SOLIDWORKS CAD – TolAnalyst

SOLIDWORKS CAD - TolAnalyst

Czy wiesz, że SOLIDWORKS posiada dodatek TolAnalyst, który przeznaczony jest do analizy tolerancji?

Pozwala on badać, jak tolerancje oraz metody budowy złożenia wpływają na stosy wymiarów pomiędzy wskazanymi operacjami złożenia. Wynikiem każdego badania jest minimalny i maksymalny stos tolerancji. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

W SOLIDWORKS CAD, TolAnalyst to narzędzie służące do analizy tolerancji geometrycznych w modelach trójwymiarowych. Tolerancje geometryczne są kluczowe w projektowaniu, ponieważ wpływają na dopasowanie, funkcjonalność i montaż części. TolAnalyst umożliwia inżynierom i projektantom dokładne analizowanie wpływu tolerancji na produkt końcowy.

Zalety Korzystania z TolAnalyst w SOLIDWORKS

 1. Dokładność Tolerancji:
  • TolAnalyst pozwala na precyzyjną analizę wpływu tolerancji na dopasowanie i funkcjonalność.
 2. Optymalizacja Tolerancji:
  • Narzędzie to umożliwia optymalizację tolerancji w celu spełnienia wymagań projektowych.
 3. Szybka Analiza Wpływu:
  • Analiza wpływu tolerancji może być przeprowadzona stosunkowo szybko, co pozwala na szybkie dostosowanie projektu.
 4. Dostosowanie do Norm i Standardów:
  • TolAnalyst umożliwia dostosowanie analizy do różnych norm i standardów dotyczących tolerancji geometrycznych.
 5. Integracja z SOLIDWORKS CAD:
  • Jest zintegrowany z SOLIDWORKS CAD, co ułatwia korzystanie z tego narzędzia w procesie projektowania.

TolAnalyst w SOLIDWORKS CAD to przydatne narzędzie dla projektantów, którzy starają się osiągnąć optymalne tolerancje w swoich modelach, zapewniając precyzyjne dopasowanie i funkcjonalność produktów.