SOLIDWORKS CAD – Sprawdź element

SOLIDWORKS oferuje mnóstwo udogodnień podczas projektowania Twojego modelu! Poznaj funkcję Sprawdź element.

Jedną z opcji jest polecenie Sprawdź element, które służy do weryfikacji plików pod kątem wad brył lub powierzchni. A także do określania minimalnego promienia czy tzw. krótkich krawędzi, które są istotne w procesie produkcyjnym. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

W SOLIDWORKS CAD, funkcja “Sprawdź Element” (ang. “Check Entity”) jest przydatnym narzędziem do weryfikacji czy też analizy wybranego elementu w modelu 3D. Pozwala ona na sprawdzenie różnych aspektów danego elementu, takich jak długość, kąt, powierzchnia, objętość czy inne istotne parametry.

Zalety korzystania z funkcji “Sprawdź Element” w SOLIDWORKS CAD:

 1. Dokładna Analiza Elementów:
  • Funkcja ta umożliwia dokładną analizę różnych parametrów geometrycznych danego elementu, co jest przydatne dla zapewnienia zgodności z wymaganiami projektu.
 2. Szybkie Sprawdzanie Właściwości:
  • Projektanci mogą szybko sprawdzać długości, kąty, objętości itp., bez konieczności korzystania z bardziej zaawansowanych narzędzi.
 3. Łatwa Weryfikacja Wymiarów:
  • Funkcja ta ułatwia weryfikację wymiarów i cech geometrycznych bez konieczności ręcznego pomiaru.
 4. Poprawa Precyzji Projektu:
  • Pomaga w poprawie precyzji projektu, eliminując błędy lub nieścisłości w poszczególnych elementach modelu.
 5. Integracja z Procesem Projektowym:
  • Analiza elementów jest integralną częścią procesu projektowego, pomagając w zachowaniu standardów i również w spełnianiu wymagań projektu.

Funkcja “Sprawdź Element” w SOLIDWORKS CAD jest narzędziem przydatnym dla projektantów, umożliwiającym szybkie. A także dokładne sprawdzanie cech i właściwości poszczególnych elementów w trakcie procesu projektowego.