SOLIDWORKS Simulation – Menedżer skorupy

SOLIDWORKS Simulation - Menedżer skorupy

Czy wiesz, że Menedżer skorupy poprawia tok prac ze skorupami w modelu części i złożenia?

Narzędzie to umożliwia sprawne definiowanie, edytowanie i organizowanie wielu definicji skorup. Pozwala także na lepszą wizualizację i weryfikację właściwości skorup poprzez wyświetlenie typu, orientacji, grubości i materiału dla wszystkich skorup w pojedynczym interfejsie.