Usprawnienia SOLIDWORKS Cloud R2024x FD03

Usprawnienia SOLIDWORKS Cloud R2024x FD03

SOLIDWORKS Cloud to kompleksowy pakiet narzędzi na platformie 3DEXPERIENCE, zaprojektowany z myślą o nowoczesnych projektantach i inżynierach. Najnowsza aktualizacja SOLIDWORKS Cloud R2024x FD03 umożliwia użytkownikom wykorzystanie pełni możliwości narzędzi dostępnych w przeglądarce internetowej. Przyjrzymy się najnowszym ulepszeniom w rolach takich jak 3D Creator, 3D Sculptor, Manufacturing Definition Creator, 3D SheetMetal Creator, 3D Structure Creator oraz 3D Mold Creator. Sprawdź, jak te usprawnienia wpływają na efektywność pracy, ułatwiają procesy projektowe i podnoszą jakość tworzonych produktów.

Spis treści:

Projektowanie części i złożeń

[Nowość] Helper DFM (Design for Manufacturability) ⭐

Rola – 3D Creator, dostępna w pakietach – SOLIDWORKS Ultimate, 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

Opis — Ustal kontrole kluczowych parametrów, takich jak maksymalny rozmiar części, minimalna grubość ścianki oraz specyfikacje otworów, aby upewnić się, że projekty są gotowe do produkcji.

Korzyść — Poprawa możliwości produkcyjnych dzięki proaktywnej identyfikacji wad konstrukcyjnych przy użyciu konfigurowalnych kontroli geometrii, co usprawnia procesy produkcyjne.

[Nowość] Menedżer błędów i ostrzeżeń ⭐ 

Rola – 3D Creator, 3D Sculptor, 3D SheetMetal Creator, 3D Structure Editor

Opis — Nowe okno dialogowe umożliwia wyświetlanie i filtrowanie błędów oraz ostrzeżeń w otwartym modelu. Dzięki dostępowi do szczegółowych menu dla każdej wymienionej funkcji możesz szybko i sprawnie rozwiązywać problemy.

Korzyść — Szybka identyfikacja i naprawa błędów modelu dzięki interaktywnemu oknu dialogowemu, co pozwala na efektywne rozwiązywanie problemów i płynny przepływ prac projektowych.

[Ulepszenie] Edytuj płaszczyznę szkicu – SOLIDWORKS Cloud R2024x FD03

Opis — Podczas tworzenia szkiców na powierzchni lub płaszczyźnie, możesz dynamicznie modyfikować orientację płaszczyzny szkicu. Skorzystaj z polecenia Edytuj płaszczyznę szkicu z paska narzędzi szkicu, aby ręcznie ustawić punkt początkowy i prostopadłe odniesienie, zapewniając zgodność szkiców z założeniami projektowymi.

Korzyść — Osiągnij większą precyzję i kontrolę, dostosowując orientację płaszczyzny szkicu, aby dokładnie odpowiadała wymaganiom Twojego projektu.

[Nowość] Dostęp do treści edukacyjnych dla Accademia
Dotyczy tylko: aplikacji SOLIDWORKS Cloud dla studentów, 3D Designer dla edukacji

Opis — Użytkownicy Accademia mogą teraz łatwo uzyskać dostęp do biblioteki materiałów edukacyjnych za pomocą nowego przycisku dostępnego na stronie docelowej xDesign.

Korzyść — Dzięki temu rozwiązaniu przyspieszysz rozwój swoich umiejętności i biegłości w obszarze CAD, mając natychmiastowy dostęp do szerokiej gamy materiałów szkoleniowych, które są łatwo dostępne i przejrzysto zorganizowane.

[Ulepszenie] Wybór konturu

Opis — Teraz priorytet jest określany na podstawie aktywnego pola wyboru, co ułatwia selekcję pożądanych konturów, obiektów lub szkiców. Ikona kursora jasno wskazuje, który typ priorytetu wyboru jest aktualnie aktywny.

Korzyść — Dzięki ulepszonemu mechanizmowi wyboru konturów zyskasz szybszy i dokładniejszy sposób na wybieranie elementów, co znacząco usprawnia Twój przepływ pracy.

[Ulepszenie] Zapisz jako DXF – SOLIDWORKS Cloud R2024x FD03

Opis — Dzięki nowym możliwościom, możesz teraz znacząco ulepszyć swój proces eksportu DXF. Wykorzystaj pola wyboru, aby szybko wybierać powierzchnie lub całe szkice bezpośrednio z menedżera projektu, lub ścieżki nawigacyjnej.

