Jak rozumieć wygenerowane pliki instalacyjne SOLIDWORKS?

Jak rozumieć wygenerowane pliki instalacyjne SOLIDWORKS?

Jednym z najważniejszych źródeł informacji na temat funkcjonowania systemu są dzienniki zdarzeń, czyli logi systemowe, które rejestrują działania, błędy oraz inne istotne zdarzenia. Są one kluczowym źródłem informacji o działaniu systemów informatycznych. Skoncentrujmy się na zapisach plików instalacyjnych SOLIDWORKS z katalogu administracyjnego \x64\Logi[nazwa komputera]. Naszym celem jest zrozumienie struktury tych zapisów oraz ich interpretacja w celu identyfikacji problemów, analizy wydajności i wykrywania zagrożeń.

Dziennik instalacyjny SOLIDWORKS

Dzienniki instalacyjne w Menedżerze instalacji SOLIDWORKS® są dostępne, aby służyć jako pomoc w rozwiązywaniu problemów z instalacją.

  • Znajdziesz je w następującym folderze: C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\Installation Logs\zainstalowana_wersja

  • Jeśli uruchamiasz Menedżera Instalacji z konta systemowego, dzienniki znajdują się tutaj: C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\SOLIDWORKS

W przypadku instalacji obrazu administracyjnego: Włączenie opcji administracyjnych Utwórz dziennik diagnostyczny podczas każdej instalacji wymaga, aby wszyscy klienci mieli dostęp do zapisu w katalogu Logs, który jest tworzony jako część obrazu administracyjnego. Lokalizacja tego katalogu to [Katalog obrazu administracyjnego]\x64\Logs. Jeśli klient nie będzie mógł zapisać w tej lokalizacji, instalacja zakończy się niepowodzeniem.

Jeśli napotkasz komunikat: Musisz ustawić uprawnienia do zapisu w katalogu dzienników, w przeciwnym razie instalacja klienta nie powiedzie się, kliknij przycisk OK. W razie potrzeby zmodyfikuj uprawnienia do nowo utworzonego katalogu dzienników przed przystąpieniem do instalacji klienta.

Oto lista plików instalacyjnych w SOLIDWORKS stworzonych w katalogu [katalog obrazu administracyjnego]\x64\Logs[nazwa_komputera], zgodnie z procedurą wdrożenia:

Pliki instalacyjne SOLIDWORKS – Plik stanu

W pliku “SummaryIMLog” znajdują się informacje dotyczące stanu, takie jak: zaplanowana instalacja, aktualna instalacja, zakończona pomyślnie instalacja lub nieudana instalacja.

Pliki instalacyjne SOLIDWORKS – Dziennik błędów

Pliki o nazwie „*_ErrorLog” są generowane przez Menedżera instalacji SOLIDWORKS. Są one głównie kopiami pliku sldlMLog. Natomiast w przypadku ręcznej instalacji lub instalacji ze źródła pobranego przez użytkownika, nazwane są „Dziennik [Nazwa użytkownika]”. W przypadku automatycznej instalacji lub instalacji zdalnej, są one nazywane po prostu „log”.

Dziennik produktu

Dzienniki zawierające nazwę produktu to pełne dzienniki Instalatora Windows®. Instalator Microsoft® (lub MSI) generuje je dla każdego zainstalowanego produktu. Te dzienniki zawierają informacje specyficzne dla produktu określonego w nazwie pliku. Na przykład, plik „[Nazwa użytkownika]_SOLIDWORKS.log” będzie zawierał informacje tylko o instalacji solidworks.msi. Kiedy instalujemy inne produkty, dodane zostaną pliki dziennika o nazwach odpowiadających tym produktom.

  • W przypadku instalacji ręcznej lub instalacji z pobranych źródeł, nazwa pliku to „[Nazwa użytkownika]_[Nazwa produktu].dziennik”.

  • W przypadku automatycznej instalacji lub instalacji zdalnej, nazwa pliku to „SYSTEM_[Nazwa produktu].dziennik”.

Oczywiście, możesz otworzyć te pliki dziennika za pomocą Notatnika, aby przeglądać czynności instalacyjne oraz zapisywać kody błędów lub komunikaty o błędach lub ostrzeżeniach, jeśli wystąpią. Jeśli napotkasz problemy podczas instalacji, informacje zawarte w tych plikach mogą okazać się pomocne w diagnozowaniu problemów i ich rozwiązaniu.

Podsumowanie

Podsumowując, pliki dziennika instalacyjnego są istotnym źródłem informacji o procesie instalacji produktów, takich jak SOLIDWORKS. W tych plikach można znaleźć szczegółowe informacje o przebiegu instalacji, w tym kody błędów oraz komunikaty o błędach lub ostrzeżeniach. Można otworzyć je za pomocą Notatnika, co umożliwia przeglądanie działań instalacyjnych oraz rejestrowanie wszelkich problemów, które mogą wystąpić. Dzięki tym informacjom możliwe jest skuteczne diagnozowanie problemów i ich rozwiązywanie, co przyczynia się do sprawnego przebiegu procesu instalacyjnego.

Jeśli mimo podjętych kroków problem nadal występuje, zawsze istnieje możliwość skontaktowania się z naszą pomocą techniczną. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji, aby pomóc w rozwiązaniu problemu i zapewnić Ci płynne funkcjonowanie.