w zespole.

Łatwa identyfikacja powiązanych rysunków w strukturze produktu poprzez rozwinięcie widoku.

Uwzględnij rysunki w oknie dialogowym Dane wyjściowe – przyspiesz współpracę, dostarczając bardziej wartościowy wkład w dane wyjściowe.

W aplikacji Product Structure można teraz dołączyć rysunek z opcją Dołącz powiązane rysunki w formatach 2D. Daje to możliwość pobrania pochodnych danych wyjściowych zespołu wraz z rysunkami w celu udostępnienia ich wewnątrz lub na zewnątrz.

Załącz rysunki w oknie dialogowym Dane wyjściowe.

Na koniec warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które są nowe dla użytkowników Collaborative Designer dla SOLIDWORKS, a są już dostępne w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. Na przykład użytkownicy Collaborative Designer for SOLIDWORKS mogą teraz użyć skrótu klawiaturowego CTL + O, aby otworzyć okno dialogowe Otwórz, a także istnieje nowa opcja Zapisz do 3DEXPERIENCE w oknie dialogowym Zapisz do.

Podsumowując ulepszenia zarówno dla 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS jak i Collaborative Designer dla SOLIDWORKS w tej aktualizacji sprawiają, że kooperacja pomiędzy SOLIDWORKS, a platformą 3DEXPERIENCE jest jeszcze bardziej elastyczna, co pozwala zaoszczędzić czas na każdym etapie projektu.