Sprawdź jakie korzyści niesie korzystanie z SOLIDWORKS PDM!

Rozwiązanie SOLIDWORKS PDM (ang. Product Data Management) pozwala na zarządzanie dokumentacją techniczną. Ten system administrowania danymi pomaga w organizacji plików projektowych i współpracy całego zespołu. Cała komunikacja dotycząca projektu jest realizowana z wykorzystaniem funkcji, jakie oferuje PDM. Skutkuje to ograniczeniem wysyłania ogromnej ilości maili z informacjami oraz komunikacji werbalnej, znacznie przyspiesza pracę zespołu. Korzyści SOLIDWORKS PDM pozwalają znacznie zwiększyć jakość pracy zespołu poprzez ułatwienie przepływu informacji i zlokalizowanie ich w jednym ogólnodostępnym miejscu.

Do czego służy SOLIDWORKS PDM?

Wielu myśli, że wdrożenie PDM rozwiąże wszystkie bolączki. Częściowo tak jest, jednak trzeba pamiętać, że PDM to oprogramowanie służące do zarządzania tylko i wyłącznie dokumentacją techniczną. Nie jest to CRM do zarządzania kontaktami, czy też ERP do zarządzania całymi procesami biznesowymi. Jednak funkcjonalności, jakie oferuje SOLIDWORKS PDM, szczególnie w wersji Professional pozwala na pełną integrację danych z innymi systemami do zarządzania nimi, co pozwala stworzyć spójny system, który odpowiednio używany znacznie zoptymalizuje działanie całego przedsiębiorstwa.

Odpowiednio skonfigurowany i wdrożony SOLIDWORKS PDM staje się potężnym narzędziem, bez którego wielu nie wyobraża sobie dalszej pracy. Dzięki oprogramowaniu SOLIDWORKS wiele firm odniosło sukces w branży swojego działania.

Czy łatwo korzystać z SOLIDWORKS PDM?

Jedną z największych zalet rozwiązania SOLIDWORKS PDM, która zdecydowanie buduje jego przewagę nad konkurencją jest pełna integracja z Eksploratorem Windows.

Sprawdź jakie korzyści niesie korzystanie z SOLIDWORKS PDM!

Dzięki temu przygotowanie użytkownika do użytkowania SOLIDWORKS PDM jest znacznie prostsze, ponieważ nie wymaga nauki całkowicie nowego systemu. W CADWORKS Systems oferujemy wdrożenia systemu SOLIDWORKS PDM, dzięki któremu użytkownicy są w stanie korzystać z pełnego wachlarzu funkcji programu już po zaledwie pięciu dniach szkolenia.

Drugim ważnym aspektem jest łatwa instalacja SOLIDWORKS PDM, która przebiega bardzo szybko i sprawnie. Instalacja SOLIDWORKS PDM wymagana jest zarówno na serwerze, jak i na komputerach klientów.

Funkcjonalności SOLIDWORKS PDM

Systemy PDM pozwalają na rozwiązanie wielu problemów związanych z projektowaniem, jednak dziś skupimy się na najważniejszych.

Obieg dokumentacji

SOLIDWORKS PDM pozwala na zastosowanie toków prac, które są szkieletem całego systemu PDM. Elektroniczny obieg dokumentacji pozwala łatwo określić, na którym etapie aktualnie znajduje się plik.

Sprawdź jakie korzyści niesie korzystanie z SOLIDWORKS PDM!

Tok prac składa się ze stanów, które są połączone między sobą przejściami. W każdym stanie i przejściu uprawnienia do pliku są jasno określone dla każdej grupy użytkowników. Co więcej, każde wykonanie przejścia, pozostawia za sobą informację, który użytkownik je wykonał. Dzięki temu możemy być spokojni, że plik, który trafił na produkcje został wcześniej zatwierdzony przez odpowiednią osobę i nie dopuścimy w ten sposób na przykład do produkcji wadliwej partii elementów.

Sprawdź jakie korzyści niesie korzystanie z SOLIDWORKS PDM!

Przy każdej przesłanej na serwer zmianie w pliku, a także przy wykonaniu zmiany stanu tworzy się kolejna wersja pliku. Na skutek tego ograniczmy tworzenie się tzw. „śmieciowych” plików. To, co widać na poniższym zrzucie ekranu to dość częsty przypadek w firmach.

Sprawdź jakie korzyści niesie korzystanie z SOLIDWORKS PDM!

Wersjonowanie plików w SOLIDWORKS PDM pozwala tego uniknąć. W każdym momencie użytkownik może wybrać z listy wersję pliku, która go interesuje i rozpocząć nad nią pracę.

