Ulepszenia 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS R2024x FD03

Ulepszenia 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS R2024x FD03

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS R2024x FD03 wprowadza szereg ulepszeń, które znacząco zwiększają efektywność projektowania zespołów, a także integrację ECAD-MCAD. Usprawnienia dotyczą m.in. sprawdzania kolizji, wydajności otwierania/zapisywania plików oraz wizualizacji SpeedPak. Nowe funkcje umożliwiają również szybsze tworzenie dokumentacji produkcyjnej i lepszą współpracę dzięki integracji z SOLIDWORKS PDM i dodatkami SOLIDWORKS Flow Simulation oraz SOLIDWORKS Plastics.

Spis treści:

Złożenia

[Ulepszenie] Uwzględnij obiekty powierzchniowe w kontrolach zakłóceń

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium

Opis — Nowe funkcje umożliwiają wykrywanie kolizji pomiędzy bryłami oraz powierzchniami, a także między samymi powierzchniami.

Korzyść — Użytkownicy często potrzebują sprawdzić, czy występują interferencje z powierzchniami. Czasami importowana geometria, jak np. komponenty do użycia w zespole, mogą być reprezentowane jako obiekty powierzchniowe. W innych przypadkach, np. podczas sprawdzania obszarów wyłączonych z użytkowania maszyn i urządzeń, które są zazwyczaj modelowane jako powierzchnie, ważne jest również sprawdzenie zakłóceń.

[Ulepszenie] Ulepszenia przezroczystości okręgu wyboru SpeedPak

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium

Opis — Nowa funkcjonalność pozwala kontrolować przezroczystość okręgu wyboru SpeedPak, co ułatwia rozróżnienie między wybieralną geometrią a niewybieralną grafiką. Szczególnie gdy komponent SpeedPak jest częścią zespołu najwyższego poziomu. Dodatkowo nowa grafika kursora wskazuje, która geometrię można wybrać.

Korzyść — Te ulepszenia przyspieszają pracę z dużymi zespołami poprzez możliwość redukcji modelu do samej grafiki, a także wybieralnej geometrii. Użytkownicy mogą łatwiej zrozumieć otaczającą geometrię i szybciej wybierać odpowiednie elementy podczas pracy z modelami SpeedPak.

[Ulepszenie] Poprawiona wydajność otwierania/zapisywania dużych zespołów   

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium

Opis — Dzięki usprawnieniu odczytu/zapisu XML, znacząco zwiększono wydajność otwierania i zapisywania dużych zespołów oraz dużych rysunków zespołów.

Korzyść — Użytkownicy mogą teraz szybciej otwierać i zapisywać zarówno nowe, jak i istniejące zestawy danych. Co prowadzi do skrócenia czasu pracy i oszczędności czasu bez konieczności nauki nowych technik.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS R2024x FD03

ECAD-MCAD – 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS R2024x FD03

[Ulepszenie] Usprawniono wspólne projektowanie ECAD-MCAD 

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium

Opis — CircuitWorks teraz poprawnie wyświetla wyniki modyfikacji komponentów mechanicznych, takich jak „Dodane/Przeniesione/Usunięte”, które są dokonywane w SOLIDWORKS, w oknie dialogowym „Synchronizuj z ECAD” podczas eksportowania zespołu płytki z powrotem do CircuitWorks. Dodatkowo CircuitWorks prawidłowo prezentuje wyniki porównania między poprzednim stanem a zmodyfikowanym stanem zespołów płytki w drzewie CircuitWorks.

Korzyść — Te ulepszenia wspierają efektywne projektowanie ECAD-MCAD, umożliwiając rejestrację zmian w płytkach drukowanych wprowadzanych przez inżynierów. Dzięki temu projektanci układów elektrycznych mogą szybko zrozumieć i porównać montaż płytki drukowanej z najnowszą wersją projektu. A to przyspiesza procesy projektowe, a także poprawia współpracę pomiędzy działami.

