O programie

SOLIDWORKS jest dostępny w trzech różnych pakietach skalowalnych, aby zaspokoić potrzeby Twojej firmy dzięki wbudowanej funkcjonalności. Wszystkie pakiety korzystają z wielokrotnie nagradzanego intuicyjnego i łatwego w użyciu interfejsu natywnego Microsoft Windows, aby przyspieszyć proces projektowania i zwiększyć wydajność.

Korzyści

  • Projektuj i twórz produkty szybciej: Produkty SOLIDWORKS usprawniają proces rozwoju produktu od momentu pojawienia się pomysłu przez etap projektowania po dokumentację techniczną oraz produkcję.
  • Sporządzaj najlepsze oferty: SOLIDWORKS ułatwia tworzenie bardziej szczegółowych oraz dopasowanych ofert dzięki narzędziom umożliwiającym przejrzystą prezentację zaprojektowanych modeli.
  • Bądź zintegrowany: SOLIDWORKS znacznie redukuje koszty związane z obsługą wielu narzędzi projektowych i produkcyjnych poprzez wdrożenie jednego płynnie zintegrowanego rozwiązania mającego zastosowanie od momentu projektu aż do finalnej produkcji.
  • Skoncentruj się na jakości: SOLIDWORKS automatycznie aktualizuje dokumentację, zestawienia materiałowe oraz złożenia, w których wystepują edytowane części. Pozwala to na znaczną oszczędność czasu i umożliwia skupienie uwagi na najważniejszych aspektach.
  • Projektuj łatwiej: SOLIDWORKS jest najbardziej przyjaznym użytkownikowi systemem CAD na świecie. Interface doceniany przez miliony inżynierów na całym świecie jest stale rozwijany oraz wzbogacany o kolejne funkcje.
  • Ucz się efektywniej: SOLIDWORKS posiada szeroką bazę wbudowanych samouczków oraz pomoc online, dzięki którym uzyskasz cenne wskazówki na temat użyteczności funkcji oraz najbardziej optymalnych sposobów projektowania poszczególnych elementów.
  • Zmieniaj projekt w rzeczywistość: Dzięki SOLIDWORKS jesteś w stanie zamodelować pracę stanowiska lub maszyny oraz sprawdzić poprawność ich działania na etapie projektu co zagwarantuje, że do produkcji trafi odpowiedni zestaw komponentów tworzących jedną spójną całość.

Pakiety

SOLIDWORKS Standard

Odblokuj potężne możliwości projektowe SOLIDWORKS i skorzystaj z zalet 3D CAD z SOLIDWORKS Standard. Narzędzia specyficzne dla aplikacji umożliwiają szybkie tworzenie części, złożeń i rysunków 2D.

SOLIDWORKS Professional

SOLIDWORKS Professional rozszerza funkcje standardu o narzędzia do zarządzania plikami, automatyczne szacowanie kosztów, a także renderowanie fotorealistyczne i zaawansowaną bibliotekę komponentów, aby wymienić tylko kilka.

SOLIDWORKS Premium

SOLIDWORKS Premium to najlepsze rozwiązanie 3D CAD, bazujące na możliwościach Professional, Premium dodaje potężną analizę symulacji, współpracę ECAD / MCAD i wiele więcej do swojej listy możliwości.