Poprawnie skonfigurowany tok prac pozwala na automatyczną inkrementację rewizji. Rewizja jest to specjalna wersja pliku. Jeżeli zmiana w pliku została zaakceptowana to zamiast wersji pliku tworzy się rewizja. Jest to bardzo przydatne dla pracowników, którzy nie biorą udziału w procesie projektowym, a korzystają z finalnych plików.

SOLIDWORKS PDM Standard pozwala na stworzenie tylko jednego toku prac, pod który musimy podporządkować działanie całego systemu projektowego. PDM Professional umożliwia obsługę, aż do 15 toków prac. Co pozwala na stworzenie dedykowanego toku prac dla każdej gałęzi projektowej i bardziej przejrzyste zarządzanie plikami.

Automatyczne tworzenie projektów

Jednym z najlepszych sposóbów na zarządzanie plikami jest tworzenie projektów o określonej strukturze folderów. Jest to niestety niemożliwe, szczególnie w przypadku, gdy do zespołu projektowego należy kilku doświadczonych konstruktorów, z których każdy ma swój sposób na organizację pracy. Problem pojawia się dopiero w sytuacji, gdy do projektu musi dołączyć ktoś, kto wcześniej nie brał w nim udziału. Nie znając struktury plików pracownik będzie zmuszony poświęcić swój czas na zapoznanie się z zawartością folderów.

SOLIDWORKS PDM w wersji Professional oferuje możliwość automatycznego tworzenia projektów. Użytkownik może dwoma przyciskami myszy stworzyć projekt, który wewnątrz posiada wcześniej zdefiniowaną strukturę folderów z odpowiednimi uprawnieniami.

Następnie użytkownik będzie musiał wypełnić kartę danych projektu, aby zaktualizować wszystkie niezbędne informacje potrzebne do procesu projektowego.

Stworzona struktura folderów wewnątrz projektu nie powinna być możliwa do zmiany przez użytkowników. Dopiero na określonym poziomie katalogów odpowiednie grupy użytkowników nabierają uprawnień do działań takich jak dodawanie/usuwanie plików, czy folderów. W SOLIDWORKS PDM ten proces nosi nazwę „Jawnego zestawu uprawnień”.

Korzystając z automatycznego tworzenia projektów każdy stworzony projekt będzie oparty o taką samą strukturę katalogów, a każdy rodzaj dokumentacji ma swoją wyznaczoną lokalizację. Następnie, dzięki skonfigurowaniu uprawnień użytkowników odpowiednie osoby będą brały udział w ich edycji.

Szablony projektów są również pomocne również w przypadku wdrożenia do zespołu nowego pracownika. Konieczne w takim przypadku jest jedynie wyjaśnienie w jaki sposób tworzyć projekt i jaką ma strukturę.

Zdalny dostęp do serwera PDM za pomocą VPN

Firmy posiadające duży, interdyscyplinarny zespół pracowników często wymagają współpracy z różnych lokalizacji. Współpraca jest możliwa tylko wtedy, gdy dane dla każdego użytkownika są aktualne w tym samym momencie.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest zdalny dostęp do dysków sieciowych. Niestety pliki SOLIDWORKS gromadzone, a także odczytywane z lokalizacji sieciowych generują dużo problemów. Często to jest powodem znacznego spadku wydajności programu.

Wydajność SOLIDWORKS PDM w tym zakresie jest znacznie wyższa. SOLIDWORKS PDM pełni rolę specjalnego dysku sieciowego. Dlaczego specjalnego? Otóż, jeżeli zamierzasz rozpocząć pracę nad plikiem, jesteś zmuszony pobrać jego zawartość z serwera na swój lokalny dysk. Po dokonaniu zmian, są one „ewidencjonowane”, czyli wysyłane z powrotem do zawartości serwera. Dzięki temu, że pliki przechowywane są sieciowo, ale praca nad nimi odbywa się lokalnie, wiele problemów zostaje ominiętych, zachowując tym samym funkcjonalność dysku sieciowego. Użytkownicy zdalni mogą bez problemu uzyskać dostęp do plików – SOLIDWORKS PDM używa do tego celu połączenia VPN.

Automatyczne generowanie zadań

Generowanie plików wyjściowych takich jak dokumenty .pdf, .dxf, .step etc. może pochłaniać sporo czasu pracy konstruktora, szczególnie w przypadku bardzo złożonych projektów składających się z dużej ilości elementów. Zapis każdego pliku z osobna to żmudna i monotonna praca. Co ważne, dodatkowo wymaga ona skupienia, aby plik nie został zapisany w błędnej lokalizacji.

