Rozwiązania symulacyjne dla SOLIDWORKS zapewniają łatwe w użyciu portfolio narzędzi analitycznych do przewidywania rzeczywistego zachowania produktu przez wirtualne testowanie modeli CAD.

SOLIDWORKS Simulation

Poddaj swoje projekty rzeczywistym warunkom, aby podnieść jakość produktu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów prototypowania i testów fizycznych.

SOLIDWORKS Flow Simulation

Symuluj przepływ płynu, wymianę ciepła i siły płynów, które są kluczowe dla powodzenia projektów.

SOLIDWORKS Plastics

Przewiduj i unikaj wad produkcyjnych w projektach części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych, eliminując kosztowne poprawki, poprawiając jakość części i skracając czas wprowadzania na rynek.

SOLIDWORKS Sustainability

Zmierz wpływ projektów na środowisko w całym cyklu życia produktu - w tym wpływ materiałów, produkcji, montażu, transportu, użytkowania produktu i utylizacji.

SIMULIA Structural Simulation Engineer

Szybko i efektywnie sprawdzaj złożone projekty produktów, pomagając przyspieszyć innowacje, poprawić jakość i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.

SIMULIA Structural Simulation Designer

Oceń wydajność i jakość produktu w warunkach statycznych, termicznych i wyboczeniowych za pomocą ABAQUS na platformie 3D EXPERIENCE.