Routing

[Ulepszenie] Usprawnione spłaszczanie uprzęży za pomocą oddzielnych przewodów

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium

Opis — W 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium, w ramach części SOLIDWORKS Routing, użytkownicy mogą teraz edytować wiązki składające się z pojedynczych segmentów lub oddzielnych przewodów za pomocą metodologii edycji prostowania. Nowe funkcje obejmują możliwość „odwrócenia kierunku” lub „% zmiany” w spłaszczonych konfiguracjach montażowych.

Korzyść — Ulepszona kontrola nad spłaszczaniem wiązek 3D umożliwia precyzyjną modyfikację, a także dostosowanie parametrów dla segmentów i przewodów. To ułatwia użytkownikom bardziej efektywne zarządzanie konfiguracjami wiązek, a następnie przyspiesza procesy projektowe w zakresie projektowania przemysłowych systemów elektrycznych i kablowych.

[Ulepszenie] Poprawione aktualizacje spłaszczania uprzęży 

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium

Opis — W 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium, w ramach części SOLIDWORKS Routing, wybrane zmiany w projekcie wiązki elektrycznej teraz będą wprowadzać przyrostowe aktualizacje do spłaszczonej konfiguracji w sposób przewidywalny. Ponadto, system będzie zachowywać ręczne udoskonalenia oryginalnego projektu wprowadzone przez użytkownika.

Korzyść — Ta funkcjonalność znacząco poprawia jakość i przyspiesza proces tworzenia oraz wprowadzania zmian w konstrukcji wiązek elektrycznych przy użyciu oprogramowania SOLIDWORKS. Użytkownicy mogą łatwiej utrzymać zgodność z wymaganiami projektowymi, a także szybciej reagować na zmiany, co przekłada się na efektywniejsze zarządzanie projektami.

[Ulepszenie] Obsługa złożonych połączeń w spłaszczaniu – 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS R2024x FD03

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium

Opis — W 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium, w ramach części SOLIDWORKS Routing, obsługa połączeń umieszczonych w wiązce lub pętli została zoptymalizowana. Teraz punkty połączeń w pętli elektrycznej mogą być pozycjonowane w bardziej efektywny sposób na płaszczyźnie spłaszczania. Dodatkowo, połączenia wielożyłowe mogą być obracane do płaszczyzny spłaszczania podczas procesu spłaszczania wiązki.

Korzyść — Te ulepszenia przyspieszają projektowanie i dokumentowanie wiązek kablowych poprzez lepsze zarządzanie złączami elektrycznymi w procesie spłaszczania. Użytkownicy mogą efektywniej kontrolować rozmieszczenie i orientację połączeń, co skraca czas potrzebny na ukończenie projektów i zwiększa precyzję dokumentacji.

[Ulepszenie] Opcja wyrównywania zespołu tras do początku i układu współrzędnych

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium

Opis — W 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium, w ramach SOLIDWORKS Routing, dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca lokalizowanie punktu początkowego trasy w jednym z trzech miejsc. Na początku podzespołu najwyższego poziomu, na początku części początkowej lub w ręcznie wybranym punkcie.

Korzyść — Umożliwia to przyspieszenie precyzyjnego projektowania rur, przewodów, a także innych typów tras poprzez możliwość wcześniejszego określenia punktu początkowego trasy. Eliminuje to potrzebę późniejszych, czasochłonnych korekt w procesie projektowania, co zwiększa efektywność pracy i dokładność realizowanych projektów.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS R2024x FD03 – Integracja PDM 

[Ulepszenie] Integracja PDM z 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium

Opis — Nowa funkcjonalność pozwala użytkownikom przełączać się między środowiskiem 3DEXPERIENCE a SOLIDWORKS PDM lub innym systemem zarządzania danymi. Wybór drugiej opcji oznacza, że następna sesja 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS zostanie uruchomiona w trybie “No PLM”.

Korzyść — Klienci korzystający z SOLIDWORKS PDM mogą teraz bezproblemowo integrować go z 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. To ułatwienie eliminuje wcześniejsze ograniczenia, które uniemożliwiały uruchomienie dodatku SOLIDWORKS PDM w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS, co zwiększa wygodę i efektywność zarządzania danymi w procesach projektowych.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS R2024x FD03

Współpraca w zakresie doświadczeń użytkownika 

[Nowość] Utwórz z zakładki w panelu bocznym MySession⭐ 

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium i Collaborative Designer dla SOLIDWORKS

Opis — W panelu bocznym MySession dodano opcję „Utwórz z”.

