Nowości SOLIDWORKS CAD 3D 2022

Nowości w SOLIDWORKS CAD 3D 2022 wprowadzają szereg usprawnień i modyfikacji, które pomogą w znaczący sposób poprawić wydajność naszej pracy. Obejmują zarówno zmiany w modelowaniu hybrydowym, odbiciach lustrzanych, szczelinach kreatora otworów, pochyleń na liniach neutralnych czy widoków przekrojów ale również usprawnienia w systemach struktur, konfiguracjach w tabeli złożeń, opisach szczegółów w rysunkach oraz znacznie więcej!

Spory nacisk został też położony na zwiększenie wydajności funkcjonowania samego programu, co zdecydowanie przyspieszy nasze prace projektowe, pozwalając na zrobienie więcej w krótszym czasie.

Modelowanie hybrydowe

Modelowanie hybrydowe

Jedną z pierwszych istotnych funkcji wprowadzonych w SW CAD 2022 jest rozwinięcie możliwości zwianych z modelowaniem hybrydowym. Projektanci wymagają możliwości tworzenia produktów nadających się do wytwarzania przy użyciu coraz większej różnorodności formatów plików. SOLIDWORKS 2022 sprawia, że jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek, dzięki nowym ulepszeniom formatów siatki i narzędzi Brep.

Teraz praca z tymi plikami przypomina pracę z natywną geometrią, dzięki nowym możliwościom modelowania hybrydowego. Tworzenie operacji, takich jak fazowania, wyciągnięcia, płaszczyzny odniesienia itp., nie wymaga już obiektów pośrednich i operacji logicznych. Poprzednio nie można było łączyć geometrii siatki BREP i standardowej geometrii BREP SOLIDWORKS w jednym obiekcie.

Kreator otworów – szczelina

Dodanie możliwości obracania szczeliny o 90° w narzędziu Kreatora otworów. Teraz podczas tworzenia i umieszczenia szczelin Kreatora otworów, mamy możliwość naciśnięcia klawisz Tab, aby obrócić orientację o 90° w prawo. Długość szczeliny można zdefiniowana przez łuki styczne lub używając środków łuków.

Wcześniej można było tylko przeciągnąć szczeliny, aby zmienić ich pozycję i wymiarować tylko za pomocą wymiarów kompleksowych.

SOLIDWORKS 3D CAD 2022 Kreator otworów – szczelina
Kreator otworów – szczelina

Pochylenia – symetria do płaszczyzny/linii neutralnej neutralnej

SOLIDWORKS 3D CAD 2022 Pochylenia
Pochylenia

W SOLIDWORKS 2022 można teraz tworzyć pochylenie w obu kierunkach podczas używania linii neutralnej.

W menedżerze właściwości PropertyManager można utworzyć pochylenie równocześnie po obu stronach linii neutralnej. Poprzednio trzeba było tworzyć osobne pochylenia.

W menedżerze właściwości PropertyManager Pochylenie w obszarze Kąt pochylenia, wybieramy opcję Kierunek 2 i określamy kąty pochylenia. Aby użyć tego samego kąta pochylenia w obu kierunkach, możemy teraz wybrać opcję Pochylenie symetryczne. Natomiast w obszarze Linie neutralne wybieramy geometrię.

SOLIDWORKS 3D CAD 2022 Pochylenia
Pochylenia

Widoki przekroju – z ściany cylindrycznej, stożkowej i osi

SOLIDWORKS 3D CAD 2022 Widoki przekroju
Widoki przekroju

Dodanie możliwości obracania widoku przekroju wokół elementów geometrycznych.

Widoki przekrojów to świetny sposób na sprawdzenie komponentów, ale czasami nie istnieje odpowiednia płaszczyzna do wykorzystania w tym celu. Teraz możesz określić widok przekroju z dowolnej ściany cylindrycznej, ściany stożkowej, otworu lub osi.

W menedżer właściwości PropertyManager Widok przekroju w obszarze Przekrój, kliknąć opcję Przekrój wokół osi . Zaznaczyć oś, otwór lub ścianę cylindryczną oraz punkt lub wierzchołek aby utworzyć płaszczyznę widoku przekroju.

Kreator zewnętrznych kołków gwintowanych

W SOLIDWORKS 2022 dostajemy do dyspozycji całkiem nowe narzędzie jakim jest Kreator Kołków, który pozwala na automatyczne nagwintowanie cylindrycznych powierzchni zewnętrznych.

To narzędzie działa podobnie jak Kreator otworów. Daje możliwość zdefiniowania parametrów kołków, a następnie pozycję kołków na modelu. Można także zastosować parametry gwintu do istniejących kołków kołowych. Pozwala nawet na stworzenie podcięć z pełną kontrolą nad wymiarami. Kreator tworzy kosmetyczne gwinty, które można wywołać w adnotacji 3D lub rysunku 2D.