Porównaj pakiety

Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Modelowanie 3D Tak Tak Tak
Arkusz Blachy Tak Tak Tak
Konstrukcje Spawane Tak Tak Tak
Zaawansowane modelowanie powierzchniowe Tak Tak Tak
Projektowanie częsći z tworzyw sztucznych i form Tak Tak Tak
Wydajna obsługa dużych złożeń Tak Tak Tak
Projektowanie, edytowanie struktury złożeń SOLIDWORKS TreeHouse Tak Tak Tak
Odczytywanie danych PCB jako elementy 3D Tak Tak Tak
Inteligentne funkcje modelowania Tak Tak Tak
Projektowanie form Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Automatyczne tworzenie widoków rysunków Tak Tak Tak
Automatyczna aktualizacja widoków rysunków Tak Tak Tak
Wymiarowanie Tak Tak Tak
Adnotacje Tak Tak Tak
Zaawansowane listy materiałowe Tak Tak Tak
Automatyczne tabele otworów, spoin, gięcia rur Tak Tak Tak
Wsparcie międzynarodowych standardów Tak Tak Tak
Kontrola dokumentacji - (porównywanie) Tak Tak Tak
Auotmatyczne tworzenie promieniowych widoków rozstrzelonych Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Wyszukiwanie SOLIDWORKS Tak Tak Tak
Automatyzacja projektowania - (DriveWorksXpress) Tak Tak Tak
Konfiguracje Tak Tak Tak
Biblioteka projektów Tak Tak Tak
Modele 3D od dostawców (3DContentCentral.com) Tak Tak Tak
Inteligentne komponenty i łączniki Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
SimulationXpress Tak Tak Tak
FloXpress Tak Tak Tak
SustainabilityXpress Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Ruch złożenia przez przeciąganie komponentów Tak Tak Tak
Ruch złożenia z użyciem napędów Tak Tak Tak
CAD wideo Tak Tak Tak
Tworzenie animacji Tak Tak Tak
Podstawowy rendering CAD (real view) Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Wykrywanie przenikania i kolizji Tak Tak Tak
Wyrównanie otworów Tak Tak Tak
Wykrywanie prześwitu Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
3D interconnect Tak Tak Tak
Wykorzystywanie danych 2D DWG/DXF Tak Tak Tak
Konwertowanie geometrii 3D na arkusz blachy Tak Tak Tak
Import/export ponad 30 formatów Tak Tak Tak
Edycja danych 2D DWG/DXF w DraftSight Tak Tak Tak
eDrawings Tak Tak Tak
Bezpośrednie drukowanie modeli 3D Tak Tak Tak
Ochrona danych projektowych podczas udostępniania Tak Tak Tak
Rozpoznawanie operacji w importowanych modelach Tak Tak Tak
Importowanie danych PCB jako modele 3D Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Zaawansowane narzędzie wyboru Tak Tak Tak
Kontrola symetryczności Tak Tak Tak
Kopiowanie parametrów operacji do inncy operacji Tak Tak Tak
Znajdywanie i zastępowanie elementów dokumentacji Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Analiza grubości Tak Tak Tak
Sprawdzenie geometri pod obróbkę CAM Tak Tak Tak
Porównywanie części i rysynków z pokazaniem różnic Tak Tak Tak
Oparty na regułach test technologiczności (DFMXpress) Tak Tak Tak
Analiza pochyleń i podcięć Tak Tak Tak
Rozkładanie arkusza blachy Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Aktywany dla użytkowników na subskrybcji Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Toolbox Tak Tak
Kreator projektowania belek, łożysk i krzywek Tak Tak
Automatyczne dodawanie łączników Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Szacunki kosztów online online za pośrednictwem MySolidWorks Manufacturing Network Tak Tak
Porównanie kosztów wytwarzania Tak Tak
Zautomatyzowane szacowanie kosztó produkcji Tak Tak
Konfigurowalne ustawienia szacowania kosztów Tak Tak
Tworzenie raprotu kosztów Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Import/export projektów PCB Tak Tak
Automatyczny montaż podzespołów elektrycznych Tak Tak
Dwa sposoby wymiany danych ECAD-MCAD i MCAD-ECAD Tak Tak
Wymiana danych za pomocą foratów IDF, IDX lub ASC Tak Tak
Porównywanie płytek PCB w celu lokalizacji różnic Tak Tak
Dodawanie notek sygnalizujących zaminy w projekcie Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Fotorealistyczne obrazy i animacje Tak Tak
Sterowanie kierunkiem widoku, oświetleniem, materiałami i teksturami Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Weryfikacja projktu pod względwem narzucononych standardów Tak Tak
Automatyczne korygowanie niezgodności Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Prawa dostępu dla użytkowników i grup Tak Tak
Przechwytywanie plików Tak Tak
Zautomatyzowane szacowanie kosztów produkcji Tak Tak
Automatyczna kontrola aktualnści wersji Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Import, edycja i tworzenie geometrii z chmury punktów i danych siatki Tak Tak
Import plików Adobe Illustrator Tak Tak
Import obrazów ikonwertowanie danych rastrowych na wektorowe Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Tworzenie plików eDrawings Tak Tak
Pomiar geometrii w plikach eDrawings Tak Tak
Rozstrzelony widok w plikach eDrawings Tak Tak
Animacja złożenia Tak Tak
Szablony do wyceny części Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Analiza kinematyczna i dynamiczna Tak
Dodawanie sił, sprężyn, amortyzatorów, kontaktu, tulei itp. Tak
Wyniki przemieszczeń, prędkości i przemieszczeń Tak
Tworzenie animacji, wykresów i raportów Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Dodawanie sił, mocowań, matariałów i ograniczeń Tak
Wyniki naprężeń, odkształceń, przemieszczeń i współczynnika bezpieczeństwa Tak
Tworzenie animacji, wykresów, raportów Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Ocena cyklu życia dla środowiska Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Tworzenie szczegółowych systemów rurociągów Tak
Tworzenie elastycznych lub sztywnych przewodów rurowych Tak
Konfigurowalna biblitoeka komponentów rurociągów Tak
Automatyczne wstawianie wieszaków i podpór Tak
Automatyczne tworzenie zestawienia materiałów, tabel cięć oraz gięć Tak
Automatczne trasowanie scieżek dla rur Tak
Sprawdzanie minimalnego kąta gięcia dla rur Tak
Format PCF dla oprogramowania instalacyjnego ISOGEN Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Tworzenie szegółowych układów przewodów elektrycznych Tak
Automatyczna kalkulacja długości przewodów Tak
Generowanie listy cięć przewodów Tak
Automatyczne tworzenie trasy przy użyciu importowanych danych Tak
Montaż komponentów takich jak złączki, izolacje, taśmy termokurczliwe Tak
Automatyczne rozwijanie zespołów przewodów Tak
Funkcja SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium
Zaawansowane rozwijanie powierzchni Tak
Routing prostokątnych profili Tak

Licencja

Licencja stanowiskowa

Podczas aktywacji licencji, przypisywana ona jest do konkretnego komputera. Pozwala to na wydajną pracę oprogramowania w dowolnym środowisku sieciowym, lub niezależnie od niego. Aktywacja odbywa się raz za pomocą automatycznej aktywacji lub poprzez pocztę elektroniczną.

Oprogramowanie na którym jest licencja stanowiskowa jest niezależne od działania sieci i internetu. Jednorazowa aktywacja określa zakres dostępnych narzędzi.

Licencja sieciowa

Polega na korzystaniu z serwera licencji zainstalowanego wewnątrz firmy. Aktywacja serwera licencji odbywa się raz za pomocą automatycznej aktywacji lub poprzez pocztę elektroniczną, dzięki temu serwer licencji nie wymaga stałego dostępu do internetu. Użytkownicy uruchamiający oprogramowanie, mają pełną swobodę w korzystaniu z oprogramowania.

To serwer licencji pilnuje aby w jednym czasie uruchomionych było maksymalnie tyle stanowisk ile znajduje się na licencji. Pozwala to również zainstalować oprogramowanie na dowolnej ilości stanowisk w firmie.

Licencja stanowiskowa – aktywacja online

Ta licencja wymaga dostępu do internetu, jednak można zainstalować oprogramowanie na dowolnej stacji i zalogować się loginem SOLIDWORKS ID, z którym połączona jest licencja, aby pracować w dowolnym miejscu na świecie.

Nie trzeba za każdym razem aktywować i dezaktywować licencji. Licencja powiązana z SOLIDWORKS ID, pozwala pracować na licencji stanowiskowej w podobny sposób jak w przypadku licencji sieciowej.

Licencja czasowa

Licencja czasowa działa tak samo jak licencja stanowiskowa, z tą różnicą, że ograniczona jest w czasie. Pozwala na pracę oprogramowania w dowolnym środowisku sieciowym, lub niezależnie od niego. Po zakończeniu czasu trwania licencji czasowej oprogramowanie nie będzie działało. W celu ponownego uruchomienia aplikacji należy wykupić kolejną licencję czasową.

Ważną zaletą tego typu licencji jest jej elastyczność, oraz to że oprogramowanie w tym przypadku zawsze jest w najnowszej wersji.

