Jak działa PLM oparty na chmurze?

Nadal wszechobecne w branży są tradycyjne systemy zarządzania cyklem życia produktu klient/serwer, czyli PLM. Większe przedsiębiorstwa polegają na PLM do zarządzania ogromnymi ilościami danych, które wspierają ciągłą ewolucje projektu poprzez produkcję. Wdrażanie tradycyjnych systemów PLM zazwyczaj skorelowane jest z wysokim stopniem złożoności i dostosowywania, co często przekłada się na znaczny czas i koszty dla firmy.

Jednak w przypadku małych i średnich firma, technologia oparta na chmurze zmienia podejście do PLM. Firmy mogą „włączyć się i płacić tylko za te funkcjonalności, które są im niezbędne. A w miarę ich rozwoju proste jest dodanie więcej opcji PLM. Mniejsze koszty obsługi IT, łatwiejsze użytkowanie, przystępne modele cenowe – to tylko kilka korzyści systemów zarządzania danymi opartych na chmurze.

Administrowanie danymi w chmurze znacznie upraszcza firmom dowolnej wielkości radzenie sobie ze złożonością całego procesu rozwoju produktu. Pracownicy pracujący zdalnie, dostawcy czy klienci mogą z łatwością uczestniczyć w tym cyklu. Współpraca całego zespołu jest bardziej wydajna, gdy dane znajdują się w jednym bezpiecznym miejscu. A dostęp do nich mają wszyscy członkowie projektu, bez względu na lokalizację geograficzną.

Portfolio 3DEXPERIENCE Works oferuje narzędzia do zarządzania danymi umożliwiające przechowywanie, administrowanie i kooperację nad danymi projektowymi SOLIDWORKS po podłączeniu do platformy opartej na chmurze.

Rozpocznij użytkowanie PLM w chmurze i rozwijaj je wedle potrzeb

Firmy korzystające z oprogramowania SOLIDWORKS, zazwyczaj rozpoczynają swoje działania dot. zarządzania danymi od inżynieryjnych funkcji grup roboczych w chmurze. Obejmują one podstawy takie jak: współpraca, komunikacja, kontrola wersji bądź narzędzia do kierowania zadaniami wraz z repozytorium danych. Wraz z rozwojem firmy, dołączanie większej liczby funkcji PLM, np. budowanie zestawień materiałowych (MBOM) i zarządzanie nimi, jest mało skomplikowane.

Po podłączeniu do chmury inżynierowie SOLIDWORKS mogą uzyskiwać dostęp do funkcji PLM bezpośrednio ze swojego środowiska projektowego. Ponieważ dane CAD można przechowywać i zarządzać nimi w różnych formatach plików. Co więcej, w ramach portfolio rozwiązań do opracowywania produktu 3DEXPERIENCE zapewnione są dodatkowe funkcje ułatwiające projektowanie, inżynierię, symulację, a także produkcję.

Łatwo dostępne narzędzia wykorzystujące chmurę, przyspieszają iterację projektowania i inżynierii. W celu sfinalizowania rozwoju produktu można zrealizować je przy mniejszej liczbie fizycznych prototypów. Klienci otrzymują produkt końcowy szybciej niż zakładali, z większą satysfakcją. Natomiast producent zmniejsza koszty ogólne – układ idealny. Zespoły ds. rozwoju produktów są w stanie efektywniej produkować to, co jest najważniejsze dla firmy, czyli produkty wysokiej jakości wyprzedzające konkurencje na rynku.

Wyszukuj, udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane

Przegląd poprzednich projektów pozwala czerpać korzyści przez inżynierów tworzących nowe produkty. Jednak znalezienie konkretnych plików staje się niezwykle trudne, jeśli autor projektu nie pracuje już w firmie. Oparta na chmurze platforma zarządzania danym umożliwia łatwo uzyskiwać dostęp, wyszukiwać i ponownie wykorzystywać dane związane z produktami. Dzięki jednemu miejscu gdzie przechowywane są dane inżynierowie mogą zaoszczędzić czas i sprawnie znaleźć to czego potrzebują.

Dosyć często zespoły produkcyjne dostają niezbędne dane na późnym etapie projektowania. Dysponując właściwymi danymi, produkcja może wnieść cenny wkład na wczesnym etapie procesu projektowania. Może to pomóc inżynierom w zmniejszeniu liczby części w zespole czy wymagań materiałowych, przyspieszeniu produkcji lub uniknięciu kosztownych zmian wprowadzanych w ostatniej chwili.

Środowisko opierające się na chmurze ułatwia zaangażowanie produkcji od samego początku projektowania. Umożliwiając tym samym członkom zespołu dostęp do danych produktu oraz współpracę nad nimi w czasie rzeczywistym, co poprawia komunikację i wydajność. Możliwość wczesnej kooperacji pomiędzy inżynierią, a produkcją pomaga zapobiegać problemom na dalszych etapach, a także buduje koleżeństwo zamiast frustracji między działami.

Jedno źródło danych – PLM w chmurze

3DEXPERIENCE Works zapewnia pojedynczą definicję produktu. Co pozwala użytkownikom, w oparciu o jego funkcję i prawa dostępu, przeglądać, modyfikować i brać udział w ciągłym przepływie pracy w czasie rzeczywistym. Łączenie wszystkich odpowiednich osób z pełną widocznością zmian i postępów, rezultatów, procesów, a także narzędzi przyspiesza rozwój produktu.

Jedno źródło danych na każdym etapie cyklu życia produktu, w tym BOM i zarządzanie zmianami, zapewnia ciągłość oraz identyfikowalność w celu wydajniejszego opracowywania innowacyjnych projektów. Przekazywanie jest eliminowane, ponieważ zespoły pracują równolegle, a aktualizacje są automatycznie ładowane na platformę w celu uzyskania natychmiastowego dostępu.

Widoczność kluczowych informacji za pośrednictwem pulpitów nawigacyjnych, a także raportów w czasie rzeczywistym zapewnia liderom rozwoju produktów krytyczne dane. Ich dostępność umożliwia również lepszą łączność z siecią biznesową i dostawcami oraz ułatwia podejmowanie decyzji. Pełna widoczność danych usprawnia współpracę i komunikację oraz zmniejsza liczbę błędów i pomyłek.

Skuteczne rozwiązania podnoszące jakość

3DEXPERIENCE Works łączy łatwość SOLIDWORKS ze wszystkimi aplikacjami opracowanymi przez Dassault Systèmes. Ułatwiają one tworzenie pomysłów, projektowanie, symulacje, zarządzanie danymi, produkcję, marketing, a także sprzedaż – wszystko to w jednym współdzielonym środowisku.

Wykorzystaj moc 3DEXPERIENCE na rzecz rozwoju produktów nowej generacji. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać spersonalizowaną wersję demonstracyjną.