Korzyść — Umożliwia to wygodne przeglądanie i przypisywanie modeli 3D, takich jak odlewy lub surowce, bezpośrednio do produktu fizycznego bez konieczności przełączania się między różnymi interfejsami, co zwiększa efektywność pracy użytkowników.

[Nowość] Śledzenie historii działań⭐ 

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium i Collaborative Designer dla SOLIDWORKS

Opis — Karta „Historia” umożliwia śledzenie wszystkich operacji wykonywanych na modelu, zapewniając większą przejrzystość i kontrolę. Użytkownicy mogą łatwo przeglądać zmiany w modelach bezpośrednio w panelu bocznym MySession.

Korzyść — Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą sprawnie zarządzać zmianami w projekcie, co zwiększa dokładność, a także usprawnia współpracę w całym procesie modelowania. Pozwala to na lepsze monitorowanie postępu pracy, a następnie na szybsze reagowanie na ewentualne potrzeby modyfikacji czy poprawek.

[Nowość] Dostęp do 3DSwym bezpośrednio z panelu bocznego MySession⭐  

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium i Collaborative Designer dla SOLIDWORKS

Opis — Teraz możesz mieć bezproblemowy dostęp do społeczności 3DSwym bezpośrednio z panelu bocznego MySession, bez konieczności uruchamiania dodatkowej aplikacji.

Korzyść — Oszczędzasz czas i usprawniasz przepływ pracy, korzystając z natychmiastowego dostępu do społeczności 3DSwym z panelu bocznego MySession. Dzięki temu możesz szybciej uzyskiwać informacje, dzielić się wiedzą oraz korzystać z interakcji z innymi użytkownikami bez konieczności przerywania swojej aktualnej pracy.

[Ulepszenie] „Otwórz za pomocą” w 3DDrive – 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS R2024x FD03

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium i Collaborative Designer dla SOLIDWORKS  

Opis — Ta funkcjonalność usprawnia przepływ pracy „Otwórz za pomocą” w aplikacji 3DDrive. Użytkownicy mogą teraz otwierać pliki za pomocą SOLIDWORKS Connected lub dodatku SOLIDWORKS bez napotkania komunikatu o blokowaniu w przeglądarce, nawet jeśli klient 3DDrive nie jest zainstalowany w systemie.

Korzyści — Dzięki temu możliwe jest bezproblemowe otwieranie wybranych plików w oprogramowaniu SolidWorks za pomocą przepływu pracy „Otwórz za pomocą” w aplikacji 3DDrive, niezależnie od tego, czy na komputerze jest zainstalowany klient 3DDrive, co zwiększa elastyczność i wygodę korzystania z narzędzi projektowych.

[Ulepszenie] Aktualny szablon

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium i Collaborative Designer dla SOLIDWORKS

Opis – Nowa funkcjonalność umożliwia automatyczne pobieranie tylko najnowszej dostępnej wersji szablonu, nawet w przypadku istnienia wielu wersji na platformie. Jeśli najnowsza wersja nie jest bezpośrednio widoczna, system automatycznie pobierze najnowszą dostępną wersję.

Korzyść – Zapewnienie ciągłego dostępu do najnowszego szablonu SOLIDWORKS za pośrednictwem platformy 3DEXPERIENCE. Użytkownicy mogą być pewni, że zawsze korzystają z najbardziej aktualnej wersji szablonu. Zwiększa to efektywność pracy, a także minimalizuje ryzyko używania przestarzałych lub nieaktualnych dokumentów projektowych.

Integracja danych

[Ulepszenie] Nowy asystent przygotowania pliku do sprawdzenia, aby ustalić, czy wersja pliku jest starsza niż 2021  

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium i Collaborative Designer dla SOLIDWORKS

Opis – Ta funkcja umożliwia oznaczenie flagami plików starszych niż SOLIDWORKS 2021, co pozwala na ich aktualizację poprzez otwarcie i zapisanie w najnowszej dostępnej wersji. Wyniki są prezentowane w tabeli HTML.

