O programie

Poddaj swoje projekty rzeczywistym warunkom, aby podnieść jakość produktu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów prototypowania i testów fizycznych.

Łatwe w użyciu funkcje analizy osadzone w CAD wspomagają narzędzia i rozwiązania oprogramowania SOLIDWORKS Simulation, aby umożliwić wszystkim projektantom i inżynierom symulację i analizę wydajności projektu. Możesz szybko i łatwo zastosować zaawansowane techniki symulacji, aby zoptymalizować wydajność podczas projektowania, ograniczyć kosztowne prototypy, wyeliminować przeróbki i opóźnienia oraz zaoszczędzić czas i koszty rozwoju.

Pakiety

SOLIDWORKS Simulation Standard

Idealny dla użytkowników SOLIDWORKS Standard lub Pro, którzy potrzebują zalet symulacji (takich jak liniowa analiza statyczna, ruch oparty na czasie i analiza zmęczenia), ale w bardziej przystępnym pakiecie symulacyjnym.

SOLIDWORKS Simulation Professional

Simulation Professional pozwala na zaawansowaną symulację. Oceń problemy, takie jak trwałość produktu i częstotliwości naturalne, a także przenoszenie ciepła, wyboczenie i obciążenie złożone, takie jak analiza zbiorników ciśnieniowych.

SOLIDWORKS Simulation Premium

Wykraczając poza Simulation Professional, Simulation Premium zapewnia solidność produktu dzięki narzędziom do symulacji nieliniowych i dynamicznych odpowiedzi, dynamicznego obciążenia i materiałów kompozytowych.

Porównaj pakiety

Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Bezpośrednie połączenie z SOLIDWORKS 3D CAD Tak Tak Tak
Narzędzia wspomagające (wbudowane poradniki, podręczne paski narzędzi) Tak Tak Tak
Dostęp do Pomocy SOLIDWORKS Simulation Tak Tak Tak
Dostęp do Bazy Wiedzy SOLIDWORKS Tak Tak Tak
Wsparcie techniczne Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Pełne odwzrowanie zmian w modelu 3D Tak Tak Tak
Dostęp do konfiguracji komponentów Tak Tak Tak
Obsługa zaawansowanej bazy materiałów SOLIDWORKS Tak Tak Tak
Możliwość edycji i uzupełniania materiałów oraz ich właściwości Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Części i Złożenia Tak Tak Tak
Modele bryłowe i powierzchniowe Tak Tak Tak
Modele belkowe i kratownice Tak Tak Tak
Komponenty sztywne i wirtualne ściany Tak Tak Tak
Masa skupiona Tak Tak Tak
Importowane typy plików (step, stl, 3ds) Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Adaptacyjne metody siatkowania (typ h oraz p) Tak Tak Tak
Kontrola rozmiaru i typu siatki Tak Tak Tak
Diagnostyka poprawności siatki Tak Tak Tak
Narzędzie upraszczania modelu Tak Tak Tak
Siatka automatyczna oraz manualna Tak Tak Tak
Sterowanie zagęszczeniem siatki w wybranych rejonach Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Kontakt między częściami z poślizgiem i tarciem Tak Tak Tak
Kontakt między węzłami lub powierzchniami Tak Tak Tak
Pasowanie skurczowe Tak Tak Tak
Warunek wirtualnej ściany Tak Tak Tak
Symulacja połączeń (śruba, sworzeń, sprężyna, łożysko) Tak Tak Tak
Kontrola bezpieczeństwa połączeń Tak Tak Tak
Opór termiczny Tak Tak
Kontakt izolowany Tak Tak
Spoina punktowa i krawędziowa Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Wypadkowa i składowe przemieszczenia z deformacją Tak Tak Tak
Naprężenia vonMises, główne oraz składowe Tak Tak Tak
Kryteria vonMises, Tresca, Mohr-Coulumb dla wsp. Bezpieczeństwa Tak Tak Tak
Odkształcenia główne i składowe, Gęstość energii odkształcenia Tak Tak Tak
Współczynnik bezpieczeństwa śrub i kołków Tak Tak Tak
Animacja wyników Tak Tak Tak
Narzędzie sondy wyników Tak Tak Tak
Dynamiczne przekroje Tak Tak Tak
Porównywanie wyników z wielu badań Tak Tak Tak
Zapis zdeformowanej geometrii jako część SOLIDWORKS Tak Tak Tak
Kształt wyboczenia Tak Tak
Rozkład temperatury i strumienia ciepła Tak Tak
Naprężenie zlinearyzowane dla badania zbiornika ciśnieniowego Tak Tak
Odpowiedź w funkcji czasu dla Badania upadku Tak Tak
Odpowiedź w funkcji przyrostu obciążenia Tak Tak
Odpowiedź w funkcji czasu lub częstotliwości dla Analizy dynamicznej Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Publikacja eDrawings Tak Tak Tak
Konfigurowalne raporty w formacie HTML i DOC Tak Tak Tak
Zapis wyników do JPEG, BMP, AVI i XGL Tak Tak
Szablony oraz Biblioteka danych Tak Tak Tak
Eksport do innych aplikacji MES Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Ciśnienie i siła (normalne, kierunkowe, nierównomierne) Tak Tak Tak
Obciążenie grawitacyjne, odśrodkowe Tak Tak Tak
Przyspieszenie liniowe i obrotowe Tak Tak Tak
Obciążenie łożyskiem Tak Tak Tak
Obciążenie termiczne dla rozkładu temperatur Tak Tak Tak
Symulacja symetrycznych komponentów Tak Tak Tak
Geometria odniesienia (nieruchoma, cylindryczna, sferyczna i płaska) Tak Tak Tak
Podpory przesuwne i nieruchome Tak Tak Tak
Umocowanie łożyskiem kulowym Tak Tak Tak
Temperatura, konwekcja, radiacja, moc cieplna i strumień ciepła Tak Tak Tak
Import wyników przepływu jako obciążeń w statyce i termice Tak Tak Tak
Import temperatur z Badania termicznego do Badania statycznego Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Badanie wielotokowe / scenariusz "Co jeśli?" Tak Tak Tak
Doradca symulacji Tak Tak Tak
Metody adaptacyjne zagęszczania siatki Tak Tak Tak
Tabela danych wejściowych dla dowolnych kombinacji Tak Tak Tak
Sensory z alarmem ograniczeń projektowych Tak Tak Tak
Śledzenie trendu Tak Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Statyczne naprężenia i przemieszczenia z kontaktem Tak Tak Tak
Zmęczenie / Trwałość Tak Tak Tak
Wyboczenie i utrata stabilności Tak Tak
Wymiana ciepła - stacjonarna i niestacjonarna Tak Tak
Analiza częstotliwościowa Tak Tak
Test upuszczenia Tak Tak
Projekt zbiornika ciśnieniowego Tak Tak
Optymalizacja i Badanie Topologii Tak Tak
Uproszczenie 2D - Naprężenie i odkształcenie na płaszczyźnie Tak Tak
Analiza dużych przemieszczeń Tak
Materiały nieliniowe / Kompozyty Tak
Dynamika liniowa - Historia modalna, Harmoniczna, Drgania losowe Tak
Plastyczna deformacja Tak
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Analiza ruchu oparta na czasie Tak Tak Tak
Analiza ruchu oparta na zdarzeniu Tak Tak
Funkcja SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Przetwarzanie wielordzeniowe Tak Tak Tak
Wybór badania do uruchomienia (batch run) Tak Tak
Symulacja przeniesiona (inny komputer w sieci lokalnej) Tak