DSx Client Care&Order zastąpił Customer Portal!

DSx Client Care&Order zastąpił Customer Portal!

W ostatnim czasie Dassault Systèmes przeprowadził aktualizację portalu klienta SOLIDWORKS, który był znany jako CUSTOMER PORTAL. Teraz funkcjonalność tego systemu wraz z dotychczasowymi danymi Klientów przeniesiono do nowej witryny DSx Client Care&Order. Dla nowych Użytkowników, konta w tym systemie są zakładane automatycznie.

DSx Client Care&Order został stworzony w celu usystematyzowania portalu dla administratorów. A także wsparcia technicznego dla wszystkich produktów oferowanych przez Dassault Systèmes. Portal oferuje jednolite narzędzia administracyjne i wsparcie dla wszystkich produktów firmy, bez względu na to jakie oprogramowanie zakupiłeś. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym czy istniejącym Użytkownikiem SOLIDWORKS sprawdź, co zmienia się po migracji danych do nowego portalu.

3DEXPERIENCE ID

Dotychczas, podczas korzystania z usług SOLIDWORKS, konieczne było posiadanie SOLIDWORKS ID. Teraz jednak SOLIDWORKS ID zastąpiono 3DEXPERIENCE ID.

Posiadając identyfikator 3DEXPERIENCE ID zyskujesz dostęp do różnych usług. Takich jak portal DSx Client Care&Order, pobieranie oprogramowania, szkolenia, baza wiedzy oraz wsparcie techniczne. Nie ma potrzeby, abyś jako istniejący użytkownik tworzył nowy identyfikator. Zatem używasz tych samych danych – SOLIDWORKS ID, które wykorzystywałeś wcześniej do logowania się do różnych dostępnych portali, na przykład my.solidworks.

UWAGA: Aby skorzystać z 3DEXPERIENCE ID wystarczy, że użyjesz tego samego i aktualnego adresu e-mail i hasła, aby zalogować się do portalu klienta SOLIDWORKS.

Tylko w takim przypadku system będzie w stanie rozpoznać Twoje istniejące uprawnienia w DSx Client Care&Order. Strona logowania 3DEXPERIENCE komunikuje się z systemem kont SOLIDWORKS i tworzy lustrzane konto. Wprowadzany adres e-mail służy jako połączenie między obydwoma systemami. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje możliwość ustawienia dwóch różnych haseł.

Co oznacza migracja danych dla nowych Klientów?

DSx Client Care&Order zastąpił Customer Portal!

Przejście na nowy system wpływa na sposób konfigurowania subskrypcji, a także uzyskiwania dostępu do niej. Dla nowych klientów, konto tworzy się bezpośrednio w docelowym systemie. Nie ma potrzeby zakładania osobnego SOLIDWORKS ID ani korzystania z dotychczasowych narzędzi, takich jak Customer Portal.

Użytkownicy, którzy zakupili licencję przed migracją danych i otrzymali instrukcje dotyczące utworzenia SOLIDWORKS ID w wiadomości e-mail. Powinni używać tych samych danych logowania na stronach 3DEXPERIENCE.

Co oznacza migracja danych do DSx Client Care&Order dla użytkowników korzystających z aktywnej subskrypcji?

Dzięki nowemu portalowi nie ma już konieczności przypisywania produktów użytkownikom w Admin Portalu. Teraz, aby korzystać z aktywnej Usługi Utrzymania, nie trzeba rejestrować numeru seryjnego klucza licencji. Wszyscy administratorzy i członkowie Admin Portalu zostali automatycznie przeniesieni do DSx Client Care&Order, nie trzeba ich dodawać jako nowe kontakty. Po migracji danych zarówno Admin Portal, jak i Customer Portal zostaną wyłączone.

DSx Client Care&Order Knowledge base

Wszelkie uprawnienia i korzyści wynikające z aktywnej Subskrypcji mogą być przypisywane przez administratora. Aby uzyskać dostęp do pobierania oprogramowania, szkoleń, bazy wiedzy lub pomocy technicznej, wystarczy, że zalogujesz się w nowym systemie za pomocą 3DEXPERIENCE ID.

Jak korzystać z DSx Client Care&Order?

Po przeprowadzeniu migracji danych do DSx Client Care&Order, Admin Portal zostanie zablokowany.

DSx Client Care&Order

Administrator systemu ma możliwość skorzystania z różnorodnych opcji dostępnych w głównym Menu. Z tego centralnego miejsca możesz szybko przejść do dobrze znanej użytkownikom SOLIDWORKS bazy wiedzy, zwanej Knowledge Base.

W sekcji Manage your SRs and CRITSITs masz możliwość przeglądania i zarządzania zgłoszeniami typu SR, które dotyczą Twojej firmy i utworzono je w imieniu administratora.

DSx Client Care&Order

Funkcjonalność z zakładki Członkowie przeniesiono do narzędzia Contact Administration Tool w DSx Client Care&Order. Umożliwia ono przeglądanie osób związanych z organizacją oraz zarządzanie nimi. Teraz nie jest już konieczne przypisywanie produktów poszczególnym członkom zespołu, aby udzielić im dostępu do Subskrypcji.

Jeśli któryś członek zespołu potrzebuje uzyskać dostęp do narzędzi w ramach aktywnej Usługi Utrzymania, należy:

  1. Zalogować się do DSx Client Care&Order – jeśli jest się Administratorem
  2. Dodać nowy kontakt
  3. Przypisać odpowiednią rolę – zwykle Support Restricted
  4. Kontakt zostanie aktywowany po zalogowaniu się za pomocą 3DEXPERIENCE ID, używając tego samego adresu e-mail, który został podany podczas przypisywania kontaktu.

Uwaga: Użytkownik będący Administratorem ma automatycznie przypisaną rolę Security Administration dla swojej organizacji.

Administrator ma możliwość dokonywania zmian w uprawnieniach poszczególnych użytkowników w każdej chwili. W tym celu należy kliknąć przycisk Change, a następnie zmienić rolę użytkownika i na koniec wybrać opcję Apply Role Changes.

DSx Client Care&Order

Podsumowanie

Wprowadzenie DSx Client Care&Order stanowi korzystną zmianę dla użytkowników SOLIDWORKS, zapewniając spójne narzędzia administracyjne i wsparcie dla wszystkich produktów Dassault Systemes. Dzięki 3DEXPERIENCE ID użytkownicy mogą korzystać z różnorodnych usług i aktywnej Usługi Utrzymania, a jednocześnie zachowują spójność swojego konta SOLIDWORKS.

Jeśli jako klient masz trudności z przypisaniem odpowiednich ról dla swoich pracowników nowym systemie, zachęcamy do skontaktowania się bezpośrednio z naszym działem technicznym. Nasz zespół techniczny jest gotowy, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemów i udzielić niezbędnego wsparcia.