Dodatek MacroSOLID

Poznaj dodatek MacroSOLID dla SOLIDWORKS 3D CAD łączący makra automatyzujące prace projektowe w zakresie generowania plików czy skracające czas przygotowania dokumentacji.

POPROŚ O DEMO

O programie

MacroSOLID

MacroSOLID udostępnia makra zaprojektowane i oprogramowane tak, aby poprzez zdefiniowanie ustawień domyślnych oraz uzupełnienie list możliwe było sprawne dopasowanie możliwości do przyjętych w danej firmie założeń projektowych. Funkcjonalności narzędzia współpracują z aktywnym dokumentem SOLIDWORKS: częściami, rysunkiem lub złożeniem poddając działaniu wszystkie lub wybrane komponenty oraz z wskazanymi plikami folderu na dysku. Jest możliwe wywołanie makr bez uruchomienia okien z wcześniej przygotowanych i zapisanych ustawień domyślnych.

Narzędzie MacroSolid posiada makra automatyzujące proces generowania plików np. DXF, DRW->PDF/DXF, SaveAs, Pic, SaveConfigAs, skracające czas konieczny do przygotowania dokumentacji projektowej np. Properties, ExcelBOM2, WordReport, Print oraz te typowo użytkowe: Colours, SMProperties, SheetFormat, PicControl, MyPackAndGO. Co więcej, jest wyposażony w specjalny interfejs – zakładkę BOM, którego przeznaczeniem jest wyświetlanie niezbędnych danych umożliwiających weryfikację projektu i zarządzanie funkcjonalnościami poszczególnych makr.

Co ważne, dodatek MacroSolid posiada
status CERTIFIED Solution Partner.


Ilość makr, które wchodzą w skład MacroSOLID, systematycznie się powiększa, a następne wersje tych istniejących wzbogacane są o dodatkowe opcje, zgodnie ze wskazówkami użytkowników. Proponowane rozwiązania każdorazowo mogą zostać dostosowane indywidualnie do potrzeb Klienta. Licencje na poszczególne makra z dodatku MacroSOLID można kupić pojedynczo, w pakietach po kilka wybranych makr lub wszystkie makra jako dodatek.

Pracuj z MacroSOLID

Poznaj najważniejsze funkcjonalności dodatku
dla SOLIDWORKS 3D CAD automatyzującego pracę.

MacroSOLID

Narzędzie MacroSOLID umożliwia pobranie danych z modelu, przefiltrowania po nazwie, właściwościach pliku czy typie komponentu, a następnie posortowania według potrzeb. Istnieje możliwość wyświetlania pożądanych informacji w kolumnach tabeli BOM.

MacroSOLID

WIDOKI MacroSOLID pozwalają zweryfikować uzupełnienie wszystkich właściwości, zdefiniowania materiały, użycia prawidłowych jednostek miar, współczynników R i K dla blach oraz formatek rysunkowych.

MacroSOLID

Różne tryby pracy w MacroSOLID umożliwiają zdefiniowanie właściwości plików, uporządkowanie drzewa FeatureManager, kolorowanie modelu, podmienianie formatki rysunkowej czy generowanie PDF, DXF, STEP.

MacroSOLID

MacroSOLID pozwala na wygenerowanie BOM dla blach, profili, elementów handlowych, całego projektu, posortowany, z wizerunkiem komponentu. Umożliwia także skonfigurowanie szablonu oraz zapisania BOM do MS Excel®, MS Word®, PDF, CSV.

1

DODATEK

60

FUNKCJONALNOŚCI

600K

LINIJEK KODU

10

LAT ROZWOJU

MacroSOLID

Funkcjonalności

MacroSOLID

Properties

Kompleksowe definiowanie, usuwanie i zamiana właściwości

MacroSOLID

QuickProperties

Sprawna konfiguracja z poziomu zakładki BOM, z ograniczeniem do siedmiu właściwości

MacroSOLID

SortTree

Porządkowanie struktury komponentów w drzewie operacji FeatureManager

MacroSOLID

MyPackAndGo

Automatyzuje proces zapisu złożenia z nowymi nazwami plików

MacroSOLID

PropFromExcel

Przeniesienie informacji z pliku MS Excel do właściwości plików

MacroSOLID

CutListProperties

Masowe uzupełnienie właściwości w elementach ciętych konstrukcji spawanych

MacroSOLID

SheetFormat

Podmiana formatek arkuszy rysunków 2D w oparciu o format i rodzaj komponentu

MacroSOLID

DRW->PDF/DXF

Generator plików PDF oraz DXF lub DWG z rysunków 2D.

