SOLIDWORKS CAM 2023 – ulepszenia i nowe funkcjonalności

SOLIDWORKS CAM 2023

SOLIDWORKS CAM jest narzędziem do programowania procesu obróbki CNC oraz generowania kodu do maszyn na podstawie bryły. Występuje w dwóch wersjach – STANDARD dostarczaną do użytkownika wraz z licencją posiadającą aktywną usługę SOLIDWORKS Subscription Service. Natomiast wersja PROFESSIONAL jest dostępna do zakupu jako oddzielny produkt do wykorzystania z oprogramowaniem SW STANDARD, PROFESSIONAL oraz PREMIUM. W artykule przedstawię nowe funkcjonalności oraz ulepszenia zastosowane w najnowszej wersji SOLIDWORKS CAM 2023.

Obsługa narzędzi baryłkowych

W najnowszej wersji SOLIDWORKS CAM 2023 można zdefiniować narzędzia baryłkowe do procesu generowania ścieżek narzędziowych, wykonuje się to głównie dla wieloosiowych operacji wykańczania w SOLIDWORKS CAM oraz bazie danych technologii. Zaletą używania narzędzi baryłkowych jest to, że zapewniają one większą powierzchnie styku narzędzia z powierzchnią obrabianą co skutkuje znacznie lepszym wykończeniem powierzchni. W oknie dialogowym „Parametry operacyjne” karty narzędzia użytkownik ma możliwość wybrania typu narzędzia baryłkowego, może także zdefiniować profile, aby utworzyć niestandardowe narzędzia.

Okno edytora narzędzia SOLIDWORKS CAM 2023
Okno edytora narzędzia

Karta Geometria w oknie dialogowym Parametry operacyjne

W oknie dialogowym „Parametry operacyjne” dodano kartę „Geometria”. Pozwala ona użytkownikowi na definicję oraz modyfikację opcji takich jak:

– Elementy wielopowierzchniowe

– Unikaj elementów

– Zawieranie oraz unikanie obszarów dla frezowania w 3 osiach

Ulepszone obliczenia obszaru początkowego i końcowego dla dróg narzędzi do frezowania konturowego

W SOLIDWORKS CAM 2023 wprowadzono ulepszenia dla obliczania ruchów obszaru początkowego oraz końcowego. Zmiany określają, że punkty XY początku oraz końca dokładnie reprezentują na skompensowanej drodze narzędzia. Poza utrzymaniem punktów XY, SOLIDWORKS CAM automatycznie dodaje promień narzędzia do ruchów łuku dla obszarów początkowych oraz końcowych.

Okno edycji parametrów operacji
Okno edycji parametrów operacji

Na przykład, jeśli używane jest narzędzie o średnicy 10 mm z obszarem początkowym łuku wynoszącym 3 mm, obliczona wartość łuku obszaru początkowego wynosi 8 mm. Gdy droga narzędzia jest skompensowana na maszynie, wynikowy ruch generuje ruch łuku wynoszący 3 mm. W przypadku innych typów ruchów w obszarze początkowym i obszarze końcowym, długość i kąt odcinków linii obszaru początkowego oraz obszaru końcowego podlegają automatycznemu dostosowaniu.

Opcja tylko z liniami w ścieżce narzędzia VoluMill

W SOLIDWORKS CAM i Technology Database można podzielić łuki większe niż 90 stopni na mniejsze linie za pomocą opcji „Tylko linie” w ustawieniach VoluMill. Włączenie tej funkcji dostępne jest dla 2,5 – osiowych oraz 3 – osiowych ścieżek narzędzia VoluMill. Dodatkowo można określić odchylenie dla tej opcji, wartość odchylenia dzieli łuki na przemieszczenia liniowe. Na karcie „F/S” okna dialogowego parametry operacyjne można wybrać opcje do konwertowania szybkich przemieszczeń na przemieszczenia z wysokim posuwem w przypadku korzystania z szyków z modułem VoluMill.

SOLIDWORKS CAM 2023 - Okno ustawień narzędzia VoluMill
Okno ustawień narzędzia VoluMill

Aktualizacja obliczeń Machine to Mean w SOLIDWORKS CAM 2023

Obróbka oparta na tolerancji SOLIDWORKS CAM wykorzystuje tylko tolerancje wymiarowe dla wartości Machine to Mean elementu. W nowej wersji SOLIDWORKS CAM 2023 nie używa już tolerancji położenia do obliczania wartości Machine to Mean. Gdy operacja obróbki zawiera asymetryczne tolerancje, ich naddatek jest automatycznie obliczany zgodnie z maksymalnym stanem materiału. Tolerancje pozycyjne są nieużywane, ponieważ mogą powodować nadcinanie lub podcinanie elementu.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu SOLIDWORKS CAM