SOLIDWORKS Simulation – Symetria cykliczna

SOLIDWORKS Simulation - Symetria cykliczna

Czy wiesz, że zastosowanie umocowania Symetria cykliczna może istotnie uprościć analizę modeli z szykami kołowymi względem osi?

Wystarczy zamodelować do analizy reprezentatywny segment części lub złożenia, przy czym pozostałe mocowania i warunki obciążenia także muszą mieć symetrię obrotową. Przy użyciu symetrii cyklicznej można zwykle analizować turbiny, wentylatory, wirniki silników, koła zamachowe.