SOLIDWORKS Simulation
Poddaj swoje projekty rzeczywistym warunkom, aby podnieść jakość produktu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów prototypowania i testów fizycznych. Więcej informacji
SOLIDWORKS Flow Simulation
Symuluj przepływ płynu, wymianę ciepła i siły płynów, które są kluczowe dla powodzenia projektów. Więcej informacji
SOLIDWORKS Plastics
Przewiduj i unikaj wad produkcyjnych w projektach części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych, eliminując kosztowne poprawki, poprawiając jakość części i skracając czas wprowadzania na rynek. Więcej informacji
SOLIDWORKS Sustainability
Zmierz wpływ projektów na środowisko w całym cyklu życia produktu - w tym wpływ materiałów, produkcji, montażu, transportu, użytkowania produktu i utylizacji. Więcej informacji
SIMULIA Structural Simulation Engineer
Szybko i efektywnie sprawdzaj złożone projekty produktów, pomagając przyspieszyć innowacje, poprawić jakość i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek. Więcej informacji
SIMULIA Structural Simulation Designer
Oceń wydajność i jakość produktu w warunkach statycznych, termicznych i wyboczeniowych za pomocą ABAQUS na platformie 3D EXPERIENCE. Więcej informacji