O programie

SOLIDWORKS Flow Simulation umożliwia szybką i efektywną symulację przepływu płynu, wymiany ciepła i sił płynu. SOLIDWORKS Flow Simulation, bezproblemowo zintegrowany z oprogramowaniem SOLIDWORKS CAD, może działać wiele, co można porównać z badaniami w rzeczywistych środowiskach, co z kolei pozwala na optymalizację projektu i lepszą wydajność.

Wykorzystując cele inżynierskie jako siłę napędową, SOLIDWORKS Flow Simulation upraszcza obliczeniową dynamikę płynów (CFD), pomagając inżynierom produktu w podejmowaniu kluczowych decyzji dzięki równoległemu podejściu inżynierskiemu.

Moduły dodatkowe dla Flow Simulation:

  • Moduł HVAC - oferuje dodatkowe możliwości symulacji dla zaawansowanej analizy promieniowania i komfortu cieplnego
  • Elektroniczny moduł chłodzenia - oferuje elektroniczne modele wirtualne i obszerną bibliotekę materiałów do symulacji chłodzenia

Korzyści

  • Unikaj ukrytych kosztów: produkty SOLIDWORKS Flow Simulation mogą być wykorzystywane do polepszenia kontroli kosztów dzięki ograniczeniu ilości przeróbek i zapewnieniu wyższej jakości.
  • Sporządzaj najlepsze oferty: SOLIDWORKS Flow Simulation ułatwia tworzenie bardziej szczegółowych oraz dopasowanych ofert dzięki narzędziom umożliwiającym przejrzystą prezentację wyników analiz.
  • Zmniejszaj opóźnienia związane z wprowadzaniem produktów na rynek: SOLIDWORKS Flow Simulation pomaga skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek dzięki szybkiemu określeniu optymalnych rozwiązań projektowych i zmniejszeniu zapotrzebowania na fizyczne prototypy
  • Optymalizuj produkty: SOLIDWORKS Flow Simulation umożliwia ocenę wydajności produktu przy uwzględnieniu szybkich korekt wielu zmiennych.
  • Projektuj łatwiej: SOLIDWORKS Flow Simulation jest osadzony bezpośrednio w oknie SOLIDWORKS, dzięki czemu użytkownik w tym samym programie dostaje szereg dodatkowych możliwości, a co ważne, może w czasie rzeczywistym wprowadzać zmiany w geometrii modelu.

Pakiety

FLOW SIMULATION

Dzięki SOLIDWORKS Flow Simulation możesz z łatwością analizować ruch cieczy i dystrybucję ciepła oraz siły przepływu kluczowe dla powodzenia Twojego projektu. Intuicyjne narzędzie CFD (obliczeniowa mechanika płynów) SOLIDWORKS Flow Simulation jest w pełni zintegrowane z SOLIDWORKS 3D CAD i umożliwia symulację przepływu cieczy i gazów w warunkach rzeczywistych, przeprowadzanie testów typu „co by było gdyby” oraz skuteczną analizę oddziaływania przepływu płynów, wymiany ciepła i działania sił na komponenty zanurzone w cieczy lub z nimi sąsiadujące. Aby stworzyć produkt o doskonałej wydajności, możesz porównywać różne wersje projektu. SOLIDWORKS Flow Simulation zostało stworzone z myślą o potrzebach inżynierów i daje im możliwość podejmowania decyzji projektowych przy jednoczesnym zachowaniu zasad współbieżnego podejścia do projektowania. Dodatkowe moduły ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) oraz chłodzenia elementów elektronicznych oferują narzędzia szczegółowej analizy symulacji przepływu.

FLOW SIMULATION + HVAC

Moduł HVAC – oferuje dodatkowe możliwości analizy zaawansowanej radiacji i komfortu termicznego. Moduł ten oferuje dedykowane narzędzia symulacyjne dla projektantów systemów HVAC i inżynierów, którzy testują zaawansowane zjawiska promieniowania. Umożliwia rozwiązywanie trudnych wyzwań związanych z projektowaniem wydajnych systemów chłodzenia, oświetlenia lub rozpraszania zanieczyszczeń.

FLOW SIMULATION + Electronic Cooling

Moduł Electronic Cooling – oferuje wirtualne modele produktów elektronicznych i bogatą bibliotekę materiałów do tworzenia symulacji chłodzenia. Moduł ten zawiera dedykowane narzędzia symulacyjne do badania zarządzania ciepłem. Przeznaczony jest dla firm oferujących produkty, dla których istotne są kwe-stie właściwości termicznych i wymagań chłodzenia, oraz producentów płytek drukowanych i obudów, którzy potrzebują bardzo dokładnej analizy cieplnej