Korzyść — Dzięki zaawansowanym opcjom wyboru usprawnisz proces eksportu DXF, co zapewnia wydajne i precyzyjne eksportowanie zarówno powierzchni, jak i szkiców.

[Ulepszenie] Split Face and Split Body – Podziel powierzchnię i bryłę

Opis — Aktualizacja narzędzia Split pozwala teraz na wybór całych szkiców jako danych wejściowych. Dodatkowo, narzędzie automatycznie ustawia kierunek podziału jako normalny do płaszczyzny szkicu, co znacznie upraszcza operacje podziału.

Korzyść Dzięki możliwości wyboru całych szkiców jako danych wejściowych dla narzędzia Split oraz automatycznemu ustawianiu kierunku, zyskasz znaczną poprawę w swoim przepływie pracy. Operacje podziału będą teraz szybsze i bardziej intuicyjne, co przyczyni się do efektywności Twojej pracy projektowej.

[Ulepszenie] Wydajność aplikacji materiałów

Rola – 3D Creator, 3D Sculptor, 3D SheetMetal Creator, 3D Structure Editor

Opis — Ulepszono wydajność aplikacji materiałów, co znacząco przyspieszy Twój przepływ pracy. Nowa aplikacja materiałów działa teraz szybciej, a zmniejszone rozmiary plików materiałów skutkują szybszym zapisywaniem, importowaniem i eksportowaniem produktów fizycznych zawierających materiały.

Korzyść — Zwiększ swoją wydajność projektowania dzięki szybkiemu stosowaniu materiałów i efektywnemu zarządzaniu plikami. To zapewnia płynne i bardziej responsywne doświadczenie projektowania, umożliwiając szybsze reagowanie na zmiany i optymalizację procesów produkcyjnych.

[Ulepszenie] Bezproblemowe przejście między xDesign i SOLIDWORKS

Opis — Możesz teraz płynnie modyfikować części xDesign w SOLIDWORKS, konwertując je na części pochodne. Jednakże przekonwertowane części pochodne nie mogą być modyfikowane w xDesign. Nowa funkcjonalność pozwala użytkownikom wybierać opcję w menu kontekstowym podczas otwierania części pochodnej w xDesign, aby otworzyć część bazową, którą można modyfikować w xDesign.

Korzyść — Zwiększ wydajność swojego przepływu pracy, umożliwiając płynne przejście między xDesign a SOLIDWORKS. Dzięki aktualizacji SOLIDWORKS Cloud R2024x FD03 funkcja ta pozwala na efektywnie korzystanie z obu platform, wybierając odpowiednią do modyfikacji i dostosowując się do potrzeb Twojego projektu.

[Ulepszenie] Modyfikuj środowisko

Opis — Podczas modyfikowania środowiska projektowego możesz teraz tymczasowo ukryć komponenty, co ułatwia wybór ukrytych obiektów w obszarze graficznym. Stan ukrycia nie jest trwały, a wszystkie obiekty zostaną przywrócone do poprzedniej widoczności po zakończeniu polecenia Modify Environment.

Korzyść — Dzięki możliwości tymczasowego ukrywania komponentów podczas modyfikowania środowiska projektowego, ulepszysz swój proces projektowania. Możesz teraz łatwo zobaczyć i modyfikować ukryte komponenty w swoim środowisku pracy, co zwiększa precyzję i efektywność Twojego projektowania.

Modelowanie swobodne

[Nowość] Analiza Mesh Inspection w trybie edycji siatki ⭐ 

Rola – 3D Sculptor, dostępna w pakietach – SOLIDWORKS Ultimate, 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

Opis — Podczas edycji siatki w modelowaniu podziału, włącz narzędzie Inspekcja siatki, aby dokładnie przeanalizować jakość podziału siatki.

Korzyść — Korzystając z narzędzia Mesh Inspection, możesz upewnić się, że geometria podziału nie ma problemów z samo przecinaniem się. Dzięki temu narzędziu oszczędzasz czas podczas tworzenia modelu podziału. Ponieważ możesz edytować siatkę podziału bezpośrednio w trakcie analizy jakości za pomocą Mesh Inspection.

SOLIDWORKS Cloud R2024x FD03 – Rysunki i definicja oparta na modelu 

[Nowość] Kontrola wymiaru min./maks./środka łuków ⭐

Opis — Nowe wsparcie i kontrola wymiarowania łuków zostały dodane, co znacząco poprawia precyzję procesu wymiarowania.

Korzyść — Dzięki dodatkowym manipulatorom ekranowym podczas edycji wymiarów, możesz teraz dokładniej kontrolować rozmieszczenie wymiaru na podstawie maksymalnej, minimalnej i środkowej odległości między łukami i walcami. To umożliwia tworzenie precyzyjnych rysunków oraz zwiększa elastyczność w projektowaniu, pozwalając dostosować wymiary do specyficznych wymagań projektowych.

