Od koncepcji do gotowego zlecenia produkcyjnego – poznaj proces projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

W obecnej konkurencyjnej rzeczywistości biznesowej, inżynierowie stoją przed wyzwaniem sprostania rosnącym oczekiwaniom dotyczącym szybkości czy dokładności w procesie tworzenia. W tym zmiennym kontekście coraz większą wartość zyskują zaawansowane narzędzia. Zdolne wspomagać kreatywność i przede wszystkim skuteczność w opracowywaniu nowych produktów. Proces projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS scala potencjał SOLIDWORKS. Czyli jednego z najpopularniejszych programów do projektowania 3D, wraz z korzyściami płynącymi z modelu opartego na chmurze – platformy 3DEXPERIENCE.

Proces projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

Jest to kompleksowe środowisko do projektowania, które nie tylko udostępnia zaawansowane narzędzia do modelowania i projektowania. Ale także otwiera drzwi do różnorodnych działań, takich jak współpraca, analiza, wizualizacja oraz zarządzanie danymi projektowymi. Poprzez połączenie tych różnych aspektów, proces projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS staje się wszechstronny i płynny. A tym samym wspomaga inżynierów w realizacji nowatorskich koncepcji i przyspiesza cały proces tworzenia produktów.

Dowiedz się więcej o połączeniu wiodącego w branży rozwiązania SOLIDWORKS® 3D CAD z platformą 3DEXPERIENCE, pojedynczym środowiskiem rozwoju produktu opartym na chmurze.

Przejdź z nami przez 5 etapów procesu projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. Sprawdź jak to zaawansowane oprogramowanie może pomóc w tworzeniu wysokiej jakości projektów. Zaczynamy!

Etap tworzenia wizji

W fazie koncepcyjnej procesu projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS tworzone są różnorodne pomysły na nowy produkt, a następnie powstają wstępne koncepcje. Na tym etapie projektanci mają możliwość eksplorowania i rozwijania swoich idei. Korzystając z zaawansowanych narzędzi dostępnych w ramach 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. Często zdarza się, że zespoły projektowe zbierają się wspólnie, aby omówić konkretny temat. A następnie każdy uczestnik siada do pracy na swoim stanowisku. W trakcie burzy mózgów powstaje wiele różnorodnych pomysłów, z których część może szybko wygasnąć. Jednak każdy projektant pracuje według swojego planu.

Dzięki platformie chmurowej możliwa jest wygodna praca zespołowa, umożliwiająca konstruktorom współpracę w czasie rzeczywistym nad jednym projektem. To pozwala na dzielenie się pomysłami, komentarzami oraz dokonywanie zmian. Istnieje także możliwość prowadzenia dyskusji czy wideo rozmów w dowolnym czasie, miejscu i za pomocą urządzenia mobilnego. Dodatkowo, można przydzielać i wykonywać zadania, co znacząco usprawnia cały proces generowania pomysłów projektowych.

Etap projektowania i modelowania 3D

Przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi i funkcji, projektanci są w stanie tworzyć dokładne, trójwymiarowe modele. A te oddają ich pomysły i spełniają wymagania projektowe. Rozpoczęcie procesu projektowania w SOLIDWORKS to moment, w którym koncepcja produktu nabiera kształtu. Poprzez wykorzystanie narzędzi do rysowania i szkicowania, projektanci tworzą podstawowe zarysy i formy. Następnie, ich projekty ewoluują, wzbogacając się o detale, wymiary, parametry i skomplikowane kształty generowane za pomocą różnorodnych narzędzi modelowania.

Modelowanie to proces tworzenia precyzyjnych, trójwymiarowych modeli. W narzędziach modelowania dostępne są liczne funkcje, które umożliwiają projektantom kreowanie różnorodnych elementów, takich jak części, zespoły czy konstrukcje. Dzięki bogatym możliwościom inżynierowie mogą kształtować i modyfikować geometrię, dodawać i usuwać materiał, wprowadzać zmiany w kształtach i parametrach. W miarę postępu prac nad danym elementem projektu, projektanci mają także dostęp do opcji weryfikacji poprzez analizy numeryczne oraz tworzenia wizualizacji graficznych, co stanowi kolejny etap w procesie projektowania.

Łączenie zdolności tradycyjnego SOLIDWORKS z potencjałem platformy otwiera przede wszystkim nieskończone możliwości pracy. W istocie, odbywa się ona w centralnym punkcie, gdzie zespoły projektowe mogą gromadzić, zarządzać oraz dzielić się danymi projektowymi, korzystając z różnorodnych aplikacji platformowych, takich jak 3D Sculptor, Product Designer, Part czy Assembly Design. Dzięki temu wszyscy członkowie zespołu zyskują dostęp do najnowszych wersji plików, eliminując konieczność ręcznego przesyłania ich. To rozwiązuje kwestie związane z niespójnościami wersji i ułatwia harmonizację pracy pomiędzy członkami zespołu.