Historia klienta


Krajowe Laboratorium Cyklotronu Nadprzewodnikowego

Canada-France-Hawaii Telescope Corporation

Niezależnie od tego, czy otwieram istniejący model 3D, czy rysuję i wyciągam szkic, SOLIDWORKS pozwala mi pracować szybciej i sprawniej. Dzięki w pełni zwymiarowanym, inteligentnym modelom SOLIDWORKS, mogę otworzyć projekt dla czegoś, co już istnieje, wprowadzić pewne zmiany - takie jak wyjęcie istniejących belek ze stali konstrukcyjnej i wprowadzenie nowych belek - i zakończyć projekt szybciej i łatwiej.

Greg Green Projektant instrumentów / mechanik

Subskrypcja

NOWE WERSJE OPROGRAMOWANIA

Jako nasz subskrybent automatycznie otrzymasz najnowsze wersje oprogramowania SOLIDWORKS od razu po ich udostępnieniu.

Posiadając najnowszą wersję, dotrzymasz kroku klientom — i konkurencji — będąc cały czas na bieżąco.

LOKALNA POMOC TECHNICZNA

Będąc użytkownikiem usług subskrypcji, masz teraz dostęp do pomocy technicznej na żywo, zapewnianej przez CADWorks Systems, dystrybutora oprogramowania SOLIDWORKS. CADWorks Systems to certyfikowani SPECJALIŚCI, którzy pomogą Ci w każdej sprawie.

Niezależnie od tego, czy wolisz przeszukiwać nasze obszerne zasoby informacji czy otrzymywać bezpośrednie, indywidualne wsparcie online lub przez telefon, CADWorks Systems jest zawsze gotowy, aby objaśnić Ci funkcje produktu, przebieg instalacji oraz aktualizacje oprogramowania i odpowiedzieć na Twoje pytania. Co więcej, CADWorks Systems doskonale zna Twoją firmę i wie, czego ona potrzebuje, aby dobrze się rozwijać. Możesz więc liczyć na wsparcie dopasowane specjalnie do Twoich potrzeb. Poświęcaj mniej czasu na szukanie odpowiedzi, a więcej na pokonywanie wyzwań i przenoszenie swoich projektów na nowy, wyższy poziom.

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA

Nieustannie usprawniamy i aktualizujemy nasze oprogramowanie. Niezależnie od tego, czy jest to poprawka zwiększająca wydajność i niezawodność, udoskonalenie zasugerowane przez społeczność czy aktualizacja wprowadzająca nowe funkcje i dodająca obsługiwane formaty plików, oprogramowanie SOLIDWORKS stale się rozwija.

Od teraz będziesz mieć dostęp do wszystkich pojawiających się udoskonaleń. Co więcej, otrzymasz spersonalizowaną pomoc, dzięki której w pełni wykorzystasz wszystkie oferowane ulepszenia.

SOLIDWORKS VISUALIZE*

Potrzebujesz „obrazu” swoich danych 3D? To najszybszy i najłatwiejszy sposób, aby tworzyć obrazy w jakości fotograficznej, animacje i inne materiały 3D. SOLIDWORKS Visualize mogą używać wszyscy pracownicy Twojej firmy — od projektanta po pracownika działu marketingu — poszerzając zakres tworzonych obrazów.

Dzięki Visualize procesy modelowania i wizualizacji 3D zachodzą jednocześnie, oszczędzając Ci czasu i nerwów

*Oprogramowanie dostępne do pobrania dla każdej licencji SOLIDWORKS Professional i Premium przy aktywnej subskrypcji

CERTYFIKACJA

Chcesz zespołu, który pracuje sprawnie i szybko, bez problemu korzystając z oprogramowania do projektowania dostępnego w Twojej firmie? Możemy Ci w tym pomóc. Dostępne dla subskrybentów naszych usług egzaminy CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) i CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) pozwalają ocenić poziom biegłości pracowników w posługiwaniu się oprogramowaniem. Rozwiń umiejętności swojego zespołu, zwiększając zarazem jego wydajność, dzięki dwóm bezpłatnym egzaminom podstawowym i dwóm egzaminom zaawansowanym rocznie, które dostępne są na każde aktywne stanowisko SOLIDWORKS.

