SOLIDWORKS Manage 2021

Łatwa wizualizacja oraz planowanie zadań projektowych możliwa jest dzięki nowym funkcjom do zarządzania. Narzędzia do edycji zestawienia komponentów zapewniają sprawniejsze i dokładniejsze tworzenie ich struktury.