MacroSOLID

Print

Przygotowuje i uruchamia proces drukowania rysunków 2D

MacroSOLID

SaveAs

Kompleksowe generowanie plików w wybranym formacie

MacroSOLID

DXF

Generator plików DXF z operacji rozłożenia tj. części modelowanych narzędziami

MacroSOLID

MyPackAndGo dla plików

Przenoszenie plików PDF, DXF, STEP,DXF, DRW -> PDF/DXF, SaveAs

MacroSOLID

Engraving

Dodawanie tekstu grawerowanego na ścianie nieruchomej blachy

MacroSOLID

SMProperties

Sprawdzenie i zmiana promienia gięcia R oraz współczynnika K w modelach blach

MacroSOLID

Barcodes

Zintegrowany z SOLIDWORKS® generator kodów kreskowych

MacroSOLID

Profile

Pobieranie z modelu 3D CAD informacji o użytych profilach w projekcie

MacroSOLID

ClipboardBOM

Zapisywanie całej lub zaznaczonych wierszy tabeli BOM do pamięci komputera / schowka

MacroSOLID

CSV

wygenerowanie pliku CSV z tabeli BOM oraz informacji o projekcie zapisywanych w ProjectInfo

MacroSOLID

PicControl

Hurtowe dodanie grafik w warstwie edycji arkusza rysunków 2D projektu

MacroSOLID

UnitsSystems

Kontrola nad zdefiniowanymi w modelach jednostkami miar

MacroSOLID

ImageQuality

Kontrola i definiowanie jakości obrazu w dokumentach poprzez wybranie wartości

MacroSOLID

Colors

kolorowanie części lub ścian przygotowanym kolorem jako nazwa i trzy współrzędne barw RGB

MacroSOLID

Combo

zaplanowanie i uruchomienie jednym kliknięciem kluczowych makr MacroSOLID

MacroSOLID

ReplaceMaterial

podmiana materiałów w modelach części według zależności zapisanych w pliku ReplaceMaterials.xlsx.

MacroSOLID

RunMacro

Uruchamianie makr SWP

MacroSOLID

PIC

Generator zdjęć komponentów

MacroSOLID

pkmCAD

Obsługa plików bazy www.pkmCAD.pl

MacroSOLID

Kosztorysowanie

Szybka kalkulacja kosztu wytwarzania

MacroSOLID

SaveConfigAs

Tworzenie oddzielnych plików SLDPRT, STEP, x_t oraz IGES

MacroSOLID

TranslateFeatures

Podmienianie nazw elementów drzewa FeatureManager

MacroSOLID

OpenPath

Uruchomienie eksploratora WINDOWS® w miejscu zapisu pliku

MacroSOLID

ExplodeOrSplitSheets

Rozbijanie rysunków z zakładkami do oddzielnych rysunków 2D

MacroSOLID

Draw

Tworzenie dokumentu SLDDRW dla modelu SLDPRT i SLDASM

MacroSOLID

Oznacz 'plik Toolboxa'

Flagowanie dokumentów jako pliki Toolboxa

MacroSOLID

Podgląd

Szybka weryfikacja wygenerowanej dokumentacji PDF, DXF, PIC

MacroSOLID

WIDOKI

Dostosowanie interfejsu względem zadania automatyzującego prace

MacroSOLID

Tabela BOM

Dostosowania pod względem liczby kolumn, sortowania oraz informacji w niej wyświetlanych, niezależnie dla każdego z WIDOKÓW

MacroSOLID

Filtry BOM

Przefiltrowanie pobranych komponentów po typie, właściwościach, niezależnie dla każdego z WIDOKÓW

MacroSOLID

Oznaczanie w BOM

Kolorowania komórek tabeli BOM w celu wskazania problemów do rozwiązania, niezależnie dla każdego WIDOKU

MacroSOLID

ProjectInfo

Zdefiniowanie kluczowych informacji o projekcie m.in. numeru zlecenia, nazwy, opisu

MacroSOLID

Komponenty wirtualne ERP

Komponenty, które nie mają odniesienia do geometrii / modelu / pliku np. taśma, klej

MacroSOLID

Convert to Sheet Metal Part

Konwertowanie modeli na części arkusza blachy

MacroSOLID

ExcelBOM z WIDOKÓW lub BOM

Wyeksportowanie listy materiałowej BOM do pliku MS Excel®.

MacroSOLID

WordReport z zakładki BOM

Wyeksportowanie listy BOM ze zdjęciem lub kodem kreskowym do pliku MS Word®.

MacroSOLID

Interfejs

Skontaktuj się z naszym specjalistą, aby przetestować dodatek
MacroSOLID dla SOLIDWORKS 3D CAD
w wersji DEMO i poznać jego więcej możliwości.

justyna-charchut-dziahr-cwsystems

Mateusz Ryczek
+48 539 578 606
mryczek@cwsystems.pl