SOLIDWORKS PDM Professional posiada funkcję automatycznego generowania plików wyjściowych do wcześniej zdefiniowanych lokalizacji, bez potrzeby jakiegokolwiek wkładu własnego użytkownika. Ten system zarządzania danymi po zatwierdzeniu pliku, zaczyna pracę w tle otwierając, a także konwertując pliki na odpowiednie formaty. Wydajność SOLIDWORKS PDM pozwala na to, aby konstruktor w tym czasie może zamiast konwertować pliki, może zająć się pracą bardziej kreatywną.

Wyszukiwanie i lokalizowanie danych

Wszyscy statystycznie tracimy około 20% czasu na odnalezienie informacji i zweryfikowanie, czy jest ona prawdziwa. Niestety musimy wliczyć to w czas pracy, co powoduje spadek wydajności.

SOLIDWORKS PDM umożliwia połączenie kart właściwości oraz narzędzi wyszukiwania, co daje niesamowite efekty. Uzupełniając dane w kartach właściwości dopisujemy do pliku pewne atrybuty, po których jesteśmy w stanie przeszukiwać bazę danych. Wyszukiwanie jest możliwe również w klasycznym Eksploratorze Windows, jednak przy dużej ilości plików proces ten trwa bardzo długo i jest nieefektywny.

Dzięki oparciu działania SOLIDWORKS PDM o bazę danych Microsoft SQL wyszukiwanie jest sprawne i szybkie. Użytkownik może wyszukiwać pliki nie tylko po nazwach, ale też po właściwościach, które znajdują się w pliku, takich jak Autor, Materiał, czy projekt, do którego należy.

Kolejnymi potężnymi funkcjonalnościami SOLIDWORKS PDM z poziomu Eksploratora Windows
są karty Zawartość oraz Gdzie używane.

Zawartość pozwala nam zobaczyć zawartość pliku bez konieczności otwierania go w SOLIDWORKS.

Gdzie używane jest analogiczną funkcją – użytkownik może sprawdzić, gdzie wykorzystywana jest dana część. Ta funkcjonalność nie jest dostępna nawet z poziomu SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS PDM Standard vs SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM jest dostępny w dwóch wersjach licencjonowania – Standard oraz Professional.

Licencja SOLIDWORKS PDM występuje w trzech typach:

SOLIDWORKS PDM CAD Editor

Jest to licencja z największą ilością funkcjonalności. Przeznaczona jest dla osób, które biorą czynny udział w procesie projektowym – dobrym przykładem są konstruktorzy.

Oprogramowanie SOLIDWORKS PDM Contributor

Licencja skierowaną do osób decyzyjnych, które nie są zaangażowane w proces projektowy w każdym jego stadium.

SOLIDWORKS PDM Viewer

To narzędzie umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie plików w przechowalni, natomiast nie uprawnia do wprowadzania jakichkolwiek zmian w plikach.

Dokładny opis każdego z typów licencji oraz szkoleń możesz znaleźć tutaj.

SOLIDWORKS PDM Professional to system, który pozwala na zarządzanie dokumentacją techniczną na dużo bardziej zaawansowanym poziomie niż SOLIDWORKS PDM Standard. Wersja Professional oferuje dużo więcej funkcji, możliwości konfiguracji, a także dopasowania systemu do potrzeby przedsiębiorstwa. Porównanie funkcjonalności obydwu systemów znajdziesz tutaj: SOLIDWORKS PDM – CADWORKS Systems (cwsystems.pl)

Pojedyncza licencja SOLIDWORKS PDM CAD Editor jest dołączona do każdej licencji SOLIDWORKS CAD Professional lub Premium. Nie jest możliwe kupno dodatkowej licencji bez oprogramowania CAD. Natomiast SOLIDWORKS PDM Professional to licencja, którą możesz nabyć osobno w ilości, jaką potrzebujesz.

Podsumowanie

SOLIDWORKS PDM jest łatwym systemem, który pozwala na zarządzanie danymi projektowymi w firmie. Nauka SOLIDWORKS PDM jest szybka, o czym świadczy to, że użytkownik potrzebuje jedynie 5 dni szkolenia, aby w pełni korzystać z możliwości systemu. SOLIDWORKS PDM sprawdza się zarówno w małych, jak i dużych firmach z wieloma interdyscyplinarnymi oddziałami. Zgromadzenie plików projektowych w jednym miejscu tworzy wygodny i bezpieczny dostęp dla użytkowników, a także ułatwia tworzenie kopii zapasowych. Niewątpliwie jedną z najważniejszych cech systemu jest elastyczność, która w pełni pozwala na dostosowanie konfiguracji do potrzeb każdego klienta. SOLIDWORKS PDM jest inwestycją na lata, która już po krótkim czasie zwraca się z nawiązką.