SOLIDWORKS Simulation – Odległe obciążenie / masa

SOLIDWORKS Simulation - Odległe obciążenie / masa

Masz świadomość, że Odległego obciążenia/masy można użyć do reprezentowania obciążenia działającego poprzez część pośrednią?

Polecenie to upraszcza analizę, gdyż nie musimy uwzględniać w niej geometrii komponentu, którego wpływ na inne komponenty chcemy rozważyć. Można definiować obciążenia 3 typów: odległe siły i translacje, odległe momenty i obroty, odległą masę.