Proces projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS – Etap analizy i weryfikacji

Po zakończeniu tworzenia modelu 3D i uzyskaniu wstępnej akceptacji, nadchodzi etap weryfikacji. SOLIDWORKS oferuje dodatek do analizy, czyli SOLIDWORKS Simulation. Jednakże, pole badań można poszerzyć, sięgając po rozwiązania obliczeniowe w chmurze, takie jak SIMULIA. W tej fazie inżynierowie mają możliwość przeprowadzenia analiz naprężenia, dynamiki płynów, wibracji i wielu innych. To w tym momencie, specjaliści mogą ocenić, czy projekt spełnia wymogi funkcjonalne, wytrzymałościowe oraz inżynieryjne. W przypadku wykrycia problemów, projektanci mogą wprowadzić zmiany i powtórzyć analizy.

3DEXPERIENCE oferuje nie tylko możliwość przeprowadzania symulacji w chmurze, ale przede wszystkim centralne miejsce zarządzania. Punkt, w którym odbywa się główna wymiana informacji. Pełna integracja z narzędziami projektowymi SOLIDWORKS otwiera nowe perspektywy. Zespoły konstrukcyjne mogą operować w tych samych środowiskach i interfejsach, ułatwiając płynne przechodzenie między procesem projektowania, a analizami.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS SIMULATION CWSystems

Korzystanie z narzędzi analizy i weryfikacji w 3DEXPERIENCE, jak i SOLIDWORKS pozwala na wcześniejsze wykrycie i eliminację potencjalnych błędów konstrukcyjnych. To z kolei przekłada się na uniknięcie kosztownych napraw i zmian w późniejszych fazach projektu, jednocześnie umożliwiając równoczesną pracę i modyfikacje. Skrócenie czasu niezbędnego do przeprowadzenia analiz symulacyjnych przyspiesza cały proces projektowy, umożliwiając szybsze wprowadzanie produktu na rynek.

Etap tworzenia dokumentacji technicznej

Tworzenie dokumentacji technicznej w ramach procesu projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS odgrywa kluczową rolę w zapisywaniu i przekazywaniu informacji związanych z projektem. Ten etap stanowi ściśle powiązane ogniwo z fazą projektowania i modelowania, korzystając z jednolitego środowiska 3DEXPERIENCE. Każda modyfikacja czy nowa wersja obiektu w bazie danych jest widoczna dla wszystkich członków zespołu projektowego, zapewniając jednolitą wizję projektu.

Etap produkcji

Platforma 3DEXPERIENCE obejmuje system do zarządzania cyklem życia produktu – ENOVIA – PLM, co pozwala zespołom projektowym płynnie integrować ich projekty, dokumentację techniczną, a także informacje produktowe z procesami PLM. Dzięki chmurze, zapewnione jest scentralizowane zarządzanie danymi, udostępnianie informacji i kooperacja między różnymi zespołami, ułatwiając wprowadzenie projektu do produkcji. Również łatwa wymiana danych i współpraca z innymi uczestnikami procesu produkcyjnego, jak dostawcami, producentami czy podwykonawcami, staje się możliwa dzięki 3DEXPERIENCE. Przy wykorzystaniu platformy można udostępniać modele 3D, dokumentację techniczną, instrukcje montażu i inne informacje związane z projektem, co umożliwia płynny przepływ informacji oraz zsynchronizowaną współpracę.

Platforma oferuje również narzędzia do przygotowywania modeli 3D do produkcji. Pozwala na generowanie plików w różnych formatach potrzebnych dla różnych technologii produkcji, takich jak CNC, druk 3D, tłoczenie czy cięcie laserowe. Dodatkowo, umożliwia tworzenie raportów BOM, które zawierają pełne informacje o komponentach i materiałach wymaganych do produkcji. Wzrasta też liczba firm zewnętrznych wykonawców i większych zakładów produkcyjnych, które korzystają z platformy 3DEXPERIENCE. To tworzy jeszcze bardziej efektywny przepływ informacji między działem projektowym, a produkcją, dzięki skoordynowanej współpracy w jednym środowisku.

Proces projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS – Podsumowanie

Zaprezentowane rozwiązania zapewniają użytkownikom wszechstronne wsparcie na każdym etapie procesu projektowania w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. Umożliwia ono płynną współpracę między różnymi zespołami, nadzór nad jakością, adaptację modeli do produkcji oraz tworzenie dokumentacji technicznej. Dzięki temu narzędziu skracany jest okres potrzebny na wprowadzenie produktu na rynek, podnosi się standard jakości wyrobu oraz efektywności procesu produkcyjnego, a także minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów i związanych z nimi kosztów napraw.

Jeśli chciałbyś przetestować platformę 3DEXPERIENCE w swojej firmie i nabrać pewności, że to właściwe rozwiązanie: