SOLIDWORKS CAD – Odegnij / Zagnij

Czy wiesz, że za pomocą funkcji odegnij / zagnij w SOLIDWORKS można rozłożyć i zagiąć jedno lub wiele zgięć, bądź też wszystkie zgięcia w części arkusza blachy?

Ta kombinacja jest szczególnie użyteczna przy dodawaniu cięć w poprzek zgięcia. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

W SOLIDWORKS CAD, funkcja “Odegnij” (ang. “Unfold”) i “Zagnij” (ang. “Fold”) są narzędziami używanymi do projektowania elementów blacharskich, takich jak blachy, które są gięte i formowane w trakcie produkcji. Te funkcje pozwalają również na modelowanie trójwymiarowych kształtów, które po zagięciu tworzą odpowiednią geometrię płaską.

Odegnij (Unfold)

 1. Otwórz Model:
  • Uruchom SOLIDWORKS CAD i otwórz projekt, który zawiera element blacharski, który chcesz rozwinąć.
 2. Wejdź do Modułu Blachy:
  • Przejdź do modułu “Blacha” (Sheet Metal) w SOLIDWORKS CAD.
 3. Wybierz Element:
  • Wybierz element, który chcesz odegnąć. To może być, na przykład, część blachy, która zostanie potem zagięta.
 4. Użyj Funkcji “Odegnij”:
  • W menu narzędziowym modułu Blachy znajdź opcję “Odegnij” (Unfold) i użyj jej na wybranym elemencie.
 5. Zdefiniuj Krawędzie Odegniania:
  • Zdefiniuj krawędzie, wzdłuż których element ma być odegniany. Możesz ręcznie wybrać krawędzie lub też użyć opcji automatycznego rozwiązania.
 6. Zastosuj i Zakończ:
  • Po zdefiniowaniu krawędzi, zastosuj, a następnie zakończ funkcję “Odegnij”. Otrzymasz rozłożoną geometrię elementu, gotową do dalszej edycji czy też analizy.

Zagnij (Fold)

 1. Zdefiniuj Grubość Blachy:
  • Przed zagięciem elementu, zdefiniuj grubość blachy w module Blachy. To jest istotne dla poprawnego zamodelowania zagięcia.
 2. Użyj Funkcji “Zagnij”:
  • Wybierz funkcję “Zagnij” (Fold) z menu narzędziowego modułu Blachy.
 3. Zdefiniuj Kąt Zagięcia:
  • Zdefiniuj kąt zagięcia, który ma być zastosowany do elementu blacharskiego. Możesz wprowadzić wartość kąta ręcznie lub użyć interaktywnego suwaka.
 4. Zastosuj i Zakończ:
  • Po zdefiniowaniu kąta zagięcia, zastosuj i zakończ funkcję “Zagnij”. Element zostanie zamodelowany w pozycji zagiętej.

Ważne uwagi

 • Praca w Module Blachy:
  • Funkcje “Odegnij” i “Zagnij” są dostępne w module Blachy w SOLIDWORKS CAD. Upewnij się, że jesteś w odpowiednim module przed próbą użycia tych funkcji.
 • Definiowanie Grubości:
  • Poprawne zdefiniowanie grubości blachy jest kluczowe zarówno przed odegnięciem, jak i przed zagięciem elementu.
 • Dokładność Modelu:
  • Dokładność modelu i zastosowanie odpowiednich warunków brzegowych wpływają na jakość wyników zarówno funkcji “Odegnij”, jak i “Zagnij”.
 • Analiza Interferencji:
  • Po zagięciu elementu sprawdź, czy nie występują interferencje między poszczególnymi częściami modelu. Możesz użyć funkcji “Analiza Interferencji” w SOLIDWORKS do weryfikacji.

Funkcje “Odegnij” i “Zagnij” w SOLIDWORKS CAD są istotne dla projektowania elementów blacharskich, umożliwiając skuteczne modelowanie, a także analizę skomplikowanych kształtów, które podlegają procesom gięcia i formowania w trakcie produkcji.