Modelowanie hybrydowe w SOLIDWORKS 2022

Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022

Modelowanie hybrydowe pozwala na elastyczne połączenie różnych funkcji i narzędzi dostępnych w SOLIDWORKS 2022. Patrząc na ostatnie lata dotychczasowa praca na siatce trójkątów mogła być skomplikowanym i czasochłonnym procesem. Charakteryzowało się to ręcznym zaangażowaniem użytkownika w celu utworzenia powierzchni modelu z zaimportowanych plików np. STL lub wykorzystanie ograniczonych funkcjonalności operacji Boole’a do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Problematyczne było również dodawanie kolejnych elementów do modelu, czy to w postaci tradycyjnej jak i w postaci siatki. Prowadziło to do spowolnienia, a także skomplikowania procesu projektowania.

W SOLIDWORKS 2022 producent proponuje nam nową funkcjonalność – modelowanie hybrydowe, które pozwala na szybkie i łatwe edytowanie plików z siatką trójkątów.  Dodatkowo do edycji możemy używać  standardowych narzędzi takich jak wyciągnięcie, zaokrąglenia itp.

Zanim przejdziemy do zaprezentowania nowego rozwiązania, co to jest siatka trójkątów z ang. Mesh? Jest to nic innego jak sposób przechowywania geometrii modeli 3D.  Przy pomocy teslacji polegającej na utworzeniu siatki wielokątowej poprzez łączenie punktów tak, aby utworzone zostały wielokąty, najczęściej trójkąty. Powstały w ten sposób szkielet obiektu może zostać zapisany w formacie .STL, co pozwoli na np. wydrukowanie go przy użyciu drukarki 3D.

Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022
Obiekt opisany siatką trójkątów

Importowanie siatki trójkątów do SOLIDWORKS

Oprogramowanie SOLIDWORKS pozwala na zaimportowanie siatki z plików takich jak .STL, .OBJ i .3MF oraz na przygotowanie ich do edycji. Poniżej zostanie pokazany proces importu pliku .STL zawierający koło zębate. Na którym wykorzystując modelowanie hybrydowe dodamy element tekstowy.

Pracę rozpoczniemy od zaimportowania pliku .STL do SOLIDWORKS za pomocą polecenia Wstaw -> Operacje -> Import. Spowoduje to wprowadzenie siatki zapisanej w pliku jako bryły graficznej. W tym stanie SOLIDWORKS odczytuje siatkę i wykorzystuje ją wyłącznie do generowania kształtu do wyświetlania w obszarze graficznym w taki sam sposób, w jaki SOLIDWORKS tworzy obrazy brył przy użyciu trójkątów graficznych.

Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022

Następnie przekształcimy siatkę w bryłę używając polecenia Wstaw à Operacje à Konwertuj na obiekt siatkowy. Polecenie to bierze siatkę i konwertuje ją na bryłę, używając fasetek siatki jako granic modelu bryłowego. Nie będzie jednak traktować każdej pojedynczej fasety jako niezależnej powierzchni. Jedną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że bryła siatki zawiera dużo danych i może mieć poważny wpływ na wydajność.

Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022

Naszym kolejnym krokiem jest podzielenie pojedynczej powierzchni bryły na odrębne powierzchnie. Możemy to wykonać klikając prawym przyciskiem myszy na bryłę siatki i wybierając opcję „Segmentuj zaimportowane bryły siatki”. Dzięki temu SOLIDWORKS będzie rozpoznawał grupy faset jako jedną twarz. Można to zrobić w poleceniu „Konwertuj na obiekt siatkowy”, jednak jako osobne polecenie mamy większą kontrolę. Ustawimy tolerancję kąta pomiędzy fasetkami na 30⁰ co podzieli bryłę siatki jak na rysunku.

Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022

Teraz, gdy SOLIDWORKS rozpoznaje bryłę jako wiele powierzchni, możemy wykorzystać je do edycji zaimportowanego pliku. W następnej części tego artykułu porównamy proces tworzenia napisu pomiędzy wersjami oprogramowania SOLIDWORKS 2021 i 2022 z nową funkcjonalnością modelowania hybrydowego.

Modelowanie hybrydowe SW 2021 vs SW 2022

Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022

Rozpoczniemy od dodania tekstu na górnej powierzchni koła zębatego. Rozpoczęty proces dodania nowego elementu do zaimportowanej części prześledzimy  w SOLIDWORKS 2021, a następnie przyjrzymy się, jak to wygląda  w SOLIDWORKS 2022.

SOLIDWORKS 2021

Gdy próbujemy użyć polecenia „Wyciągnięcie” z zaznaczoną opcją „Scal wyniki”  w SOLIDWORKS 2021 spotykamy się z następującym komunikatem błędu:

Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022
Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022

Dzieje się tak dlatego, że polecenie to próbuje zamienić nową bryłę na bryłę siatkową, co jest nieosiągalne ponieważ te dwa typy brył są zdefiniowane w różny sposób. Aby polecenie zostało uruchomione w SOLIDWORKS 2021 musimy odznaczyć opcję „Scal wyniki”. Po wykonaniu tej czynności nasze drzewo elementów będzie wyglądało następująco:

Dzieje się tak dlatego, że polecenie to próbuje zamienić nową bryłę na bryłę siatkową. Co jest nieosiągalne ponieważ te dwa typy brył są zdefiniowane w różny sposób. Aby polecenie zostało uruchomione w SOLIDWORKS 2021 musimy odznaczyć opcję „Scal wyniki”. Po wykonaniu tej czynności nasze drzewo elementów będzie wyglądało następująco:

Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022
Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022
Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022
Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022

Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022

W SOLIDWORKS 2022 proces konieczności scalania brył został zautomatyzowany. Widzimy, że przy zaznaczonym wyniku „Scal wyniki”, funkcja nie zgłasza tego samego błędu, co w 2021 i kończy pracę. Przyglądając się drzewu elementów widzimy, że mamy pojedynczą bryłę siatkową 
Dodanie-wyciągnięcie1” w folderze „Obiekty bryłowe”. Możemy również zastosować kolor do naszego wyciągniętego tekstu poprzez zastosowanie go na poziomie elementu
Dodanie-wyciągnięcie1”.

Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022
Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022

Dzięki modelowaniu hybrydowemu możemy również dodawać „Zaokrąglenie/Sfazowanie” do siatki, działa to z taką samą łatwością. Polecenia te działają dokładnie tak samo, jak w przypadku standardowej bryły. Co pokazano poniżej.

Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022
Modelowanie hybrydowe SOLIDWORKS 2022

Jak widać, nowa funkcjonalność modelowanie hybrydowe w SOLIDWORKS 2022 zapewnia oszczędność czasu i znacznie może pomóc w usprawnieniu przepływ pracy podczas pracy z importowanymi częściami posiadającymi siatkę trójkątów.