Aktualizacja platformy 3DEXPERIENCE R2023x FD01

aktualizacja 3dexperience

Pierwsza w tym roku aktualizacja (luty 2023) przynosi wiele nowych funkcji i usprawnień nie tylko dla 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS, ale również dla 3D Creator, 3D Sculptor, 3D SheetMetal Creator, 3D Structure Creator, 3D Mold Creator i Manufacturing Definition Creator. W artykule skupię się na ulepszeniach dotyczących 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS, które obejmują usprawnienia przepływów pracy od projektu do produkcji, automatyczne śledzenie i aktualizowanie historii rewizji rysunku SOLIDWORKS, a także zwiększenie wydajności procesu projektowania produktu poprzez bardziej elastyczne przebudowywanie komponentów z serwera. Nie czekaj i już teraz sprawdź co nowego w R2023X FD01.

Pierwszą nowością jest wsparcie odnajdywania odpowiednich wartości dla zawartości SOLIDWORKS, umożliwiające mapowanie numerów dymków rysunkowych na platformę 3DEXPERIENCE. Dzięki temu poprawiona została wzajemna współpraca i wydajność, a także dokładność wyświetlania numerów balonów z rysunku SOLIDWORKS w aplikacjach platformy, takich jak Engineering Release Manager i Product Structure Editor.

Wsparcie odnajdywania odpowiednich wartości dla zawartości SOLIDWORKS
Wsparcie odnajdywania odpowiednich wartości dla zawartości SOLIDWORKS

Drugą nowością jest zapis asynchroniczny. Kontynuowanie projektowania w SOLIDWORKS i wykonanie asynchronicznego zapisywania wsadowego danych SOLIDWORKS na platformie 3DEXPERIENCE pozwala na zwiększenie produktywności. Po zakończeniu zapisywania wyświetlane jest powiadomienie, a drzewo okienka zadań zostaje odświeżone.

Zapis asynchroniczny
Zapis asynchroniczny
Synchronizacja poprawek SOLIDWORKS z poprawkami platformy
Synchronizacja poprawek SOLIDWORKS z poprawkami platformy

Ponadto, aktualizacja wprowadziła szereg usprawnień istniejących już funkcjonalności. Pierwsza z nich dotyczy synchronizacji poprawek SOLIDWORKS z poprawkami platformy. Tabele rewizji rysunku SOLIDWORKS aktualizują się teraz wraz ze zmianami wprowadzonymi do rewizji rysunku na platformie 3DEXPERIENCE, co umożliwia automatyczne śledzenie i aktualizowanie historii rewizji rysunku SOLIDWORKS.

Elastyczne przebudowywanie z serwera to kolejne udoskonalenie, które umożliwia przebudowywanie pojedynczego elementu lub zestawu referencji w stosunku do całej struktury. Dzięki temu zwiększona zostaje wydajność procesu projektowania produktu poprzez bardziej elastyczne przeładowywanie komponentów z serwera.

Elastyczne przebudowywanie z serwera
Elastyczne przebudowywanie z serwera
Funkcja integracji asystenta przygotowania plików
Funkcja integracji asystenta przygotowania plików

Z kolei funkcja integracji asystenta przygotowania plików pozwala na przesłanie projektów SOLIDWORKS do platformy 3DEXPERIENCE szybciej i wygodniej, a jednocześnie umożliwia weryfikację dokładności danych.

Narzędzie zapisywania wsadowego także zostało ulepszone. Teraz sprawdza unikalność tytułu w programie Collaborative Designer dla SOLIDWORKS, co przekłada się na zmniejszenie kosztów archiwizacji i zapewnia jedno źródło informacji, unikając duplikatów podczas wgrywania istniejących rysunków SOLIDWORKS do platformy 3DEXPERIENCE.

aktualizacja 3dexperience
Narzędzie zapisywania wsadowego
Narzędzie zapisywania wsadowego

Usprawniono również udostępnianie rysunków dla społeczności 3DSwym z poziomu SOLIDWORKS. Członkowie społeczności mogą następnie łatwo skomentować rysunek oraz przekazywać informacje zwrotne, używając znaczników, z powrotem do projektanta. Co pozwoli usprawnić współpracę całego zespołu

Udostępnianie rysunków dla społeczności 3DSwym
Udostępnianie rysunków dla społeczności 3DSwym
Udogodnienie wprowadzone w ramach Work Under Change Action
Udogodnienie wprowadzone w ramach Work Under Change Action

Kolejne udogodnienie wprowadzono w ramach Work Under Change Action. Usprawnienie pozwala wykorzystać zawartość widgetu Work Under w okienku MySession w SOLIDWORKS. Uniemożliwia to otwarcie nowej sesji projektowej, która jest już objęta istniejącą Change Action. Co przekłada się na zarządzanie cyklu życia poprzez wyeliminowanie niezamierzonego zapisywania danych projektowych podczas pracy w ramach Change Action.

Ostatnią zmianą jest usuwanie wszystkich brakujących referencji jednym kliknięciem, zamiast usuwać każdą z nich ręcznie, co może być czasochłonne w przypadku bardzo dużych zespołów. Dzięki czemu możesz zapisać zespoły SOLIDWORKS na platformie 3DEXPERIENCE jeszcze szybciej.

Usuwanie wszystkich brakujących referencji jednym kliknięciem
Usuwanie wszystkich brakujących referencji jednym kliknięciem

Wprowadzone nowości i usprawnienia w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS R2023X FD01 znacząco wpłyną na proces projektowania produktów, zwiększając wydajność i dokładność pracy. Poprawią również współpracę pomiędzy zespołami projektowymi i ułatwią dostęp do danych projektowych. Dzięki tym usprawnieniom projektanci i inżynierowie będą mogli skupić się na tworzeniu innowacyjnych i wyjątkowych produktów, a nie na problemach związanych z narzędziami projektowymi.

Warto również wspomnieć, że 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS jest częścią kompleksowego rozwiązania 3DEXPERIENCE, które umożliwia pełny cykl projektowy, od koncepcji, przez projektowanie i wirtualną walidację, po produkcję i wdrożenie produktu. Dzięki temu projektanci i inżynierowie mogą korzystać z jednej platformy, co znacznie ułatwia i usprawnia pracę nad projektem.