Nowości SOLIDWORKS Visualize 2022

Poznaj nowości SOLIDWORKS Visualize 2022, wykorzystując dane CAD do tworzenia renderingów na profesjonalnym poziomie. Korzystanie z niego może przyspieszyć sprzedaż, a także inicjatywy marketingowe poprzez dostarczanie wysokiej jakości materiałów z projektów, które nie zostały jeszcze wyprodukowane.

Dopasowywanie perspektywy kamery

Środowiska HDRI są często wykorzystywane, ponieważ zawierają zarówno obrazy tła, jak i informacje o oświetleniu. Zmieniają się także dynamicznie podczas obracania modelu lub środowiska.

Na poniższym obrazie mamy światło słoneczne i cienie, które preferujemy, ale musimy zastąpić tło innym obrazem, aby uzyskać odpowiedni kontekst w tej sytuacji marketingowej. Ta typowa operacja zwykle prowadzi do żmudnego procesu prób i błędów oraz wielu prób dostrojenia, aby model wyglądał dobrze na tym konkretnym tle. SOLIDWORKS Visualize 2022 rozwiązuje ten problem dzięki funkcji Dopasuj kamerę.

Nowości SOLIDWORKS Visualize 2022 - Dopasuj kamerę
Dopasuj kamerę

Wykorzystując perspektywę dwupunktową, możemy wyrównać uchwyty z elementami na obrazie, takimi jak horyzont czy poręcz pokładu, a następnie zastosować odpowiednią perspektywę do geometrii 3D, np. kąta kamery i ogniskowej. To podejście umożliwia umieszczenie niemal dowolnej geometrii na dowolnym obrazie 2D w sposób całkowicie zintegrowany. Teraz mamy możliwość powrotu do oryginalnych ustawień obrazu HDRI i obrócenia go w celu dostosowania perspektywy światła słonecznego, a tym samym dostosowania perspektywy rzucanych cieni.

Geometria podstawowa 

Na obrazku obok widać, że istnieje dziwna perspektywa, w której cień rzeczywiście pokrywa się z ścianą. Jest to sytuacja, w której przydaje się geometria podstawowa.

Korzystając z prostej techniki, można utworzyć ściany przez wstawienie fragmentu geometrii i wyrównanie go z geometrią obrazu 2D.

Nowości SOLIDWORKS Visualize 2022 - Wstawianie geometrii podstawowej
Wstawianie geometrii podstawowej

Przyjmowanie cienia

Nowości SOLIDWORKS Visualize 2022 - Funkcja przyjmowania cienia
Funkcja przyjmowanie cienia

Dzięki nowej funkcji przyjmowanie cieni, która przekształca prymitywną geometrię w celu przechwycenia cienia, cień pozostaje odsłonięty, a prymitywna geometria zostaje usunięta z widoku, co daje odpowiedni efekt końcowy.

Wykorzystanie wielu kamer i konfiguracji to prosty sposób na stworzenie wielu ujęć z wykorzystaniem naszego urządzenia podwodnego NEMO. Zmiana punktu widzenia zmienia wymagania dotyczące źródła światła.

Dopasuj do bieżącej kamery

Możemy także odtworzyć oświetlenie sceny, wybierając opcję Dopasuj bieżącą pozycję kamery, aby wstawić oświetlenie obszaru do tego obrazu. Aby uzyskać dodatkowy dotyk realizmu z pewną głębią i perspektywą, możemy dodać prymityw niebieskiej linii zatrzaskującej. W poprzednich wersjach SOLIDWORKS Visualize, aby utworzyć wzorzec, musielibyśmy mieć wiele elementów. W SOLIDWORKS Visualize 2022 możemy utworzyć wzorzec z pojedynczej instancji.

Nowości SOLIDWORKS Visualize 2022 - Dopasowanie do bieżącej kamery
Dopasowanie do bieżącej kamery

Opcja Rozproszenie

Nowa wersja oferuje również funkcję Rozproszenie, którą można kontrolować za pomocą prostej ramki ograniczającej, aby ograniczyć obszar.

Nowości SOLIDWORKS Visualize 2022 - Funkcja rozproszenia
Funkcja rozproszenia

Dodaj do nowej grupy

Nowości SOLIDWORKS Visualize 2022 - Dodawanie grup
Dodawanie grup

W przykładzie obok utworzymy trzecią konfigurację, aby uchwycić animację eksplozji łodzi podwodnej NEMO.

Gdy rozpoczynamy typowy proces kluczowania wielu elementów, na osi czasu zaczyna się robić tłoczno. Elementy na osi czasu animacji można teraz organizować w foldery za pomocą nowej opcji Dodaj do nowej grupy. Każdy element na osi czasu można także oznaczyć kolorem, aby jeszcze bardziej wyróżniał się wizualnie.

Pierwsza kamera to ujęcie szerokie, które jest ustawione jako klatka kluczowa na całej osi czasu. Aby jednak naprawdę podnieść poziom profesjonalizmu, można równie łatwo dodać do osi czasu dodatkowe kąty widzenia kamery.

Utworzenie nowej animacji z sekwencją kamer

Nowości SOLIDWORKS Visualize 2022 - Tworzenie animacji z sekwencji kamer
Tworzenie animacji z sekwencji kamer

Mając ustawionych kilka dodatkowych kamer, kątów i perspektyw, możemy połączyć te trzy ujęcia za pomocą operacji Utwórz nową sekwencję animacji kamery. Dodając jeszcze jeden element do osi czasu, możemy kontrolować, kiedy przełączamy się z jednej kamery na drugą, co eliminuje konieczność korzystania z aplikacji innej firmy do przycinania trzech ujęć.

Przeglądarka danych wyjściowych

Po ustawieniu wszystkich renderingów i konfiguracji można przystąpić do tworzenia partii wyjściowej. Po zakończeniu każdego elementu SOLIDWORKS Visualize 2022 oferuje nową przeglądarkę danych wyjściowych, która pokazuje foldery i ustawienia, w których znajduje się każdy z elementów, a także umożliwia podgląd i szybki dostęp do rzeczywistych danych.

Nowości SOLIDWORKS Visualize 2022 - Przeglądarka danych wyjściowych
Przeglądarka danych wyjściowych

SOLIDWORKS Visualize 2022 to idealne narzędzie do wykorzystania już istniejących zasobów firmy przez co tworzenie materiałów marketingowych jest nie tylko o wiele prostsze, ale i mniej czasochłonne.

Broszury SOLIDWORKS Visualize 2022