Rozwiązania do zarządzania danymi SOLIDWORKS oferują szereg aplikacji z funkcjami umożliwiającymi szybkie i wydajne zarządzanie plikami danych i dokumentacją w celu maksymalizacji wydajności i poprawy jakości produktów.

SOLIDWORKS PDM

Rozwiązania do zarządzania danymi produktu SOLIDWORKS (PDM) pomagają kontrolować dane projektowe i znacznie poprawić sposób, w jaki zespoły zarządzają rozwojem produktu i współpracują z nim.

SOLIDWORKS Manage

SOLIDWORKS Manage to unikalny zestaw zaawansowanych narzędzi do zarządzania danymi, który wykorzystuje możliwości zarządzania plikami SOLIDWORKS PDM Professional i dodaje potężne możliwości zarządzania projektami, procesami i elementami dzięki interaktywnym panelom i raportom.

3DEXPERIENCE PLM Collaboration Services

Łatwo zarządzaj danymi i cyklem życia produktu w chmurze, pomagając zwiększyć sprawność biznesową i szybciej wprowadzać innowacyjne produkty na rynek.

EXALEAD OnePart

Znajdź i wykorzystaj istniejące części, projekty 2D / 3D oraz powiązaną dokumentację produktu i produkcji, aby zminimalizować powielanie.

Industry Innovation

Innowacja branżowa rozszerza możliwości roli Business Innovation, zapewniając wspólne usługi platformy do bezpiecznego organizowania, zarządzania i współpracy nad treścią w czasie rzeczywistym.