PORTAL DLA KLIENTÓW SOLIDWORKS CUSTOMER PORTAL

Od plików do pobrania po szkolenia w zakresie produktów, portal dla klientów SOLIDWORKS Customer Portal zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz do sprawnej obsługi oprogramowania SOLIDWORKS. Bez względu na to, czy chcesz zadać konkretne pytanie czy potrzebujesz ogólnego szkolenia, portal dla klientów daje łatwy dostęp do zbioru szczegółowych informacji i zasobów.

Wpływ na rozwój oprogramowania

Jesteś cenionym przez nas użytkownikiem SOLIDWORKS, a Twoja opinia wiele dla nas znaczy.

Korzystając z naszej usługi zgłaszania propozycji udoskonaleń, daj nam znać, co działa dobrze, a co wymaga poprawek. 90 procent nowych udoskonaleń jest wynikiem sugestii klientów; pomóż nam poprawić komfort obsługi naszego oprogramowania

MYSOLIDWORKS.COM

Potrzebujesz informacji, ale nie wiesz, jak sformułować pytanie? Żaden problem. Wszystkie materiały SOLIDWORKS są dostępne w jednym miejscu. Dniem i nocą. Na tablecie, telefonie lub komputerze. Bez względu na to, czego potrzebują — lub kiedy — nasi subskrybenci otrzymują dodatkowe funkcje oraz inne korzyści dostępne na stronie internetowej

MySolidWorks Training

Nasi subskrybenci mają dostęp do ponad 600 filmów szkoleniowych na żądanie. Znajdź odpowiedzi na konkretne pytania lub poszerz swoje horyzonty dzięki wiedzy niezliczonych użytkowników naszej społeczności. Dodatkowy plus: możesz działać według własnego planu, własnym tempem i na dowolnym urządzeniu!

Baza wiedzy

Mamy rozbudowaną bibliotekę danych technicznych, obejmującą różne rozwiązania, tematy pomocy, opisy najlepszych praktyk itd. Wszystkie informacje można z łatwością odnaleźć dzięki wydajnej wyszukiwarce. Od porad technicznych i webcastów po poradniki zarządzania oprogramowaniem i prezentacje techniczne — zasoby w naszej bibliotece zostały skrupulatnie zgromadzone przez certyfikowanych ekspertów SOLIDWORKS tak, aby zapewnić odpowiednie i aktualne materiały.

Fora dyskusyjne

Niezależnie od tego, w jakim celu używasz oprogramowania SOLIDWORKS, zawsze znajdą się ludzie, którzy zajmują się podobnymi rzeczami i chętnie z Tobą porozmawiają. Nawiąż z nimi kontakt, stań się częścią społeczności i uzyskaj cenną wiedzę od użytkowników, którzy dzielą Twoją wizję.

SOLIDWORKS CAM

SOLIDWORKS CAM Standard jest teraz częścią usług dostępnych dla subskrybentów.

W pełni zintegrowane, oparte na bazie wiedzy technologicznej oprogramowanie SOLIDWORKS CAM zapewnia integrację procesów projektowania i produkcji w jednym systemie. Przeprowadzając ocenę projektów na wcześniejszym etapie ich realizacji, możesz zapobiec nieoczekiwanym kosztom i/lub opóźnieniom, dzięki czemu Twój projekt zmieści się w wyznaczonym terminie i budżecie.

Usługi subskrypcji SOLIDWORKS pomagają ulepszać nasze oprogramowanie i podnosić komfort jego użytkowania.

Z niecierpliwością wyczekujemy współpracy z Tobą. Będziemy Cię na bieżąco informować o nowinkach w Twojej branży oraz zapewnimy Ci potrzebne wsparcie, aby zmaksymalizować Twoje korzyści z zainwestowania w SOLIDWORKS.

Dla użytkowników usług subskrypcji dostępne są dodatkowe korzyści, które zostały starannie dobrane tak, aby zapewnić im przewagę nad konkurencją.

Program SOLIDWORKS Beta

Uzyskaj wyłączny dostęp do naszych najnowszych produktów i możliwość bezpośredniej współpracy z naszym zespołem R&D w celu udoskonalenia następnej wersji produktu SOLIDWORKS.

