Usprawnienia SOLIDWORKS Simulation 2024

Rok 2024 to czas pełen innowacji i doskonałych narzędzi dla inżynierów, projektantów i specjalistów od analizy symulacyjnej. Dowiedz się, jakie nowe możliwości i funkcje przynosi ta wersja oprogramowania. Co pomoże Ci jeszcze lepiej projektować, analizować i optymalizować swoje konstrukcje. Odkryj, jak usprawnienia SOLIDWORKS Simulation 2024 mogą zrewolucjonizować Twoje podejście do projektowania i inżynierii.

Z racji pojawienia się nowych edycji SOLIDWORKS w tym roku, chcielibyśmy przypomnieć o kilku kluczowych ulepszeniach SOLIDWORKS Simulation, które pojawiły się od roku 2023. Mamy nadzieję, że już czerpiesz z nich korzyści. Od tworzenia niestandardowych połączeń łożyskowych po precyzyjne definiowanie sztywności podczas testów ściskania, rozciągania i zginania, aż po wykorzystanie przyspieszonego procesu tworzenia siatki opartego na krzywiźnie dla części i złożeń o identycznych kształtach – to tylko niektóre z innowacji, które SOLIDWORKS Simulation 2023 wprowadziło do Twojej dyspozycji. W tym artykule dowiesz się, jak osiągnąć prostszą konfigurację, przyspieszyć procesy symulacji i zaoszczędzić cenny czas, dzięki bardziej niezawodnemu i efektywnemu tworzeniu siatki. Zaczynamy!

Ulepszone złącza łożyskowe 

Uzyskaj dokładniejsze konfiguracje, dzięki dodatkowym opcjom złączy.

W tym roku dodano wprowadzenie złączy łożyskowych o sprzęgle rozproszonym i sztywności przechyłu. Dzięki czemu możesz łatwo tworzyć niestandardowe złącza łożyskowe, określając sztywność przy ściskaniu, rozciąganiu i zginaniu. Udoskonalenia złącza łożyskowego są dostępne dla badań statyki liniowej, częstotliwości, wyboczenia i dynamiki liniowej.

Nowe złącza pomagają poprawić dokładność symulacji, poprzez dodanie niestandardowej zgodności do badań nieliniowych i dużych przemieszczeń.

Usprawnienia SOLIDWORKS Simulation 2024

Ulepszona wydajności siatki 

Oszczędzaj czas dzięki bardziej wydajnemu procesowi tworzenia siatki.

W analizie elementów skończonych (FEA), siatka odgrywa kluczową rolę. A jej jakość, a także gęstość mają wpływ na czas rozwiązywania problemów. Tegoroczne usprawnienia SOLIDWORKS Simulation 2024, pozwalają na dostęp do przyspieszonego procesu tworzenia siatek, który opiera się na krzywiźnie dla części i złożeń o identycznych obiektach. Jej zaawansowany algorytm identyfikuje powtarzające się, identyczne części w złożeniu i efektywnie wykorzystuje tę samą siatkę, zamiast tworzyć oddzielną dla każdej z nich. To przekłada się na znaczącą oszczędność czasu i efektywniejszy proces analizy.

Aby skorzystać z tego ulepszenia, wystarczy przejść do opcji “Opcje domyślne > Siatka” i wybrać “Użyj ponownie siatki dla identycznych obiektów (tylko siatka oparta na mieszanej krzywiźnie)”. Dzięki temu zoptymalizujesz proces tworzenia siatek i skrócisz czas rozwiązywania problemów symulacyjnych.

Usprawnienia SOLIDWORKS Simulation 2024

Zapisz model po zakończeniu procesu

Chroń swoje dane przed nieoczekiwanymi awariami dzięki automatycznemu zapisywaniu.

System można skonfigurować tak, aby automatycznie zapisywał plik modelu po zakończeniu procesów siatkowania i analizy.

Aby włączyć automatyczne zapisywanie pliku modelu: Przejdź do Opcje systemu > zakładka Ogólne, wybierz „Zapisz plik po utworzeniu siatki i po zakończeniu analizy”. Automatyczne zapisywanie pliku modelu po wykonaniu siatki i zakończeniu analizy zapobiega utracie danych w przypadku nieoczekiwanych awarii systemu lub przerw w zasilaniu.

Usprawnienia SOLIDWORKS Simulation 2024

Wykluczanie siatki i wyników podczas kopiowania analizy

Szybsze konfigurowanie wielu scenariuszy symulacji.

To kolejna znacząca oszczędność czasu, ponieważ teraz możesz wykluczyć dane dotyczące siatki i wyników podczas kopiowania badań symulacyjnych do nowych projektów. Proces ten jest nieodłącznym elementem analizy wydajności produktu, dlatego każda oszczędność czasu jest nieoceniona.

Dodatkowo, masz możliwość dostosowania globalnych ustawień domyślnych. Aby określić, czy siatka i wyniki mają być uwzględniane czy też nie podczas kopiowania badań. To zapewnia większą elastyczność i kontrolę nad procesem kopiowania badań w SOLIDWORKS Simulation. Dla poszczególnych badań można również indywidualnie modyfikować te ustawienia w menedżerze właściwości Property Manager podczas operacji kopiowania badania.

Usprawnienia SOLIDWORKS Simulation 2024

Zwiększona dokładność i wydajność 

Wykonuj dokładniejsze badania symulacyjne i rozwiązuj je szybciej.

Usprawnienia SOLIDWORKS Simulation 2024 obejmują kilka ulepszeń funkcji, które poprawiają wydajność i dokładność badań symulacyjnych, w tym:

  • Wyniki badań dotyczące odległych przemieszczeń lub zdalnych obrotów z wykorzystaniem połączenia rozproszonego stają się teraz dokładniejsze. Ponadto, czas rozwiązywania tych badań został znacząco skrócony, dzięki zastosowaniu solwera Intel Direct Sparse. We wcześniejszych wersjach, w przypadku dużej liczby węzłów sprzęgających, tylko część z nich brała udział w rozproszonych ograniczeniach sprzęgających. W SOLIDWORKS Simulation 2024 rozproszone wiązania dla odległych przemieszczeń lub zdalnych obrotów uwzględniają teraz wszystkie węzły sprzęgające.

  • Dzięki bardziej efektywnemu szacowaniu, alokacji i zarządzaniu pamięcią, solwer jest teraz w stanie obsłużyć dużą liczbę interakcji typu „powierzchnia-powierzchnia”, które wcześniej mogły kończyć się niepowodzeniem z powodu braku wystarczającej ilości pamięci.

  • Proces przeprowadzania większych badań dynamiki liniowej stał się bardziej wydajny. Obliczanie naprężeń w rozległych badaniach dynamiki liniowej zostało zoptymalizowane, dzięki ulepszonemu zarządzaniu pamięcią przez moduł solwera.

Podsumowanie

Aby zobaczyć pełną listę Usprawnień SOLIDWORKS Simulation 2024, sprawdź ulotkę tutaj. 

Jeśli nie wykorzystałeś jeszcze możliwości SOLIDWORKS Simulation, dużo tracisz! Istnieje wiele mitów dotyczących symulacji, w tym przekonanie, że do jej przeprowadzenia trzeba być specjalistą. Często słyszy się stwierdzenia typu: „Nie trzeba być ekspertem od rakiet, aby korzystać z symulacji”. To prawda, nawet projektanci mogą to zrobić! Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami już teraz.