Nowości SOLIDWORKS Electrical 2022

SOLIDWORKS Electrical 2022

SOLIDWORKS Electrical 2022 oferuje kilka nowych ulepszeń Routingu – od UI po długo oczekiwane funkcje. Głównym celem jest usprawnienie pracy użytkowników między innymi w zakresie szybszego tworzenia tras przewodów elektrycznych w 3D. 

Funkcja Create CPoint with manufacturer

Dzięki aktualizacjom projektanci mogą teraz używać funkcji Create CPoint with manufacturer do wybierania krawędzi i punktów oraz aktualizowania tabel CPoints, tworząc komponenty elektryczne bezpośrednio w programie.

SOLIDWORKS Electrical 2022 - Funkcja Create CPoint with manufacturer
Funkcja Create CPoint with manufacturer

Backshell /osłony tylne

SOLIDWORKS Electrical 2022 - Dodawanie osłony tylne
Dodawanie osłony tylnej

Obsługiwane są teraz backshell /osłony tylne, zapewniające lepszą ochronę wiązki przewodów. W bibliotece projektu dostępne są różne opcje osłonek, które można dodać do zespołu i uwzględnić w wyrównaniu trasy wiązki.

Flatten Route

Dzięki dodaniu obsługi backshell, Flatten Route również je obsługuje backshelle w SOLIDWORKS 2022. To polecenie automatycznie tworzy rysunek, tabele, powłoki i inne elementy, dzięki czemu projektant może skupić się na innych obszarach.

SOLIDWORKS Electrical 2022 - Flatten Route
Flatten Route

SOLIDWORKS® 2022 Routing znacznie przyspiesza trasowanie przewodów, kabli i wiązek 3D w produkcie, dzięki czemu można ocenić więcej pomysłów podczas cyklu projektowania. Udoskonalenia w zakresie kontroli promienia zagięcia pomagają uniknąć błędów. Twórz bardziej wytrzymałe trasy w połączeniu z SOLIDWORKS Electrical.

Zapewnia on intuicyjne środowisko pracy zarówno w dwóch, jak i w trzech wymiarach. Jest to narzędzie, które wspomaga efektywność procesów projektowania i produkcji, umożliwiając skuteczne wykorzystanie zasobów technicznych.

Jedną z tych funkcji jest łatwiejszy dostęp do portalu Electrical Content Portal (ECP) poprzez wygodne okienko zadań. Dzięki temu użytkownik może szybko korzystać z dostępnych zasobów elektrycznych. Wersja 3D programu umożliwia także automatyczne wyznaczanie tras przewodów, kabli i wiązek, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.

Kolejnym udoskonaleniem jest lepsza organizacja dokumentacji. Dokładna dokumentacja techniczna zawiera dodatkowe informacje dotyczące obudów oraz tabelę złączy i obwodów, co ułatwia elastyczne zarządzanie projektami instalacji elektrycznych. Dzięki temu użytkownik może łatwo modyfikować dokumentację i dostosowywać ją do nowych potrzeb organizacji.

Broszury SOLIDWORKS Electrical 2022