Program Early Visibility (EV)

Pozwala na interakcję z wybranymi pakietami Service Pack przed ich oficjalną premierą. Bądź pierwszą osobą, która przetestuje nowe pakiety, i pomóż nam je ulepszyć, jeszcze zanim staną się ogólnie dostępne.

Promocje

Zadzwoń: 539 578 601
Udało się! Twoja wiadomość została wysłana do nas.
Błąd! Z jakiegoś powodu nie można wysłać wiadomości. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu:539 578 602.

Napisz do nas


Przycisk wyślij pojawi się po zaznaczeniu pola reCHAPTA

bądźmy w kontakcie

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach działania systemu, jego funkcjonalnościach, ofercie, prezentacji, czy innych tematach związanych z naszymi rozwiązaniami, napisz do nas. Pytanie trafi do osoby, która jest u nas specjalistą w zakresie interesujących Cię rozwiązań, oddzwonimy lub odpiszemy niezwłocznie po zapoznaniu się z pytaniem.


Dowiedź się więcej

System struktury Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
Wiązania zespołu Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
Komponenty elastyczne Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
Drukowanie 3D Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
Bezpośrednia edycja siatki Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
Porównywanie brył Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
Znaczniki Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
Szkicowanie Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
Tryb tworzenia szczegółów Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
Odsunięcie powierzchni Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
Rysunki Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
3D Interconnect Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
Wzory złożenia Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
Obwiednia kopert Funkcja - Nowości SOLIDWORKS 2020 Czytaj...
Właściwości masy Funkcja - Nowości Electrical 2020 Czytaj...
Ocena symulacji Funkcja - Nowości Simulation 2020 Czytaj...
Sprzęganie rozproszone Funkcja - Nowości Simulation 2020 Czytaj...
Grafika zwiększa wydajność w SOLIDWORKS 2019 Funkcja - Nowości 2019 SOLIDWORKS 2019 zapewnia znaczące ulepszenia wydajności graficznej dla dużych zespołów, dając użytkownikom zoptymalizowane manipulacje widokami w celu uzyskania lepszego ogólnego doświadczenia. Czytaj...
NOWY eksporter rozszerzonej rzeczywistości (XR) z SOLIDWORKS CAD Funkcja - Nowości 2019 Opublikuj swoje projekty SOLIDWORKS, aby wzmocnić wciągającą rzeczywistość rozszerzoną, rzeczywistość wirtualną i doświadczenia internetowe! Czytaj...
Struktura obsługi systemu za pomocą zaawansowanych konstrukcji spawanych w SOLIDWORKS 2019 Funkcja - Nowości 2019 Zaawansowane konstrukcje spawane zapewniają rozszerzony zestaw narzędzi projektowych użytkownikom SOLIDWORKS, którzy projektują ramy i konstrukcje wsporcze. Ramy można projektować szybciej, korzystając z szerszego zestawu narzędzi. Czytaj...
Przyspieszenie rozwoju produktu dzięki eDrawings 2019 Funkcja - Nowości 2019 eDrawings 2019 umożliwia łatwą współpracę w całym łańcuchu dostaw dzięki ulepszonej obsłudze plików i bezpłatnemu udostępnianiu projektu. Czytaj...
Poprawiona wydajność dużych zespołów Funkcja - Nowości 2019 W SOLIDWORKS 2019 wprowadzono wiele nowych ulepszeń, które pomagają poprawić dużą i złożoną wydajność zespołu. Czytaj...
Większa elastyczność podczas tworzenia rozstrzelonych widoków złożeń Funkcja - Nowości 2019 Szybciej i łatwiej jest wyjaśnić, w jaki sposób montaż pasuje do SOLIDWORKS 2019. Czytaj...