Porównaj pakiety

Funkcja FLOW SIMULATION FLOW SIMULATION + HVAC FLOW SIMULATION + Electronic Cooling
Części i Złożenia Tak Tak Tak
Przepływy zewnętrzne i wewnętrzne Tak Tak Tak
Analiza 2D i 3D Tak Tak Tak
Uwzględnienie płaszczyzn symetrii Tak Tak Tak
Przepływy laminarne, turbulentne, mieszane Tak Tak Tak
Analiza stanu ustalonego, stanu przejścia Tak Tak Tak
Przepływy ponaddźwiękowe Tak Tak Tak
Uwzględnienie wilgotności względnej Tak Tak Tak
Mieszanie cieczy, mieszanie gazów Tak Tak Tak
Wymiana ciepła w płynach, ciałach stałych Tak Tak Tak
Analiza przepływu z cząsteczkami ciał stałych, kroplami cieczy Tak Tak Tak
Zjawisko kawitacji Tak Tak Tak
Funkcja FLOW SIMULATION FLOW SIMULATION + HVAC FLOW SIMULATION + Electronic Cooling
Płyny nieściśliwe, ściśliwe, gazy rzeczywiste Tak Tak Tak
Para wodna Tak Tak Tak
Ciecze nienewtonowskie (np. krew, błoto, mat. spożywcze) Tak Tak Tak
Biblioteka powierzchni promieniujących Tak Tak Tak
Poszerzona biblioteka materiałowa Tak Tak
Poszerzona biblioteka (materiały budowlane) Tak
Poszerzona biblioteka (opór cieplny na styku materiałów) Tak
Poszerzona biblioteka (typowe układy scalone) Tak
Funkcja FLOW SIMULATION FLOW SIMULATION + HVAC FLOW SIMULATION + Electronic Cooling
Optymalizacja geometrii modelu, warunków przepływu Tak Tak Tak
Miejscowe zagęszczenie siatki mesh Tak Tak Tak
Wsparcie dla komputerów wieloprocesorowych Tak Tak Tak
Delegowanie obliczeń na inny komputer w sieci Tak Tak Tak
Obliczenia równoległe wielu przypadków Tak Tak Tak
Sprawdzanie poprawności geometrii modelu Tak Tak Tak
Możliwość rozbudowy biblioteki inżynierskiej (materiały, biblioteki elementów, itd.) Tak Tak Tak
Kalkulator dynamiki gazów Tak Tak Tak
Funkcja FLOW SIMULATION FLOW SIMULATION + HVAC FLOW SIMULATION + Electronic Cooling
Objętość masy, przepływ objętościowy Tak Tak Tak
Ciśnienie Tak Tak
Prędkość (profil przepływu, wir lub wektor) Tak Tak Tak
Parametry turbulencji Tak Tak Tak
Liczba Macha (dla gazów) Tak Tak Tak
Definiowanie ścian przesuwnych, obrotowych Tak Tak Tak
Perforowane ściany Tak Tak Tak
Chropowate ściany Tak Tak Tak
Obszary obrotowe (badanie wentylatorów, pomp, turbin) Tak Tak Tak
Źródła ciepła (transfer ciepła, strumień ciepła, współczynnik ciepła) Tak Tak Tak
Temperatura Tak Tak Tak
Promieniowanie powierzchni Tak Tak Tak
Promieniowanie słoneczne Tak Tak Tak
Opór termiczny na styku materiałów Tak Tak Tak
Biblioteka radiatorów Tak Tak Tak
Biblioteka wentylatorów Tak Tak Tak
Biblioteka materiałów porowatych Tak Tak Tak
Zaawansowane modele promieniowania (widmo i absorpcja w ciałach stałych) Tak
Poszerzona biblioteka (wentylatory) Tak Tak
Poszerzona biblioteka (ogniwa Peltiera) Tak
Poszerzona biblioteka (Two-resistor components) Tak
Generator płytek PCB Tak
Rurki grzewcze Tak
Model cieplny: ?Two-resistor components? Tak
Warunki elektryczne (prąd, napięcie) Tak
Opór elektryczny na styku materiałów Tak
Ciepło Joule?a Tak
Funkcja FLOW SIMULATION FLOW SIMULATION + HVAC FLOW SIMULATION + Electronic Cooling
Trajektorie przepływu Tak Tak Tak
Rozkład parametru na płaszczyźnie Tak Tak Tak
Rozkład parametru na powierzchni Tak Tak Tak
Izopowierzchnie Tak Tak Tak
Przepływ cząstek Tak Tak Tak
Parametry punktu, powierzchni i objętości Tak Tak Tak
Wykres XY Tak Tak Tak
Animacje Tak Tak Tak
Próbkowanie Tak Tak Tak
Parametry komfortu termicznego (np. PMV, PPD, ADPI, ) Tak Tak
Funkcja FLOW SIMULATION FLOW SIMULATION + HVAC FLOW SIMULATION + Electronic Cooling
Publikacja eDrawings Tak Tak Tak
Konfigurowalne raporty w formacie HTML i DOC Tak Tak Tak
Zapis wyników do JPEG, BMP, AVI Tak Tak Tak
Szablony oraz Biblioteka danych Tak Tak Tak
Zapis zbioru wyników do XLS (Excel) Tak Tak Tak
Eksport siatki mesh Tak Tak Tak
Eksport wyników (ciśnienie, temperatura, wsp. konwekcji) do SOLIDWORKS Simulation Tak Tak Tak