Korzyść – Użytkownicy mogą łatwo identyfikować pliki, które wymagają aktualizacji do najnowszej wersji, co usprawnia procesy związane z utrzymaniem dokumentów projektowych w odpowiedniej i aktualnej formie. Dzięki temu zapewniona jest ciągłość pracy i eliminowane są potencjalne problemy związane z używaniem przestarzałych wersji plików.

[Ulepszenie] Usuwanie komponentów wirtualnych   

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium i Collaborative Designer dla SOLIDWORKS

Opis – Dzięki aktualizacji, każdy użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia do modyfikacji może teraz usuwać komponenty wirtualne, niezależnie od swojej roli. Wcześniej, próba usunięcia konfiguracji SOLIDWORKS przez użytkownika bez roli Administratora kończyła się niepowodzeniem zapisu. Ta funkcjonalność szczególnie korzystna jest dla zespołów zarządzających danymi Piping/Routing, ułatwiając zarządzanie komponentami przez autorów z uprawnieniami do modyfikacji.

Zaleta – Autorzy mogą teraz efektywnie usuwać wirtualne komponenty ze swoich zespołów, co przyczynia się do zwiększenia wydajności przepływu pracy,a także usprawnia współpracę w zespołach projektowych.

[Ulepszenie] Ekspozycja materiału 

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium i Collaborative Designer dla SOLIDWORKS

Opis – Po zapisaniu pliku części (SLDPRT) na platformie 3DEXPERIENCE, zastosowany przez użytkownika materiał jest skutecznie propagowany w aplikacjach zgodnie z następującymi zasadami:

  • Materiał zastosowany na poziomie części pozostaje zastosowany na poziomie 3DPart w 3DEXPERIENCE.
  • Materiał zastosowany na poziomie bryły pozostaje zastosowany na poziomie bryły w 3DEXPERIENCE.

Jednakże, jeśli materiały są definiowane bezpośrednio na platformie, wszystkie definicje określone na poziomie części zostaną zignorowane, a materiały zostaną przekonwertowane na specyfikacje na poziomie korpusu.

Korzyść – Przypisanie materiałów na poziomie części jest gwarantowane. Zapewnia to spójność, a także dokładność przekazywania informacji o materiale w dalszych aplikacjach na platformie 3DEXPERIENCE.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS R2024x FD03

Zarządzanie cyklem życia

[Ulepszenie] Zatwierdzenie wielopoziomowe

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium i Collaborative Designer dla SOLIDWORKS   

Opis – Ta funkcja dynamicznie ocenia właściwości PLM, do których odwołują się adnotacje rysunków, odzwierciedlając ich bieżące wartości w 3DPlay lub 3DMarkup. Umożliwia wyświetlanie informacji generowanych podczas procesu udostępniania rysunku w 3DPlay, takich jak lista zatwierdzających, powiązane zadania oraz daty zatwierdzenia.

Korzyść – Zapewnienie egzekwowania zasad firmy poprzez wykorzystanie wielokrotnych pieczęci zatwierdzających na rysunkach. Zwiększa to przejrzystość, a także dokładność informacji przekazywanych w procesie udostępniania dokumentacji technicznej.

Integracja symulacji przepływu i tworzyw sztucznych

[Ulepszenie] Wykorzystaj SOLIDWORKS Flow Simulation i SOLIDWORKS Plastics w 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 

Dotyczy 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional, Premium

Opis – Użytkownicy mogą zainstalować SOLIDWORKS Plastics i SOLIDWORKS Flow Simulation za pomocą 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. Po jego zainstalowaniu będą mieli również możliwość instalacji dodatków SOLIDWORKS Plastics i SOLIDWORKS Flow Simulation.

Korzyść – Dzięki tej funkcjonalności użytkownicy mogą używać dodatków SOLIDWORKS Plastics i SOLIDWORKS Flow Simulation bezpośrednio z 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS. Co zwiększa integrację, a także możliwości symulacyjne w ramach platformy chmurowej 3DEXPERIENCE.

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS R2024x FD03