Uprość modele dużych i złożonych złożeń szybciej Funkcja - Nowości 2019 Opcja Silhouette Defeature to nowe ulepszenie, które zostało dodane w SOLIDWORKS 2019, aby znacznie przyspieszyć proces upraszczania złożeń. Czytaj...
Usprawnione przepływy pracy podczas montażu Funkcja - Nowości 2019 Praca ze złożeniami w SOLIDWORKS jest teraz łatwiejsza i szybsza niż kiedykolwiek wcześniej dzięki wielu ulepszeniom, które przyspieszają wspólne przepływy pracy. Czytaj...
Rozszerzenia funkcji kart i gniazd dla produkowanych produktów Funkcja - Nowości 2019 Funkcja Tab and Slot obsługuje teraz znacznie więcej scenariuszy projektowych. Większa elastyczność oznacza większą produktywność, ułatwiając szybsze przejście od projektu do produkowanego produktu. Czytaj...
Nowe możliwości projektowania z siatką i skanowanymi danymi Funkcja - Nowości 2019 SOLIDWORKS 2019 wprowadza nowe narzędzia, takie jak wycinanie i tekstura 3D, a zaktualizowane ulepszenia rzutowanej krzywej i częściowego fazowania - wszystko to usprawnia przepływy pracy przy modelowaniu części. Czytaj...
SOLIDWORKS 2019 Udoskonalenia w Treehouse Funkcja - Nowości 2019 SOLIDWORKS Treehouse, samodzielna aplikacja do budowania, przeglądania i zarządzania strukturami montażowymi SOLIDWORKS poza SOLIDWORKS, została ulepszona dzięki kilku ekscytującym nowym możliwościom. Czytaj...
Udoskonalenia rysowania w SOLIDWORKS 2019 Funkcja - Nowości 2019 SOLIDWORKS 2019 zawiera wiele ulepszeń, które sprawią, że Twoje projektowanie będzie szybsze i łatwiejsze. Czytaj...
Innowacyjne nowe sposoby projektowania dzięki najnowszemu sprzętowi dotykowemu Funkcja - Nowości 2019 Sprzęt projektowy bardzo się zmienił w ostatnich latach. Aby być wydajnym i jak najlepiej wykorzystać te nowe urządzenia, SOLIDWORKS ewoluował wraz ze sprzętem, wspierając Cię na każdym kroku. Czytaj...
3D Markup: świetny nowy sposób na współpracę Funkcja - Nowości 2019 Dodaj znaczniki i notatki bezpośrednio do swojego modelu 3D za pomocą nowej funkcji 3D Markup. Po prostu zorientuj swój model i zacznij. Znaczniki 3D są zapisywane wraz z plikiem i mogą być eksportowane w różnych formatach. Czytaj...
Udoskonalenia interfejsu użytkownika w SOLIDWORKS 2019 Funkcja - Nowości 2019 SOLIDWORKS 2019 upraszcza złożone procesy i przenosi często używane polecenia na wyciągnięcie ręki. Czytaj...
Innowacyjne nowe sposoby projektowania dzięki najnowszej technologii Funkcja - Nowości 2019 Sprzęt projektowy bardzo się zmienił w ostatnich latach. Aby być wydajnym i jak najlepiej wykorzystać te nowe urządzenia, SOLIDWORKS ewoluował wraz ze sprzętem, aby wspierać Cię na każdym kroku. Czytaj...
Więcej mocy dla rozwiązania SOLIDWORKS Design to Manufacture Funkcja - Nowości 2019 SOLIDWORKS 2019 zapewnia więcej mocy dla pakietu narzędzi SOLIDWORKS Design to Manufacture Solution, w tym ulepszeń SOLIDWORKS MBD, SOLIDWORKS CAM i SOLIDWORKS Inspection. Czytaj...
Innowacyjne narzędzia do projektowania szybkości współpracy Funkcja - Nowości 2019 SOLIDWORKS 2019 oferuje wiele nowych i innowacyjnych narzędzi, które pomagają w szybszej i łatwiejszej współpracy. Czytaj...
Nowe możliwości projektowania Funkcja - Nowości 2019 Nowa technologia produkcji stwarza nowe możliwości projektowania. Czytaj...
Usprawnij projektowanie i produkcję blach Funkcja - Nowości 2019 Korzystając z SOLIDWORKS, można znacznie skrócić czas potrzebny na zaprojektowanie i wyprodukowanie części i złożeń z blachy, pomagając w dostarczeniu produktów na czas i zgodnie z budżetem. Czytaj...