Kreator zewnętrznych kołków gwintowanych

Właściwości konfiguracji

W SOLIDWORKS 2022 specyficzne właściwości konfiguracji zostały rozdzielone na dwie zakładki: Właściwości konfiguracji i Podsumowanie właściwości.

Na pierwszej karcie Informacje o właściwościach są dodawane zgodnie z oczekiwaniami, teraz możesz wybrać konfigurację, do której mają one zastosowanie, korzystając z menu rozwijanego. Karta Podsumowanie właściwości zapewnia przydatny sposób porównywania konfiguracji na podstawie właściwości niestandardowej.

SOLIDWORKS 3D CAD 2022 Właściwości konfiguracji
Właściwości konfiguracji
SOLIDWORKS 3D CAD 2022 Podsumowanie konfiguracji
Podsumowanie konfiguracji

Natomiast nazwa okna dialogowego Podsumowanie została zmieniona na Właściwości. W oknie dialogowym znajdują się następujące karty: Podsumowanie, Dostosowane, Właściwości konfiguracji i Podsumowanie właściwości.

Systemy struktur – człon drugorzędny

SOLIDWORKS 2022 wprowadza szereg drobnych ulepszeń do elementów drugorzędnych w systemach struktur.

Elementy drugorzędne są definiowane przy użyciu istniejących brył konstrukcyjnych. Tworzenie wielu elementów drugorzędnych jest teraz szybsze, ponieważ można wybrać punkt i wiele obiektów odniesienia. Użycie opcji Człon Między Punktami, daje nam możliwość utworzenia kilku członów drugorzędnych dla wybranej pary oraz utworzenia członów drugorzędnych za pomocą metody Do Członów.

SOLIDWORKS 3D CAD 2022 Człon drugorzędny
Człon drugorzędny
SOLIDWORKS 3D CAD 2022 Człon drugorzędny
Człon drugorzędny

Wszystkie wykończenia narożników można zdefiniować tak samo intuicyjnie, jak w przeszłości, dając pełną kontrolę nad efektem końcowym.

Systemy struktur – Elementy połączeń

Nowością w SOLIDWORKS w tym roku jest również możliwość definiowania lub wstawiania elementów połączeń w systemach struktur.

Tego typu połączenia nadają się świetnie w przypadku obiektów, które są przeznaczone do przykręcania, a nie spawania. Definiowanie pozycji elementów łączących jest bardzo proste. W właściwościach PropertyManager wybieramy odpowiednie powierzchnie członów konstrukcyjnych, które dodatkowo odsłaniają się automatycznie, aby wyśrodkować element.

SOLIDWORKS 3D CAD 2022 Połączenia
Połączenia
SOLIDWORKS 3D CAD 2022 Elementy połączeń
Elementy połączeń

Element łączący jest inteligentny i może wycinać wstępnie zdefiniowane otwory w wybranych przez Ciebie elementach. Jeśli element łączący nie spełnia wymagań projektowych, można go dostosować w trakcie dodawania.

Dodatkowo do systemu struktur dodano obsługę Wzmocnień i Zamknięć Końca działający analogicznie jak w przypadku KOnstr5ukcji Spawanych.

Lustro – Tworzenie odbicie lustrzanego na dwóch płaszczyznach

SOLIDWORKS 3D CAD 2022 Lustro
Lustro

Odbicie lustrzane funkcji i komponentów to bardzo często używana funkcja. Teraz w SOLIDWORKS 2022 można wykonać odbicie lustrzane na dwóch płaszczyznach lub ścianach. Takie operacje nie będą już wymagały dwóch oddzielnych funkcji lustra.

W menedżerze właściwości PropertyManager Odbicie lustrzane wybrać drugą płaszczyznę w Dodatkowa ściana/płaszczyzna lustra.

Złożenie – tabela konfiguracji

Nowością w złożeniach w SOLIDWORKS 2022 jest nowa Tabela konfiguracji.

Ta tabela znacznie ułatwia zarówno tworzenie konfiguracji, jak i zarządzanie nimi. Z tabeli możesz dodawać nowe wersje do swojego projektu, a także możesz włączać i wyłączać stan wygaszenia różnych komponentów. Podobnie można określić, które wersje komponentów mają być używane w każdej konfiguracji.

SOLIDWORKS 3D CAD 2022 Tabela konfiguracji
Tabela konfiguracji

Jeśli zmiany w konfiguracji zostaną wprowadzone ręcznie, takie jak wyłączenie komponentów, które nie zostały uwzględnione wcześniej, zostaną one również dodane do tabeli. Dodatkowo zawiera ona filtry, które ułatwiają skupienie się na tym, co ważne. Na przykład można upewnić się, że właściwości niestandardowe dla każdej konfiguracji są unikatowe dla każdej nowej wersji zestawu.

Broszury SOLIDWORKS CAD 2022