Projektowanie blach

[Nowość] Close Corner – Funkcja zamknięty narożnik ⭐   

Opis — Aby zapewnić wodoszczelność i zoptymalizować integralność strukturalną projektu blachy, konieczne jest zamknięcie wszelkich szczelin między zachodzącymi na siebie kołnierzami. Teraz możesz eliminować ręczny proces rozszerzania kołnierzy za pomocą funkcji Zamknij narożnik, aby szybko i efektywnie zamknąć te szczeliny.

Korzyść — Dzięki funkcji Zamknij narożnik przyspieszysz proces projektowania, eliminując potrzebę ręcznego rozszerzania kołnierzy w celu zamknięcia szczelin między blachami. To pozwala uzyskać profesjonalne wykończenie projektu. Jednocześnie zwiększając efektywność pracy i skracając czas potrzebny na tworzenie szczelnych konstrukcji blachowych.

[Nowość] Bend Order – Funkcja kolejność gięcia ⭐

Opis — Nowa funkcja Bend Order umożliwia przeglądanie kluczowych informacji dotyczących gięcia części z blachy zarówno w stanie złożonym, jak i płaskim, przedstawionych w formie tabelarycznej. Informacje te obejmują kolejność gięcia, kierunek, kąt, promień, współczynnik K oraz inne istotne dane. Dodatkowo tabela Bend Order umożliwia modyfikowanie kolejności gięć oraz zmianę nazw gięć w razie potrzeby.

Korzyść — Dzięki tej funkcji możesz łatwo i dokładnie przejrzeć wszystkie kluczowe informacje dotyczące gięcia części z blachy jednym spojrzeniem, dzięki prezentacji w formie tabelarycznej. Podświetlanie krzyżowe gięć w tabeli ułatwia szybkie zidentyfikowanie zarówno złożonego, jak i spłaszczonego stanu części z blachy bezpośrednio w obszarze graficznym, co wspiera zrozumienie zamierzeń produkcyjnych. Dodatkowo możliwość modyfikacji kolejności gięć i zmiany ich nazw bezpośrednio w tabeli zapewnia, że intencje produkcyjne są precyzyjnie odzwierciedlane po stronie projektowej.

Usprawnienia 3D Motion Creator

[Nowość] Wizualizacja 3D sprężyny śrubowej ⭐

Opis – Obejrzyj elementy sprężyny śrubowej w trójwymiarowej reprezentacji, a także ich animację podczas symulacji.

Korzyść – Zwiększ swoje zrozumienie układu mechanicznego dzięki realistycznej wizualizacji 3D sprężyn śrubowych w działaniu.

Dodatkowe informacje o aktualizacji SOLIDWORKS Cloud R2024x FD03

  • Poprawiono niezawodność systemu dzięki ulepszeniom infrastruktury, aby zmniejszyć utratę danych i skuteczniej radzić sobie z awariami.

  • Dodano możliwość korzystania z selektywnego zapisu po dodaniu elementów towarzyszących, usunięciu komponentów ze struktury produktu i braku kształtu 3DShape.

  • Dodano możliwość ukrywania/pokazywania kształtu 3DShape.

  • Kolory zastosowane do części w xDesign zostaną teraz zachowane po otwarciu części w SOLIDWORKS.

  • Naprawiono niektóre scenariusze, w których zamknięte objętości utworzone przez funkcję przycinania nie mogły być automatycznie łączone i wypełniane w celu utworzenia bryły.

  • Naprawiono scenariusz, w którym użytkownicy doświadczali błędu “przejście nie powiodło się” podczas uzyskiwania dostępu do rozwiązań opartych na przeglądarce z powodu pełnej lokalnej pamięci przeglądarki.

Podsumowanie

Najnowsza aktualizacja SOLIDWORKS Cloud R2024x FD03 wprowadza szereg ulepszeń, które poprawiają niezawodność systemu, dodają nowe funkcje oraz rozwiązują istniejące problemy. Poprawiono również integrację między xDesign a SOLIDWORKS, zapewniając zachowanie kolorów części przy eksportowaniu. Dodatkowo, rozwiązano problemy z funkcją przycinania oraz błędem “transition failed” w rozwiązaniach opartych na przeglądarce.

Jeśli masz pytania, sugestie lub potrzebujesz wsparcia, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem wsparcia technicznego. Nasze doświadczone zespoły są gotowe pomóc w każdym aspekcie korzystania z naszych produktów. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji lub rozwiązać swoje problemy techniczne!